Ján Čalovka - Torzo

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 138845
Počet návštev:325
Rok: koniec 50-tych a zač
Značenie: neznačené
Rozmery: výška 53 cm
Cena: 470
Kupujem
Popis

Technika: hliníkový plech na drevenom podstavci

Dielo pochádza priamo z rodiny autora.

Ján Čalovka
Zobraziť signatúry

(1936-2011)
Miesto narodenia: Levice

Ján Čalovka je jednou z osobností, ktoré dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20. storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenského dizajnu získal najmä pôsobením v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde pracoval desať rokov ako návrhár stolovacieho riadu, príborov a úžitkovodekoratívnych predmetov.

Vďaka jeho činnosti sa vynikajúca tradícia výrobkov zn. Sandrik spred 2. svetovej vojny rozvinula aj v nasledujúcich desaťročiach. Podnik sa stal komerčne úspešný, jeho produkcia si udržala kontakt s európskymi trendami dizajnu a ovplyvnila kultúru stolovania.

Oblasť tvorby

Dokonalé spracovanie materiálu, racionálne a elegantne budovaný tvar predmetov bez podliehania módnosti, hoci so znakmi dobového estetického cítenia, charakterizuje jeho tvorbu. Najznámejším dizajnom J. Čalovku je príbor Brusel 58, ktorý je jediným domácim produktom s nepretržitou výrobou od svojho vzniku v roku 1958 až do súčasnosti. (výrobu príboru VZOR 58 ukončila firma Berndorf Sandrik v roku 2018 ) zdroj: calovka.sk

Autorove diela v priamom predaji

TorzoTorzo
Číslo položky: 138845
Voľný predaj

Cena: 470 €