Peter Paul Rubens ( dielňa ) - Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 143311
Počet návštev:564
Rok: 1625 - 1640
Značenie: v strede dole fragment
Rozmery: 127 x 163 cm
Cena: 200 000
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

K dielu je priložený posudok jedného z najuznávanejších znalcov diela P. P. Rubensa a jeho dielne prof. Dr. Justusa Müllera Hofstede z 15.3.1994 ( originálna verzia ) a jeho následná kópia z archívu z 18.4.2008.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 144 x 187 cm.

Odborný výklad diela nájdete na adrese: https://www.facebook.com/DarteAukcnaSpolocnost/videos/780968403917622

K dielu:
Dielo sa objavilo na Slovensku v ponukách s dvoma rôznymi názvami, preto kvoli identifikácii proveniencie diela uvádzame obidva existujúce názvy :
Dielo „ Mojžiš a Eleazár “ ( resp. „ Mojžiš a medený had “ ) je svojim rozmerom aj kvalitou reprezentatívnym dielom starého európskeho umenia v našej jesennej aukčnej ponuke. Tendencia posledných rokov predkladať na našich aukciách stale kvalitnejšie diela od významných tvorcov dejín umenia v aktuálnej kolekcii vrcholí v mene Petra Paula Rubensa. Obrovské množstvo objednávok u tohto flámskeho maliara má za následok priberanie pomocníkov a následný vznik dielne, ktorá uspokojovala umelecké potreby dvorov i cirkvi. Dielenská prax v Rubensovej dobe vyzerala tak, že majster maľoval obrazy pre významnejších objednávateľov, prípadne tvoril tzv. modellá, na základe ktorých potom tovariši jeho dielne tvorili veľké kompozície. Na nich sa majstrova ruka prejavila v náročnejších detailoch, ako sú tváre – oči, uši a niekedy aj časti rúcha.
Predkladaná maľba „ Mojžiš a Eleazár “ ( resp. „ Mojžiš a medený had “ ) vznikla v Rubensovej dielni niekedy v prvej polovici 17. storočia - podľa grafického listu A. Bolswerta (1586-1659), ktorý vytvoril podľa Rubensovej maľby (participovala na ňom aj dielňa majstra) Mojžiš a medený had, dnes v zbierke The National Gallery v Londýne. Námetom kompozície sa stal príbeh Hadi, poslaní na reptákov zo IV. Knihy Mojžišovej (21, 6-9):
“6 A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudu z Izraela.
7 Preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud.
8 A Hospodin riekol Mojžišovi: Sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť.
9 Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho, a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil.“
( Zdroj Internet. preklad ).

Peter Paul Rubens ( dielňa )
Zobraziť signatúry

(1577 - 1640)
Dátum narodenia: 28.6.1577
Miesto narodenia: Siegen, Vestfálsko( Nemecko )

Paul Peter Rubens sa narodil 28.6.1577 v rodine úspešného Antverpského protestantského advokáta vo Vestfálskom mestečku Siegen ( Nemecko ). Dva roky po otcovej smrti ( 1589 ) sa Rubens a jeho matka vrátili do Antverp, kde prestúpili na katolícku vieru. Náboženské motívy patrili v jeho neskoršej práci k tým najvýznamnejším. V Antverpách ho jeho matka dala do školenia k najlepším miestnym maliarom. V roku 1600 odišiel do Talianska, kde pôsobil ako dvorný maliar pre mantovského vojvodu Vincenza Gonzagu. Rubens navštívil Benátky, Rím a Janov, študoval tu antické umenie a učil sa napodobňovaniu diel talianskych majstrov. Jeho štýl bol v tej dobe silne ovplyvnený Tizianom. Po smrti matky ( v roku 1608 ) sa Rubens vrátil do Antverp. O rok neskôr sa oženil s Isabelle Brantovou. Jeho obrazy - Stavanie kríža (1610) a Snímanie z kríža (1611 - 1614) pre miestnu katedrálu panny Marie, ho zaradili medzi najuznávanejších flámskych maliarov. Mnoho zákaziek dostal od francúzskeho kráľovského dvora, medzi nimi aj na sériu alegorických obrazov zo života Márie Medicejskej (teraz sú umiestnené v Louvri). Pre spracovanie veľkého množstva zákazok ktoré dostával, vytvoril v Antverpách dielňu, v ktorej s ním pracovali jeho žiaci. Z nich sa mnohí neskôr preslávili ako napríklad Anthonis van Dyck. V rokoch 1621 až 1633 sa Rubens aktívne zúčastňoval na mnohých diplomatických rokovaniach. Španielsky kráľ Filip IV. ho poveril úlohou dosiahnuť zblíženie Španielska s Anglickom. Rubensovou zásluhou bola 15. novembra 1630 podpísaná mierová zmluva medzi Anglickom a Španielskom. Anglický kráľ Karol I. ho za toto úsilie pasoval na rytiera a bohato obdaroval. V roku 1630 (štyri roky po smrti svojej prvej ženy ) sa znova oženil s šestnásťročnou Helenou Fourmetovou. Rubens mal tri deti so svojou prvou ženou Isabelle a päť detí s Helenou. Najmladšie dieťa sa narodilo osem mesiacov po jeho smrti. Rubens zomrel vo veku 63 rokov 30. mája 1640 v Antverpách ( Belgicko ) a je pochovaný v kostole sv. Jakuba v Antverpách.

Autorove diela v priamom predaji

Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )
Číslo položky: 143311
Voľný predaj

Cena: 200 000 €