Štefan Prohászka - Tallós - Na poli

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 99598
Počet návštev:1628
Cena: 2 500
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Skica iného obrazu zo zadnej strany.
Štefan Prohászka-Tallós bol jediným maliarom spomedzi našich secesných expresionistov, ktorý si jednoznačné sociálnokritické východisko nielen dôsledne podržal, ale skutočne originálne a podnetne rozvíjal počas celej svojej tvorby. Ako významný člen Kunstvereinu a neskôr Masarykovej akadémie od záveru dvadsiatych rokov pomerne často vystavoval v Bratislave, kde mal aj roku 1928 samostatnú výstavnú premiéru. Súdiac podľa ohlasu dobovej kritiky, najmä tej skutočne odbornej, maďarskej, bol jeho vstup na výtvarnú scénu považovaný za mimoriadnu udalosť. O to viac zaráža jeho neskoršie, takmer úplné zabudnutie (vyskytli sa i názory, odsúvajúce Prohászkovu tvorbu do oblasti insitného umenia). Kvalitatívne jadro jeho žánrového maliarstva z druhej polovice dvadsiatych a potom celých tridsiatych rokov je však bezpochyby rovnocenné tomu, čo ponúkala nielen Weinerova sociálnokritická maľba, ale aj podobne orientovaná časť Sokolovej grafiky, či prvé maliarske pokusy začínajúceho Majerníka. Naopak, v súvislostiach s tým, čo práve prinášali na výtvarnú scénu Alexy, Bazovský a ďalší, musela byť Prohászkova tvorba chápaná ako cudzorodý prvok. Proti ich vystupňovanej lyrike, emotívne zvnútornenej baladickosti a brilantnej znakovosti predkladá Vo vrcholnej tvorbe Prohászka predvádza rozvravený, chaotický svet ľudových jarmokov, trhov a fašiangov. Boli to z hľadiska "reprezentatívnosti" akoby náhodne pozliepané groteskné fragmenty sviatočných chvíľ ľudového života, ale aj sociálne, či politicky vyhrotené obrazové scény, s neraz cynickou otvorenosťou poukazujúce na národnostné rozpory južného Slovenska (Na dedine, okolo 1930; Jarmok v Dunajskej Strede, 1930; Fašiangy, 1933; Fašiangy v Šamoríne, okolo 1935; Zimná práca, okolo 1935; Záprah v búrke, okolo 1935; Fašiangová pošetilosť, 1935; Jarmok na Žitnom ostrove, 1937). ( Zdroj: Internet ).

Štefan Prohászka - Tallós
Zobraziť signatúry

(1896 - 1976)
Dátum narodenia: 8.11.1896
Miesto narodenia: Šamorín

Štefan Proházska-Tállos sa narodil 8.11.1896 v Šamoríne, zomrel 10.12.1976 v Budapešti. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, v r. 1924 bol na polročnom študijnom pobyte v Brlíne. Do r.1946 žil v Šamoríne, potom bol presídlený do Maďarska (tam prijal prídomok Tállos). Zúčastňoval sa na výstavách bratislavského Kunstvereinu, SUM (Slovenský priekopnícki umelci) a Maďarskej vedeckej , literárnej a umeleckej spoločnosti. Samostatne vystavoval v Bratislave (1935 s Lorinczom), Košiciach (1936). Súbornú výstavu mal v Šamoríne (1966).

Autorove diela v priamom predaji

Na poliNa poli
Číslo položky: 99598
Voľný predaj

Cena: 2 500 €