Plátno ľanové

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 37
Počet návštev:4398
Historické obdobie:21. storočie, 20. storočie, 1890-1940
Rozmery: šírka cca 60 cm
Cena: 8,30
Kupujem1 záujemca
Popis

Plátno ľanové tzv." drelich". Využitie na dekorácie, ako maliarske plátno, resp.na čalúnické práce. Cena za 1 meter.
šírka cca 60 cm

Eugénia Lehotská

Zobraziť signatúry

Prof. Eugénia Lehotská , akademická maliarka

Narodila sa v Bratislave

Štúdium

V rokoch 1961 – 1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odd. Monumentálneho maliarstva u prof. D Millého a prof. P. Matejku. V rokoch 1965 – 1966 študovala tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Pelca.

Od roku 1990 pôsobila ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí na Akadémii umení v Bankej Bystrici.

Oblasť tvorby :

Venuje sa maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii

Výstavy :

Vystavovala na autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií i súkromných zberateľov.

Eugénia Lehotská

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: Bratislava

V rokoch 1961 – 1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na odd. Monumentálneho maliarstva u prof. D Millého a prof. P. Matejku. V rokoch 1965 – 1966 študovala tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Pelca. Od roku 1990 pôsobila ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí na Akadémii umení v Bankej Bystrici.

Oblasť tvorby

Venuje sa maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii.

Výstavy

Vystavovala na autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií i súkromných zberateľov.

Autorove diela v priamom predaji

Október Október
Číslo položky: 125856
Voľný predaj

Cena: 150 €