Falzifikáty

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 103 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 ... 6
Názov/popis Návštevy
Jakoby Július -„ Maliar v meste“ ( Falzifikát )Jakoby Július -„ Maliar v meste“ ( Falzifikát )

Asi pol roka dozadu mi dielo posunul na znalecké posúdenie jeho majiteľ z Bratislavy. Po prieskume diela som mu povedal, že ide o falzifikát a nie originál Jakobyho a jeho ďalší predaj môže byť trestným činom. Proveniencia nákupu znela - burza v Trenčíne, cena okolo 400 eur. Aj to utvrdilo môj názor na dielo. Keď som však dostal v novembri upozornenie aj s katalógom, že som sa mýlil, lebo „dielo zobrala vaša konkurencia dokonca do Večernej aukcie a hádajte s akou odhadovanou cenou ? “ - priznám sa, že som bol trochu napálený ( asi im majiteľ nepovedal, že som dielo posudzoval a následne ho znegoval, alebo chceli niekomu niečo dokázať..?) . Pozrel som si teda ich katalóg . Obraz tam naozaj bol - olej na kartóne, 42 x 33 cm, - deklarované ako č. 56 v katalógu Večernej aukcie Sogy 10.11.2015 ( viď. foto 2 ).
Zostavovateľ katalógu Večernej aukcie Sogy p.Abelovský v popise k dielu uvádza ... dielo „Maliar v meste“ je výrazným príkladom existenciálnej grotesky neskorého vrcholu umenia Júliusa Jakobyho...atď. Naozaj pekne napísané ! Škoda len, že nič z toho o diele nebolo pravdivé. Išlo o falzifikát. V úvode aukcie to vedúci dražby aj verejne priznal a dielo stiahol z dražby. Áno stane sa , že sa zoberie dielo do aukcie ako originál, ale potom sa predsa len dospeje k presvedčeniu, že je to falzifikát. To je ten dobrý prípad. Verím, že tretíkrát sa už dielo neobjaví v nejakej ďalšej obchodnej ponuke. Aj preto to zverejňujem verejne. ( Dr. Krajňák, PhD. - súdny znalec na Pravosť umeleckých diel - DARTE ).
790
Vincent Hložník - Zátišie s kvetmiVincent Hložník - Zátišie s kvetmi

Nie je to práca deklarovaného Vincenta Hložníka. ( Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. )
564
Mousson J.T. - ŽatvaMousson J.T. - Žatva

Je to Falzifikát. ( Dr. Krajňák, PhD. )
1303
G.Mallý - Pri riekeG.Mallý - Pri rieke

Je to Falzifikát. ( Dr. Krajňák, PhD. )
861
L.Mednyánszky - LesL.Mednyánszky - Les

Je to Falzifikát. ( Dr. Krajňák, PhD. )
1189
Erdélyi  Vojtech - Osamelý stromErdélyi Vojtech - Osamelý strom

Je to Falzifikát. ( Dr. Krajňák, PhD. )
804
J.T.Mousson - Na dvorkuJ.T.Mousson - Na dvorku

Nie je to práca Jozefa Teodora Moussona, ale jeho syna Viliama.
Dielo mi poslala pred rokom do aukcie DARTE jeho majiteľka z Litvy. Po znaleckom prieskume prace som jej oznámil verdikt, že ho do aukcie nemôžeme zobrať ako prácu J.T.Moussona, lebo je to práca jeho syna - s doporučenou vyvolávacou cenou max. 700 eur. Majiteľka nesúhlasila so znaleckým vyjadrením, a preto sme jej dielo poslali kurierom späť.
Bohužiaľ sa dielo objavilo teraz v aukcii českej aukčnej spoločnosti - ale ako dielo Jozefa Teodora Moussona, s vyvolávacou cenou 195 000 CZK ( viď. foto 2. )
Vzhľadom na skutočnosť, že bola majiteľka diela upozornená súdnym znalcom na autorstvo - ide v tomto prípade o vedomé porušenie zákona.
( Dr. Jaroslav Krajňák,PhD. - súdny znalec na Pravosť umeleckých diel ).
2078
Martin Benka ?Martin Benka ?

Veľkoplošný obraz, ale nie od Martina Benku. Vľavo dole signované ako Benka. K dielu boli dodané 2 znalecké posudky a ďalšie dobrovzdania. Cena bola 4 500 000 CZK.
1836
Július Jakoby - ?Július Jakoby - ?

Nie je to práca majstra Jakobyho
974
Július Jakoby - KoniarJúlius Jakoby - Koniar

Po odbornom preskúmaní diela konštatujem, že dielo nie je prácou J.Jakobyho a ani signovanie diela nie je dostatočne zvládnuté .( Dr. J.Krajňák, PhD. )
1384
Július Jakoby - V parkuJúlius Jakoby - V parku

Po odbornom preskúmaní diela konštatujem, že dielo nie je prácou J.Jakobyho. ( Dr. J.Krajňák, PhD. )
1247
Martin Benka - Na poliachMartin Benka - Na poliach

Tematika obrazu je akousi ponáškou na dielo Martina Benku zo 40. rokov 20. Storočia. Postava ženy je neuveriteľne strnulá. Žiaľ, ani rozmer diela, technika maľby, ako aj jeho farebnosť nie sú v žiadnom
prípade príznačné pre výtvarnú tvorbu M. Benku. Pri podpise sa síce falzifikátori veľmi snažili, ale i tam to nemá ten správny Benkovský gríf.

