Sochy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 193 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Reliéf Ježiša - Ego Vici MundumReliéf Ježiša - Ego Vici Mundum

Technika: medený plech
Rozmery: 40 x 30 cm
Značenie:

150 €22Voľný predaj
BustaBusta

Busta je z zliatiny bronzu a medi.
155 €27Voľný predaj
Socha chlapcaSocha chlapca

Socha chlapca, terakotová signovaná, autor: L. Paoletti, 2. polovica 20. stor.
120 €71Voľný predaj
Znak I.Vladimír Kompánek - Znak I.

Technika: drevo
Rozmery: v - 40 cm
Značenie: zospodu

380 €100Voľný predaj
Tetka sediacaVladimír Kompánek - Tetka sediaca


Technika: bronz
Rozmery: v - 13 cm
Značenie: vzadu

350 €99Voľný predaj
MefistoJúlius Bártfay - Mefisto

Technika: bronz
Rozmery: v - 24 cm
Značenie: dole

Predmetné dielo Júliusa Bártfaya reprezentuje postavu Mefistofela/Mefista – povestnej démonickej postavy, ktorá sa dostala do povedomia širšej verejnosti vďaka Goetheho dráme Faust. Podľa tohto literárneho diela Mefistofeles ponúkol učencovi Faustovi trvalé poznanie a večnú mladosť výmenou za jeho dušu. Bártfayova plastika zobrazuje Mefista ako tajomnú diabolskú postavu zahalenú v dlhom plášti s kapucňou na hlave. Autor formálnou úpravou zovňajšku figúry i tvárnením jej ľstivého výrazu vypovedá o zákernom charaktere Mefistofela, jeho úskočnosti a úmysloch škodiť.
1 100 €86Voľný predaj
AktJozef Kostka - Akt

Technika: bronz
Rozmery: v - 33 cm
Značenie: dole


V sochárstve Jozefa Kostku sa prestupuje prvok moderného s klasickým. Podľa mnohých bol práve Kostka prvým predstaviteľom výsostne modernej skulpturálnej tvorby na Slovensku. Impulzy pre formáciu svojho štýlu nachádzal vo viacerých umeleckých prúdoch vo výtvarnom prostredí Česka i Francúzska. Prezentovaný bronzový Akt je svojou zľahka predĺženou modeláciou, harmóniou a hebkosťou tvaru dôkazom o Kostkovej inklinácii k lyrike spracovania. Uplatňuje sa imaginatívnosť a javová podstata videnia, ktoré ústia do vyjadrenia sčasti oslobodeného od prvotnej inšpirácie sochára.
980 €67Voľný predaj
Žena s košíkomPavol Tóth - Žena s košíkom

Rok: 1956
Technika: pálená hlina
Rozmery: v - 88 cm
Značenie: zboku


Ženská figúra v mnohorakých podobách sa stala najčastejšou témou lyrickej tvorby Pavla Tótha. Ešte intenzívnejšie sa spomínaná motivická náchylnosť prejavila v úvode 60. rokov 20. storočia. Tóth zobrazoval ženy ako metafory, symboly a nositeľky ustálených, všeobecne platných významov. Jeho tvorbu sprevádzala vysoká remeselná zručnosť v tvárnení hmoty a koncentrácia na charakteristické črty spodobňovanej figúry. Predmetná skulptúra mladej ženy s košíkom v rukách pripomína svojou formou klasický ideál krásy. Nadväznosť na klasiku sa prejavila aj v základnom tvárnení hmoty.
850 €53Voľný predaj
StĺpVladimír Kompánek - Stĺp


Technika: drevo
Rozmery: v - 90 cm
Značenie:


Výrazný predstaviteľ slovenského povojnového výtvarníctva Vladimír Kompánek sa ako člen Skupiny Mikuláša Galandu podieľal na obrodení tradícii domácej moderny aj v oblasti sochárskej tvorby. Jeho plastiky sú vyjadrením úsilia o nachádzanie esencie, všeobjímajúceho tvaru. Autorova snaha sa zároveň nevymykala z originálnych možností pôvodnej ľudovej kultúry. Kompánek načerpával zo vzťahu človeka a prírody, pričom svoje myšlienky transformoval najskôr do bronzu a neskôr sa dostal k drevenému materiálu. Hmotu kryštalizoval až dospel k znakovej totemickej siluete združujúcej zmes mnohovrstevných symbolických významov.
2 100 €27Voľný predaj
VýchodniarkaJozef Kostka - Východniarka

