Tibor Bártfay

Zobraziť signatúry

(1922-2015)
Dátum narodenia: 12.5.1922
Miesto narodenia: Nitra

Narodil 12. mája 1922 v Nitre, v rodine sochára Júliusa Bártfaya. Od detstva bol v styku s umením, vnímal sochársku tvorbu v otcovom ateliéri. Od 1939 študoval na Akadémii krásnych umení v Budapešti u prof. Ferenca Sidlóa. Tu naňho vplývali predovšetkým odkaz neoklasicizmu a robustná figurácia plastík Ivana Meštroviča. 1942 v dôsledku vojnových udalostí štúdium prerušil a vrátil sa na Slovensko. 1945 vstupuje na AVU v Prahe, kde absolvoval u profesora Karla Pokorného v roku 1949. 1950 usadil sa v Bratislave, kde si zriadil sochársky ateliér. 1953 – 1958 pôsobil ako odborný asistent ma Katedre architektúry Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. 1968 tvorba koláží sa stáva rovnocennou so sochárskymi aktivitami. Priateľstvo s Albínom Brunovským – spoločná výstava v Nitre. 1971 študijná cesta do Veľkej Británie, stretnutie s Henyry Moorom (1898 – 1986) – táto udalosť podmienila ďalšiu sochárovu tvorbu. 1972 Pomník Ľudovíta Štúra v Bratislave. 1981 monumentálne diela – fontána Živá voda a fontána Planéta mieru pred dnešným prezidentským palácom. 1982 retrospektíva jeho tvorby v UB Bratislava. Monumentálna plastika Hirošima, na objednávku Svetovej rady mieru. 1983 podiela sa na výzdobe Gottwaldovho námestia v Bratislave. 1984 samostatné výstavy v Prahe, Berlíne a Lipsku. 1985 víťazí v súťaži UNESCO na Pamätník I. Gándhiovej (nakoniec nerealizované). 1986 vyvrcholenie komornej tvorby – fantazijno-imaginatívna štylizácia. Témy Veľkej Moravy. 1991 päť mesiacov v USA (New York). Výstava sôch a koláží v New Canaane. 1992 – 1995 surrealistické koláže – antická mytológia i támy robotov. 1997 samostatná výstava bronzov a koláží v Bratislave. 2000 študijná cesta do USA (Los Angeles, San Francisco. 1985 získal Cenu UNESCO, 1986 Medailu Svetovej rady mieru. Od roku 1973 mu patrí Cena Cypriána Majerníka. Pri príležitosti jeho sedemdesiatín mu udelili Kríž prezidenta SR I. stupňa.
Literatúra:
Podušel, Ľ.: Tibor Bártfay. Bratislava 2000

Autorove diela v priamom predaji

SúsošieSúsošie
Číslo položky: 98737
Voľný predaj

Cena: 3 900 €
SpálenáSpálená
Číslo položky: 101794
Voľný predaj

Cena: 900 €
ModernaModerna
Číslo položky: 94599
Voľný predaj

Cena: 1 650 €
MaterstvoMaterstvo
Číslo položky: 80874
Voľný predaj

Cena: 2 100 €
MarínaMarína
Číslo položky: 81030
Voľný predaj

Cena: 200 €
Malá MarínaMalá Marína
Číslo položky: 107110
Voľný predaj

Cena: 800 €
Ležiace torzoLežiace torzo
Číslo položky: 96289
Voľný predaj

Cena: 950 €
HirošimaHirošima
Číslo položky: 108323
Voľný predaj

Cena: 32 000 €
Benátsky anonymusBenátsky anonymus
Číslo položky: 107111
Voľný predaj

Cena: 1 900 €