Antal Péczely - Procesia

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 75622
Počet návštev:1655
Cena: 380
Kupujem
Popis

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

Dej ponúkaného obrazu Antala Péczelyhosa odohráva na posvätnom mieste pod lesom. Slávnostný sprievod vyše dvadsiatich veriacich na čele s nosičom zástavy a kňazomstojí pred jedným zo zastavení situovanom na vyvýšenom mieste. Péczely zobrazil dav ľudí so sklonenými hlavami vyjadrujúc pokoru a úctu voči svojmu Spasiteľovi. Pozornosť diváka sa spolu s veriacimiobracia na zastavenie v pravej časti obrazu, ktoré autor okrem vyvýšenej polohy zdôraznil aj vedením svetla prúdiaceho z ľavej strany spoza sprievodu.Hlavná scéna sa odvíja v prednom pláne, pričom pozadie umelec prenecháva prírodnému rámcu. Napriek umiestneniu skupiny do popredia nevykresľuje detailne črty figúr. Jeho základnou ideou je skôr odvrátiť pozornosť od ľudskej individuality smerom k posvätnosti momentu. Tichosť chvíle pri modlitbe autor ešte viac zdôraznil zemitou farebnosťou a splývavými ťahmi štetca miestami narušenými výraznejším rukopisom.

Antal Péczely
Zobraziť signatúry

(1891 - 1960)
Dátum narodenia: 1891

Antal Péczely sa narodil 1891 v Budapešti. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. Neskôr pôsobil ako učiteľ kreslenia. Od 1924 intenzívne maľoval. Vystavoval v Műcsarnoku a Nemzeti Salóne. Bol zakladateľom umeleckej kolónie v Gyule. Zomrel pravdepodobne v roku 1960.

Literatúra: Dr. Szabó Ákos András: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona II. zv., Nyíregyháza 2002, str. 250.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY AUTORA NA AUKCIÁCH:
4 148 € - EUR Zber úrody. Olej na plátne. 90 x 112 cm. Trieste 1998
2 488 € - EUR V ateliéri. Olej na plátne. 80 x 60 cm. Trieste 2001
1 700 € - Ženský akt. Okolo 1920. Olej na lepenke. 39 x 50 cm.
1 050 € - Učenec v knižnici. Okolo 1920-30. Olej na plátne.41 x 50 cm.
1 050 € - Opantaní krásou. Okolo 1920. Olej na plátne. 60 x 80 cm.

Autorove diela v priamom predaji

ProcesiaProcesia
Číslo položky: 75622
Voľný predaj

Cena: 380 €