Július Jakoby - Na stráni

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 111533
Počet návštev:2454
Cena: 65 000
Kupujem
Popis

Rok: 1936-1937
Technika: škrabaný pastel na kartóne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 63 x 79,2 cm

V Jakobyho tvorbe hrá pastel druhoradú úlohu a narába s ním ako s olejovými farbami. Vo svojej neskoršej tvorbe používa krajinárske výseky len ako pozadie ku figurálnym kompozíciám. V prvom momente dielo „Na stráni “ evokuje tvorbu Konštantína Köváriho-Kačmarika, pre ktorého tvorbu bolo charakteristické plošné prevedenie so stupňujúcou sa farebnosťou. Už v tomto diele je viditeľný Jakobyho nasledujúci vývoj, v ktorom farba a neskôr farebná škvrna hrá dominantnú úlohu pri expresívnom vyjadrovaní maliarovej vnútornej dynamiky. Jakoby je zmyselný hedonista. Jeho maliarsky naturel je blízky Bonnardovmu, ale čiastočne i Matissovmu a Chagallovmu. Ťažko slovne vyjadriť onú mimovoľnú deformovanosť vecí a ľudí, onú neviazanú a „nešikovnú“ náčrtovosť, onú farebnú škvrnitosť a fľakovitosť, ktorá často býva výsledkom nedisciplinovaného prednesu a pôsobí až dojmom zanedbanosti obrazu. Zároveň však v týchto obrazoch cítiť svojbytnosť výtvarného temperamentu a názoru, cítiť tu úprimnosť, nefalšovanosť a úplnú spontánnosť v plynutí maliarových predstáv a maliarovej ruky. Vidno aj to, že Jakoby pozná problémy modernej maľby a vie, že najvyšším zákonom umelca je vyjadrovať novosť poznania skutočnosti novou maliarskou formou. Preto sa nebojí byť novátorom; jeho novátorstvo spočíva v tom, že dal uvedomelý priechod svojmu naturelu a tým dosiahol v svojich obrazoch jednotu rozumového a bezprostredného.

Július Jakoby
Zobraziť signatúry

(1903-1985)
Dátum narodenia: 28.3.1903
Miesto narodenia: Košice

Július Jakoby sa narodil 28. marca 1903 v Košiciach, zomrel 15. apríla 1985 v Košiciach.

Košický pustovník, ako maliara Júliusa Jakobyho nazval jeden z jeho monografistov, predstavuje jednu z najvýznamnejších a najosobitejších maliarskych osobností východoslovenského a slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia. S odstupom času sa jeho dielo spolu s tvorbou Ľudovíta Csordáka, Antona Jasuscha či Konštantína Kóváriho-Kačmarika stalo synonymom košického moderného maliarstva a reprezentantom významnej tradície moderného košického výtvarného umenia. Medzi najzákladnejšie hodnoty umelcovej tvorby nesporne patrí neskrývaný maliarsky hedonizmus, ktorý sa akcentáciou koloristického napätia v závere tvorby stal akoby samým programovým cieľom Jakobyho maľby. Jeho koherentne rozvíjaná tvorba, pokračujúc v rozvoľňovaní svojej expresionistickej tenzie, záverečnou tvorivou periódou dosahuje oslobodzujúce senzualistické maliarske finále, kongeniálne sprevádzané radikálnou minimalizáciou konfigurujúcich elementov maľby. J. Jakoby sa v roku 1922 zapísal na Vysokú školu ekonomickú v Budapešti. V tom istom roku prešiel na súkromnú Slobodnú výtvarnú, kresliarsku a maliarsku školu A. Podolínyiho v Budapešti. Vzápätí sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal ako úradník poisťovne. Od jesene 1922 navštevoval večerné kurzy kresliarskej školy E. Króna pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde roku 1924 s úspechom vystavoval na výročnej výstave poslucháčov. V rokoch 1926-1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. I. Réti). Štúdia v druhom ročníku prerušil a vrátil sa do Košíc, kde žil až do konca života. V roku 1934 dostal Cenu mesta Košice za obraz Ležiaci ženský akt. V rokoch 1938-1944 bol členom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti v Košiciach. V rokoch 1945-1948 bol členom spolku Svojina. Od roku 1949 sa stal členom SZVU. V 50-60-tych rokoch je autor maximálne zaujatý farbou a stráca miestami tvarovú podstatu, pričom v konečnom dôsledku poskytuje viac priestoru predstavivosti. V roku 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilého umelca. V roku 1970 absolvoval jedinú zahraničnú študijnú cestu do Rakúska. V tom istom roku mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku. V roku 1984 daroval kolekciu svojich diel Národnej galérii v Prahe.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 108).

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. JAKOBYHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
120 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
98 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
62 000 € - Pri rieke. Okolo 1950. Olej na plátne. 38 x 45 cm.
45 000 € - Portrét architekta. Okolo 1962. Olej na plátne. 80 x 58 cm.
34 000 € (1 024 284 Sk) - Sedliak v sade. Olej na plátne, 75 x 55 cm. (DARTE - 27.6.2010)
23 000 € (692 898 Sk) - Starec so psom. Olej na lepenke, 49,4 x 36,5 cm. (DARTE - 3.10.2010)
21 000 € (632 646 Sk) - Pri rieke. Olej na plátne, 38 x 45 cm. (DARTE - 3.10.2010)

Autorove diela v priamom predaji

PortrétPortrét
Číslo položky: 140604
Voľný predaj

Cena: 5 800 €
Návrh na mozaiku I.Návrh na mozaiku I.
Číslo položky: 140764
Voľný predaj

Cena: 7 500 €
Na strániNa stráni
Číslo položky: 111533
Voľný predaj

Cena: 65 000 €
KošiceKošice
Číslo položky: 129305
Voľný predaj

Cena: 66 000 €