Sedacia súprava

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 21
Počet návštev:4548
Historické obdobie:19. storočie
Rozmery: sofa : 145 x 60 x 85 cm , kreslá: 60 x 60 x 80 cm
Cena: 1 155,15
Kupujem
Popis

Sedacia súprava / sofa + 2 kreslá / v Altdeutshovom štýle,zreštaurovaná v bytovom stave,po?ahová látka " Mozart ".
sofa : 145 x 60 x 85 cm , kreslá: 60 x 60 x 80 cm

Eduard Antal

Zobraziť signatúry

(1929-2011)
Miesto narodenia: Vidiná

Eduard Antal sa narodil v roku 1929. V roku 1953 bol absolventom Pedagogickej fakultz UK a študoval u G. Mallého, B. Hoffstädtera a E. Nevana. Po ukončení štúdia v roku 1953 nastúpil na miesto asistenta na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V roku 1978 bol menovaný za docenta pre predmet kreslenie a v roku 1988 za profesora pre odbor výtvarné umenie maliarstvo. Od roku 1955 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V období 1966 - 1972 bol členom Skupiny 66. Je jedným zo spoluzakladateľov Klubu konkrétistov (1968-1972). Tvorí v oblasti komornej maľby, grafiky a výtvarného dotvárania architektúry.
Východiskom jeho tvorby je príroda, architektúra a životné prostredie súčasnej doby, ktoré ďalej osobito interpretuje cez prizmu geometrickej tvarovej štylizácie. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie ako aj Umeleckej besedy slovenskej. Jeho tvorba je známa nielen doma, ale i v zahraničí. Uvažoval nad zákonmi prírody, nad silami pohybu ako je rotácia, gravitácia, vlnenie a hľadá ich plošné-resp. plastické vyjadrenie. Autor vo svojich dielach pracoval s čistou, geometrickou alebo štruktúrovanou plochou a vyjadroval idey čistými výtvarnými prostriedkami. Obrazy nemajú príbeh, sú súčasťou nášho sveta a preto sa E. Antal snažil vyvarovať akéhokoľvek citového prejavu. Postupne sa zbavil i farebných akordov a sústredil sa iba na bielu farebnosť. Biela plocha na bielom podklade najviac vystihuje autorovu tvorbu. Z ostatných umeleckých druhov má Antalove maliarstvo najbližšie k architektúre, kde vyjadruje svoj silný vzťah ku geometrii a čistote.Individuálne výstavy:
. 1998, Z tvorby, Poľnobanka, Vajnorská 21, Bratislava, Slovenská republika
. 1995, Návraty, Provičný dom, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
. 1994, Biele na bielom, GMB, Bratislava, Slovenská republika
. 1989, Výber z tvorby, Dom kultúry, Lučenec, Slovenská republika
. 1987, Stála expozícia novohradských umelcov, Novohradská galéria, Lučenec, Slovenská republika
. 1987, Z tvorby, MO ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
. 1986, Výstava pedagógov Fakulty architektúry SVŠT, GMB, Bratislava, Slovenská republika
. 1984, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika
. 1970, Obrazy, Alšova sieň, Praha, Česká republika
. 1969, Kresba a grafika, Malá scéna SND, Bratislava, Slovenská republika
. 1963, Eduard Antal, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
. 1959, Výstava obrazov, Klub učiteľov, Lučenec, Slovenská republika
Publikované práce o autorovi: Fedor Kriška, Biela na bielom. 1995, GMB, Bratislava, katalóg.
Kolektívne výstavy
• 2003 - Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Národné technické múzeum, Praha
• 2000 - Hľadanie identity, Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko
• 1997 - Klub konkrétistov, Oblastná galéria, Jihlava, Česko
• 1996 - Nová geometria, Národné technické múzeum, Praha, Česko
• 1987 - KK - Club des Concrétistes, Raffay Gallery, Kronberg, Nemecko
• 1971 - Klub der Konkretisten, Gallerie Interior, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
• 1970 - Czechoslovak Graphics 1960 - 1970, Museum of modern art, Oxford, Spojené kráľovstvo