10 GROSCHEN

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 47117
Počet návštev:2937
Historické obdobie:od r. 1940
Cena: 6
Kupujem