Martina Mašlonková - Horná Mičiná

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 3002
Počet návštev:5461
Rok: 2006
Historické obdobie:súčasnosť (cca od r.1975)
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Technika: Akryl
Motív: Krajina
Rozmery: 35 x 45 cm
Cena: 165,97
Kupujem
Popis

akryl na sololite.

Martina Mašlonková
Zobraziť signatúry

Mgr. Martina Mašlonková

1992-1997 - absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova
1998 - učiteľka angličtiny na ZŠ Dubová 1 v Bratislave
1999 - mesačný štúdijný pobyt v Londýne
1999 - absolventka kurzu kreslenia metódou Betty Edwards
1999-2000 - absolventka všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými
2000 - samostatná výstava obrazov v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach
2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Na záverečnom kurze pre facilitátorov bola poverená C. A. Hontzovou vykonávať poradenskú, lektorskú a facilitátorsku činnosť na území Slovenskej republiky.
2001-dodnes - kineziologické poradenstvo metódou ONE BRAIN a organizácia vzdelávacích kurzov
2002 - absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
2003-2005 - učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave
2005-2006 - vedúca reklamného oddelenia vo firme Zapo s.r.o.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi a organizácii vzdelávacích kurzov

Autorove diela v priamom predaji

Zvážanie sena I.Zvážanie sena I.
Číslo položky: 3009
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
VeraVera
Číslo položky: 3003
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
SúbojSúboj
Číslo položky: 2683
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
StagnáciaStagnácia
Číslo položky: 2682
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Rovnováha II.Rovnováha II.
Číslo položky: 2679
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Rovnováha I.Rovnováha I.
Číslo položky: 2678
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
OpateraOpatera
Číslo položky: 2677
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
ObalyObaly
Číslo položky: 2676
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
NenásytnostNenásytnost
Číslo položky: 2675
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Masáž II.Masáž II.
Číslo položky: 2674
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Masáž I.Masáž I.
Číslo položky: 2673
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
KoncentráciaKoncentrácia
Číslo položky: 2672
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
JankoJanko
Číslo položky: 3011
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Jack SparrowJack Sparrow
Číslo položky: 3006
Voľný predaj

Cena: 331,94 €
Horná MičináHorná Mičiná
Číslo položky: 3002
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Dušan II.Dušan II.
Číslo položky: 2670
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
Dušan I.Dušan I.
Číslo položky: 2669
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
DomDom
Číslo položky: 3001
Voľný predaj

Cena: 165,97 €
DeviataciDeviataci
Číslo položky: 2668
Voľný predaj

Cena: 165,97 €