Technika: bronz
Rozmery: v - 50 cm
Značenie: vzadu


Klasik sochárskej moderny na Slovensku Jozef Kostka patrí ku konštituujúcim zjavom našej povojnovej kultúry. Avantgardný básnik, prozaik a publicista Rudolf Fabry jeho diela pomenoval „básnickými sochami – sochárskymi básňami“. Do domáceho prostredia Kostka vniesol vplyvy českého a francúzskeho sochárstva vrátane impulzov Augusta Rodina či Aristida Maillola a ďalších. Práce z jeho ruky sú prijímané s obdivom predovšetkým kvôli potlačeniu statickosti a živému dojmu, ktorý jasne vidieť aj na ponúkanej figurálnej plastike s názvom Východniarka.
1 800 €62Voľný predaj
SlimákSalvador Dalí - Slimák

Technika: keramika 2568/3000
Rozmery: priemer 36 cm
Značenie: v keramike

700 €110Voľný predaj
Nahá socha monogram C.B.Nahá socha monogram C.B.

Nahá socha monogramovaná C.B.

Veľkosť asi 140-160cm.

Dobrý stav ochrany, nedávno obnovený.
1 500 €78Voľný predaj
Starožitnosti drevená socha Panny MárieStarožitnosti drevená socha Panny Márie

Vzniká okolo roku 1800-1880.


Veľkosť cca 80-100 cm.

Materiál: Drevo.
1 900 €159Voľný predaj
Starožitné drevené sochy panny Márie s dieťaťomStarožitné drevené sochy panny Márie s dieťaťom

Vzniká okolo roku 1800-1880.

Veľkosť cca 80-100 cm.

Materiál: Drevo.
2 200 €137Voľný predaj
Pod stromomMaciej Syrek - Pod stromom

Názov diela: Pod stromom
Technika: mosadz
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 20,5 x 16,5 cm

350 €159Voľný predaj
LetoL. Berák - Leto

Technika: epoxid
Rozmery: v - 34 cm
Značenie: nie

230 €258Voľný predaj
MarínaTibor Bártfay - Marína

Technika: epoxid
Rozmery: v - 24 cm
Značenie: nie

200 €172Voľný predaj
JustíciaStanislav Mikuš - Justícia

Technika: bronz, mramor
Rozmery: v - 57 cm
Značenie: autorizované

Figurálna skulptúra zhotovená akademickým sochárom Stanislavom Mikušom predstavuje starorímsku bohyňu spravodlivosti Justíciu. Postava mladej ženy drží v pravej ruke dvojsečný meč a v ľavej zdvíha závesné dvojmiskové váhy. Cez oči má uviazanú pásku, aby nebola ovplyvnená pohľadom na účastníkov pojednávania (ich status, moc, majetok). Justícia stojí na mešci s mincami a na hadovi. Mešec je atribútom upomínajúcim na nepodplatiteľnosť a had symbolizuje zločin. Mikuš túto tradičnú tému zobrazuje s úctou sebe vlastnou a horlivosťou tvorcu, ktorý netypicky estetizuje zaužívané, hlavne čo sa týka pozadia.
1 500 €149Voľný predaj
Veľká nocAlexander Trizuljak - Veľká noc

Technika: bronz
Rozmery: v - 48 cm
Značenie: dole

1 450 €174Voľný predaj
VikiOto Gutfreund - Viki

Technika: bronz
Rozmery: v - 32 cm
Značenie: vzadu

Jedna z Gutfreundových najslávnejších prác - extatická plastika Viki bola pôvodne vyhotovená v rokoch 1912 – 1913. Jedná sa o bustovú podobizeň ženy s vlnitým rozviatymi vlasmi, ktoré jej vo vetre čiastočne prekrývajú tvár. Vyhrotená dynamika otvorených, vystupujúcich a vťahovaných dynamických štruktúr znázorňujúcich vlasy je ukážkou neobmedzených možností kubo-expresionistického štýlu v modernom sochárstve. Lámaná geometrickosť unikátnym spôsobom rozbíja reálny tvar hlavy až na hranicu fyzickej rozpoznateľnosti, čím pôsobí na diváka neobyčajne sugestívnym, dramatickým dojmom.

2 500 €170Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10