1465
Július Jakoby - StretnutieJúlius Jakoby - Stretnutie

Dielo poslal k nám na Bezplatné poradenstvo potencionálny záujemca o jeho kúpu v dražbe. Aj po odbornej konzultácii s odborníkmi na prácu Júliusa Jakobyho môžem zaujať k originalite diela iba negatívne stanovisko. Nie je to práca J.Jakobyho .
( Dr. J.Krajňák, PhD. )

Pozn.: Názor nášho súdneho znalca je prioritou iba pri dielach zaraďovaných do aukcii DARTE. Tento názor nemusia zdieľať aj iní predajcovia.

1217
Martin Benka - V parkuMartin Benka - V parku

O názor na dielo požiadal klient cez naše Bezplatné poradenstvo . Po odbornej konzultácii s odborníkmi na prácu Martina Benku môžem zaujať k dielu iba negatívne stanovisko. ( Dr. J.Krajňák, PhD. )

Námety s topoľmi, vŕbami a rybníkmi spracovával Martin Benka v rokoch 1910 – 1912. Podobná kompozícia sa u Benku objavuje napr. na obraze Krajina s rybníkom (konzultačné dielo ,olej na kartóne - viď. foto 2), Podobnosť sa objavuje v hornej tretine diela „ V parku “ , ostatné časti obrazu sú úplne rozdielne. Napriek tomu, že topole na posudzovanom obraze sú koncipované takmer tak isto ako na Benkovej maľbe, ostatné časti diela v žiadnom prípade nenasvedčujú, že by sa to vôbec mohlo s Benkovou tvorbou porovnávať ( kompozícia obrazu, technika maľby, farebnosť). A hlavne - značenie výtvarného diela „ V parku “ nie je v súlade s Benkovym značením počas celej jeho tvorby.

1392
Jakobyho Falzifikát - KartáriJakobyho Falzifikát - Kartári

Signované vpravo dole ( viď. foto 2 ).
Olej na plátne, 46,5 x 84 cm.
1230
??? Jozef Teodor Mousson ?????? Jozef Teodor Mousson ???

V katalógu aukcie košického klubu Lions, poriadanej 12.6.2013 , sa objavili desiatky dopasovaných falzifikátov, zakúpených v eBay a presignovaných na našich žiadaných umelcov.( viď. dokumentáčné fotografie z pripravovanej publikácie Falzifikáty na Slovensku ). Falšovateľ diel si aj tento rok vybral na predaj takýchto falzifikátov za spoločníka dôverčivých usporiadateľov aukcie, ktorým na jednej strane chýba odborná garancia a odbornosť určovania originality ponúkaných diel, no na druhej strane členovia klubu veria svojmu vedeniu v serióznosť aukčnej ponuky.
1598
??? Anton Jasusch ?????? Anton Jasusch ???

V katalógu aukcie košického klubu Lions, poriadanej 12.6.2013 , sa objavili desiatky dopasovaných falzifikátov, zakúpených v eBay a presignovaných na našich žiadaných umelcov.( viď. dokumentáčné fotografie z pripravovanej publikácie Falzifikáty na Slovensku ). Falšovateľ diel si aj tento rok vybral na predaj takýchto falzifikátov za spoločníka dôverčivých usporiadateľov aukcie, ktorým na jednej strane chýba odborná garancia a odbornosť určovania originality ponúkaných diel, no na druhej strane členovia klubu veria svojmu vedeniu v serióznosť aukčnej ponuky.
1461
??? Anton Jasusch ?????? Anton Jasusch ???

V katalógu aukcie košického klubu Lions, poriadanej 12.6.2013 , sa objavili desiatky dopasovaných falzifikátov, zakúpených v eBay a presignovaných na našich žiadaných umelcov.( viď. dokumentáčné fotografie z pripravovanej publikácie Falzifikáty na Slovensku ). Falšovateľ diel si aj tento rok vybral na predaj takýchto falzifikátov za spoločníka dôverčivých usporiadateľov aukcie, ktorým na jednej strane chýba odborná garancia a odbornosť určovania originality ponúkaných diel, no na druhej strane členovia klubu veria svojmu vedeniu v serióznosť aukčnej ponuky.
1408
??? Cyprian Majerník ?????? Cyprian Majerník ???

V katalógu aukcie košického klubu Lions, poriadanej 12.6.2013 , sa objavili desiatky dopasovaných falzifikátov, zakúpených v eBay a presignovaných na našich žiadaných umelcov.( viď. dokumentáčné fotografie z pripravovanej publikácie Falzifikáty na Slovensku ). Falšovateľ diel si aj tento rok vybral na predaj takýchto falzifikátov za spoločníka dôverčivých usporiadateľov aukcie, ktorým na jednej strane chýba odborná garancia a odbornosť určovania originality ponúkaných diel, no na druhej strane členovia klubu veria svojmu vedeniu v serióznosť aukčnej ponuky.
1174
??? Jozef Hanula ?????? Jozef Hanula ???

V katalógu aukcie košického klubu Lions, poriadanej 12.6.2013 , sa objavili desiatky dopasovaných falzifikátov, zakúpených v eBay a presignovaných na našich žiadaných umelcov.( viď. dokumentáčné fotografie z pripravovanej publikácie Falzifikáty na Slovensku ). Falšovateľ diel si aj tento rok vybral na predaj takýchto falzifikátov za spoločníka dôverčivých usporiadateľov aukcie, ktorým na jednej strane chýba odborná garancia a odbornosť určovania originality ponúkaných diel, no na druhej strane členovia klubu veria svojmu vedeniu v serióznosť aukčnej ponuky.
1039
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 ... 6