Peter Pollág - Mäsožravý golier

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 140658
Počet návštev:367
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 100 x 90 cm
Cena: 3 800
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

Peter Pollág
Zobraziť signatúry

(1958)
Miesto narodenia: Levoča

Peter Pollág sa narodil roku 1958 v Levoči. V rokoch 1977 - 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. F. Stoklas). V rokoch 1980 - 1988 si doplnil štúdia na akadémii v Perugii, v Paríži, v Prahe a v Madride. Je laureátom Premio Alla Punta Assisi (1981), Ceny Martina Benku (1983), Ceny Grand Prix "Corida Piedestre Internationale" v Paríži (1986), získal Čestné uznanie na VIII. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach (1986).
Peter Pollág žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, sklenenej aj kamennej mozaike a v poslednom období aj monumentálnym sochárskym realizáciám. Zúčastnil sa rôznych maliarskych sympózií v Grécku, Taliansku, Holandsku a bol na tvorivých študijných pobytoch v Zimbabwe, Zambii a v Číne (Si - an a Šanghai). Má za sebou niekoľko desiatok individuálnych a viac ako stovku kolektívnych výstav na slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach rôznych krajín.

Autorove diela v priamom predaji

Mäsožravý golierMäsožravý golier
Číslo položky: 140658
Voľný predaj

Cena: 3 800 €