<< Naspäť

Zamyslený bača

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 93896
Autor: Janko Alexy

Cena: 10 000 €

Počet návštev: 115

Popis:

Technika: rudka, pastel na hrubom papieri
Rozmery: 50 x 57 cm
Značenie: vľavo dole

Výstižná skratkovitosť Alexyho rukopisu je spolu s významovou priamočiarosťou hlavným dôvodom diváckej prístupnosti umelcovho novátorského výtvarného odkazu. Dielo „ZAMYSLENÝ BAČA“
je zberateľskou exkluzivitou. Pochádza totiž z nástupného obdobia tvorby Janka Alexyho. Maliarove diela tohoto umelecko-historického charakteru sú dnes na trhu nedostupné. V máji roku 1921 poriada Alexy spoločnú výstava v Bratislave s Gustávom Mallým a Františkom Foltýnom v bratislavskom Župnom dome. Zjavujú sa prvé povzbudivé kritiky pre umelca, ale aj výstavu ako celok. Je hodnotená ako prvé predstavenie moderny v Bratislave. Alexy vystavuje prvé zrelšie maliarske diela. Sú pod vplyvom melanchólie sociálnej maľby českého maliara Františka Foltýna: Pri hrade v Bratislave (1921), Zo židovskej štvrte v Bratislave (1921). Súbežne s tým sa zjavujú baladické ľudovožánrové kompozície: Pohreb (1921), Golgota (1921), Bača a smrť (1921). Zároveň otvára významnú sujetovú línie tvorby so zbojníckou tematikou, vznikajú najmä rozprávkovo podfarbené, romantizujúce kompozície: Hôrni chlapci (1921), Horí ohník, horí (1921) Vatra (1923). Niekde do tohoto kontextu môžeme radiť aj predkladané dielo “Bača”. Je totiž dôkazom Alexyho minulostného chápania umenia, ktoré bolo ešte vystupňované zdôrazňovaním obrazových významov naivity, detinskosti v duchu baladického, rozprávkovo podfarbeného romantizmu. Pripomeňme si - jednou z motivácií Alexyho modernistického prehovoru ľudovo-žánrovej témy bola polemika s národopisným poňatím ľudového žánru u Martina Benku, ale aj v tvorbe staršej, ešte predprevratovej generácie Hanulu, Augustu, Mallého a ďalších. Avšak, ako konštatoval aj jeho monografista: "... ani jemu sa ešte nepodarilo úplne a jednoznačne vyhnúť istej konvencii v poňatí slovenského námetu. Postupne upúšťa od zásadného predsavzatia ignorovať tradičné folkloristické hľadiská... Jeho prejav nadobúda prvky secesnej dekoratívnosti...". Marian Veselý tým zrejme myslí najmä na Alexyho olejomaľby, tesne predchádzajúce najšťastnejšiemu obdobiu jeho maľby prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov (Drevorubač, 1926; Kopala studničku, napájala páva, 1927; Pijú, chlapci, pijú, 1928; Balada -- Pieseň o vŕbe, Na stráži, 1927). Oproti predchádzajúcim prácam tu Alexy v podstate len ďalej nadsadzuje sentimentálny dôraz, aby ustálil žáner do akejsi divokrásnej, ornamentálnej, baladickej podoby.( zdroj internet )

 
Biografia

Janko Alexy

(1894-1970)

Dátum narodenia: 25.1.1894
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

Ján Alexy sa narodil 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave. V roku 1912 pracoval ako kominársky pomocník v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1913-15 ako lekárnický praktikant v Prievidzi. V rokoch 1916-17 študoval na Filozofickej fakulte univerzity v Budapešti, v období 1917-18 ako vojak rakúsko-uhorskej armády na ruskom a talianskom fronte. Roky 1919-25 strávil na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bukovac, Pirner, Švabinský). V období rokov 1929-33 spolupracoval s Bazovským a Palugyayom a roku 1931 s Bazovským v Krakove a Drážďanoch. Od roku 1932 organizoval v Piešťanoch maliarsku kolóniu. Kmeňoví členovia boli - Kollár, Ilečko, Palugyay, Čemický, Žambor, externí aj Bazovský, Benka, Želibský a Kajlich.

Autorove diela:

Názov diela:

Zamyslený bača

Názov diela:

Svätý kríž v Paludzi

Názov diela:

Junáci

Názov diela:

Bibliofília

Názov diela:

Bača