Rádio Orion

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 29386
Počet návštev:2125
Historické obdobie:od r. 1940
Cena: 600
Kupujem
Popis

je nutná oprava rádia