Dobová maketa kaštieľa

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 45
Počet návštev:4189
Historické obdobie:od r. 1940, 19. storočie
Cena: 5 000
Kupujem
Popis

Maketa kaštieľa - letného sídla šľachty z polovice 19. storočia, obsahuje 5 izbičiek s miniatúrnym nábytkom.

Tomáš Ondroušek

Zobraziť signatúry

(1985 -)
Dátum narodenia: 12.03. 1985
Miesto narodenia: Bratislava

Štúdium

2000-2004 šúv Bratislava odelenie: kamenosocharstvo
2005 - všvu Bratislava odelenie:sklo prof. Gavula

Oblasť tvorby

Vo svojej práci hlavne využíva danosti matérie. Skúša nové veci, nebojí sa experimentu. Pri maľbe zaznamenáva zaujímavé vzťahy z jeho života.