Dezider Tóth - Údaje, 1970

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 141639
Počet návštev:150
Cena: 2 300
Kupujem
Popis

Dezider Tóth (Monogramista T D) - Údaje

1970, koláž/kombinovaná technika na plátne, 45 x 62,5 cm, signované vzadu, nerámované.

Dezider Toth
V rokoch 1962 – 1966 študoval na ŠUP v Bratislave u prof. Rudolfa Filu a Štefana Schwartza a medzi rokmi 1966 – 1972 študoval u prof. Petra Matejku na VŠVU v Bratislave. Od roku 1991 do 2015 vyučoval na VŠVU a v roku 2002 bol menovaný profesorom intermediálnej tvorby na pražskej AVU. Od roku 2013 žije a tvorí v Brne.

Od 70. rokov patrí k popredným predstaviteľom slovenského konceptuálneho umenia. Vo svojej tvorbe sa venuje umeniu akcie, inštaláciám, maľbe, objektu, minimalistickým intervenciám a tvorí tiež autorské knihy.

Dezider Tóth
Zobraziť signatúry

(1947 -)

Dezider Tóth sa narodil 13. 3. 1947 vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre. 1962-66 študoval na SŠUP v Bratislave. 1966-72 na Vysokej škole výtvarných umeni (prof. Matejka). Raná fáza jeho tvorby sa vyznačuje zmyslom pre poéziu každodennosti, proklamáciu antiestetizmu, snahou o syntézu umenia a života, ktorá je krédom pop-artu. Interpretoval a reinterpretoval nájdený, či odhodený predmet v zmysle hry a recesie. Odpatetizovaná poetika civilizmu sa prejavili i v jeho maliarskych kompozíciách, svojim výrazom blízkych anglickej novej figurácii. Tvorba D. Tótha logicky vyústila aj do konceptu a umenia akcie. (Z. Rusinová). Z literatúry: 20. storočie. Kat. výstavy SNG. Bratislava 2000.

Autorove diela v priamom predaji

Údaje, 1970Údaje, 1970
Číslo položky: 141639
Voľný predaj

Cena: 2 300 €