Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 3543 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 178
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ZvestovanieZvestovanie

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 82,5 x 62 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Námet Zvestovanie, bol i je tak často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení, resp. v umení odvolavajúcom sa na jeho príklad, ako aj v umení, ktoré kresťanskú mytológiu využívalo na podporu vlastnej reči symbolov (napr. moderné výtvarné umenie a niektoré jeho tendencie - expresionizmus, neoexpresionizmus a i). V zmysle citovaných Príbehov Nového zákona Zvestovanie (tiež Máriino videnie) hovorí o tom, ako v šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne Márii, zasnúbenej s Jozefom z domu Dávidovho. Bolo to v čase kvetu a v meste, ktorého meno sa vykladá ako kvet. Mária práve vzala krčah a šla s ním nabraťvodu, keď počula hlas, ktorý ju pozdravil ako požehnanú a milostiplnú. Mária sa pozerala naokolo, ale nevidela odkiaľ hlas prichádza. Vošla teda do domu, vzala si purpur, sadla si a tkala. Zrazu uvidela pred sebou stáť anjela, ktorý ju pozdravil a oznámil jej, že porodí syna a dá mu meno Ježiš.
V istom zmysle by sa dalo vzdialene hovoriť: aj o určitých intenciách s vyznievaním vplyvov barokových maliarov ako boli tirolčan Paul Troger (1698 - 1762), alebo Johann Lucas Kracker (1717 - 1778), ako aj maliarov, ktorí prichádzali na naše územie v súvislosti s hospodárskym rozkvetom a politickou stabilizáciou habsburského mocnárstva v rámci prílivovej vlny umelcov, ktorá zasiahla toto územie v tereziánskom období (1740 -1780). V jej rámci časom vzrastal podiel talentovaných umelcov - Rakúšanov, vyškolených na aktuálnych dobových vzoroch súčasnej maľby priamo v Taliansku. Nie je vylúčené, že podobný osud má aj toto dielo, ktoré vykazuje znaky kvalitnej maľby, poučenej na profesionálnom školení a cudzích (talianskych) vzoroch. To značne znásobuje jeho význam v kontexte dejín umenia na Slovensku, aj v kontexte zberateľských kolekcií umenia starších období formujúcich sa na našom území.
10 000 €107Voľný predaj
Zima na dedineŠtefan Filep - Zima na dedine

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 29,5 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

250 €99Voľný predaj
LesĽudovít Csordák - Les

Rok: okolo 1920
Technika: kresba na papieri
Rozmery: 104 x 87 cm
Značenie: vľavo dole

3 000 €103Voľný predaj
Podvečerná krajinaElena Lazinovská - Podvečerná krajina

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 39 x 56,5 cm
Značenie: vpravo dole

200 €114Voľný predaj
DrevorubačiĽudovít Križan - Drevorubači

Technika: kresba na papieri
Rozmery: 29 x 40 cm
Značenie: vpravo dole

100 €62Voľný predaj
Stojaci aktJán Mudroch - Stojaci akt

Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

5 500 €59Voľný predaj
KyticaHubert Čepiššák - Kytica

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 27 x 23,5 cm
Značenie: dole

70 €114Voľný predaj
ZátišieZátišie

Rok: 1960
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38,5 x 28,5 cm
Značenie: vpravo

100 €62Voľný predaj
Portrét mužaPortrét muža

Technika: olej na plátne, dublované na kartóne
Rozmery: 64 x 49 cm
Značenie: vpravo dole

270 €59Voľný predaj
Dvaja chlapiMilan Paštéka - Dvaja chlapi

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 38,5 x 29,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €60Voľný predaj
Pri práciĽudovít Križan - Pri práci

Technika: kresba na papieri
Rozmery: 39 x 30 cm
Značenie: vpravo dole

100 €65Voľný predaj
CompageMarc Chagall - Compage

Technika: litografia
Rozmery: 30 x 23,5 cm
Značenie: vpravo dole

800 €78Voľný predaj
Portrét ženyJán Mudroch - Portrét ženy

Technika: olej na plátne
Rozmery: 89,5 x 70 cm
Značenie: vzadu

3 500 €78Voľný predaj
Rodná dedinaEduard Tholt - Rodná dedina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 105 x 140 cm
Značenie: vpravo dole

1 200 €69Voľný predaj
Pri vodePri vode

Technika: akvarel, gvaš
Rozmery: 66 x 90 cm
Značenie: vpravo dole

190 €42Voľný predaj
LesĽudovít Csordák - Les

Technika: olej na plátne
Rozmery: 90,5 x 65 cm
Značenie: vpravo dole

7 800 €314Voľný predaj
V parkuFerenc Olgyay - V parku

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

550 €63Voľný predaj
Záblesk slnkaEduard Tholt - Záblesk slnka

Technika: olej na plátne
Rozmery: 49 x 61 cm
Značenie: vzadu

250 €78Voľný predaj
NávratAlois Vitík - Návrat

Technika: olej na plátne
Rozmery: 33 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

650 €56Voľný predaj
Štramberk Štramberk

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 38 x 47 cm
Značenie: vpravo dole

120 €44Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 178