Viktor Hermely - Pri vode

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 129534
Počet návštev:874
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 27,5 x 19,5 cm
Cena: 170
Kupujem
Popis

Technika: lept na papieri

Viktor Hermely
Zobraziť signatúry

(1891-1973)
Dátum narodenia: 10.8.1891
Miesto narodenia: Kremnica

Viktor Hermély sa narodil 10.8. 1891 v Kremnici, zomrel 7. 1. 1973. V rokoch 1906-9 študoval drobnú plastiku na Krajinskej umelecko-priemyslovej škole (prof. Anton Lóranfi), neskôr v 1910-15 na Vysokej výtvarnej škole v Budapešti. Študijné pobyty v Drážďanoch, Mníchove, Viedni a Benátkach. Ťažiskom tvorby V. Hermélyho bola kresba a grafika v technike leptu, ktorú v záverečnom období spájal s kriedou do osobitnej kombinovanej techniky. Grafiku si osvojil vlastnou praxou. Vyznačoval sa ostrou a presnou kresbou. Zaujímal sa o problematiku obrazového svetla. Bol významným spolutvorcom charakteru slovenskej medzivojnovej grafiky. Od roku 1921 bol členom banskobystrickej Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, neskôr Spolku slovenských umelcov. Z literatúry : Slovenský biografický slovník II. zv., str. 324.

Autorove diela v priamom predaji

Pri vodePri vode
Číslo položky: 129534
Voľný predaj

Cena: 170 €
KrajinaKrajina
Číslo položky: 149247
Voľný predaj

Cena: 180 €