1000 Kcs

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 47304
Počet návštev:4048
Historické obdobie:od r. 1940
Cena: 30
Kupujem