A.Dvořák, autor Jaroslav Jurčák

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 44910
Počet návštev:2495
Historické obdobie:súčasnosť (cca od r.1975)
Cena: 720
Kupujem
Popis

Antonín Dvořák, světově proslulý český hudební skladatel. Výška 27cm,bronz.