David Techler - dielňa - Majstrovské husle

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 72952
Počet návštev:4001
Cena: 7 150
Kupujem
Popis

Technika: smrekové, javorové drevo
Rozmery: 35,7 x 32 cm
Značenie: vo vnútri

K dielu je dodaný posudok od Karola Vávru, člen kruhu huslistov asociácia hudobných umelcov a vedcov.