Vojak

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 1641
Počet návštev:3011
Historické obdobie:1890-1940
Cena: 331,94
Kupujem
Popis

Vojak
výška 50 cm
sádra,kolorovaná
reštaurované
zna?ené R.J.

Katarína Tuľaková

Zobraziť signatúry

(1982 -)
Dátum narodenia: 30.6.1982
Miesto narodenia: Michalovce

Katarína Tuľaková sa narodila 30.6.1982 v Michalovciach. Absolvovala SPŠO, VOŠ v Brne - odbor dizajn, kurzy kreslenia v Prahe a nakoniec výtvarný odbor na VŠ FHPV v Prešove. Má za sebou umelecké pôsobenie na fakulte umenia v poľskom Rzesowe u prof. Borutu a prof. Goreckého. Má za sebou niekoľko tuzemských i zahraničných výstav . Momentálne sa venuje maľbe, kresbe a koláži.