<< Naspäť

Lesný chodník

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 79373
Autor: Anton Jasusch

Cena: 19 500 €

Počet návštev: 1225

Popis:

Rok: okolo 1914
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 61 x 77 cm
Značenie: vzadu ceruzou

Anton Jasusch sa stal jedným z najdôležitejších protagonistov slovenského výtvarného života vôbec. V jeho veľkoryso koncipovanej tvorbe sa zreteľne ukázal význam maliarskeho posolstva Józsefa Rippl-Rónaia a pokrokového mníchovského prostredia s jeho symbolizmom a expresionizmom. Košický vizionár dôveroval do značnej miery len svojim senzorickým inštinktom, v dôsledku čoho sa radikálne vyslobodil z patetického zovretia akademickej maľby. Uprednostňoval kompozičnú jednoduchosť a sujetom sa mu stal každodenný život, či príroda. Jeho senzuálna, dekoratívne rozochvená maľba oplýva farebnosťou, ktorá je zásadná z hľadiska psychologizujúcich momentov. Kolorizmus ovplyvnený maliarovým nezvyčajným videním navyše odkazuje na umenie symbolizmu. Plôšky vzletných pigmentov víria ornamentálny povrch, aby vyjadrili exaltovaný tvorivý zápal neobyčajného umelca obdarovaného udivujúcou mierou fantázie.

 
Zdieľať:

Biografia

Anton Jasusch

(1882-1965)

Dátum narodenia: 25.4.1882
Miesto narodenia: Košice

Anton Jasusch sa narodil 25. apríla 1882 v Košiciach, zomrel 3. júla 1965 v Košiciach.

Anton Jasusch spolu so svojím generačným kolegom, predčasne zomrelým košickým maliarom Konštantínom Kóvárim-Kačmarikom , boli prvými, ktorí u nás programovo reagovali na zväzujúce obmedzenia impresionizmu s jeho domácimi modifikáciami a stali sa tak priekopníkmi postimpresionistických tendencií v slovenskej výtvarnej kultúre. Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo), od roku 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od roku 1907 na Académie Julian v Paríži. V rokoch 1908-1914 žil v Košiciach. Obdobie 1914-1916 prežil na fronte a v rokoch 1916-1920 v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. Prvé umelecké poučenie našiel mimo akademickej pôdy, v zamilovaní si maliarstva K. Ferenczyho, J. Ripla-Rónaia. Jeho ďalšia cesta viedla do Mníchova, do súkromnej školy A. Ažbeho, kde sa učil novému symbolizmu a expresionizmu. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter sa však nedočkal. Roku 1907 bol už v Paríži na Académii Julian. Neinformovanosť a nezorientovanosť mladíka, najmä však rečová bariéra zapríčinili, že Jasusch nóvum z Paríža nezaznamenal. Po návrate do Košíc, v roku 1908, rozmieňal na drobné svoje študentské skúsenosti, bernou mincou mu zostala prvotná fascinácia Riplom-Rónaiom. „K tomu musíme pridať konvenčné prostredie Košíc, ktoré mladého modernistu aspoň začas uzemnilo do klišé tradičného plenérizmu.“ Jeho košická maľba mala zrejme aj preto zostupný kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií do Košíc (Rozhovor, 1908; Na poli, 1908). V obrazoch s námetom roľníckej práce Jasusch jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície. Problém Jasuschovho zlomkovito zachovaného raného diela zostane však už asi nevyriešiteľný. Jednou z jeho záhad je aj existencia niekoľkých diel z obdobia tesne predchádzajúceho svetovú vojnu (Starci, 1913-14; Krajina so stromom, 1913-14). Oproti tatranským plenérom vynikajú tieto Jasuschove kompozície symbolickosťou farby, vírivou kresebnou kompozíciou, predpovedajúcou celkom poznateľne znakovú reč jeho vrcholných diel zo začiatku 20-tych rokov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 112).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VYDRAŽENÉ CENY DIEL A. JASUSCHA NA AUKCIÁCH :
110 000 € - Vyhnanie z raja. Olej na plátne, 81 x 100 cm.
2 750 000 Sk - Príšera vojny. Rok 1922. Olej na plátne,143 x 170 cm. (DARTE - 7.10.2007)
80 000 € - Výkrik beznádeje. Olej na lepenke, 61 x 76 cm.
1 450 000 Sk,- Divadelná šatňa (Zuzana a starci). Medzi 1920-40. Olej na plátne, 172 x 190 cm.

Autorove diela:

Názov diela:

Večerná krajina

Názov diela:

Tatry

Názov diela:

Pred dedinou

Názov diela:

Potok v lese

Názov diela:

Pohľad na Tatry

Názov diela:

Most pri dedine

Názov diela:

Môj lesík

Názov diela:

Lesný potok

Názov diela:

Lesný chodník

Názov diela:

Lesík

Názov diela:

Krajina s jazerom

Názov diela:

Jar v Tatrách

Názov diela:

Fantázia - páv

Názov diela:

Dolina v Tatrách

Názov diela:

Brezy pri potoku

Názov diela:

Brezový les

Názov diela:

Anton Jasusch - Jesenny sad