Sochy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 197 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Vojtech Löffler - Vojtech Löffler - "Hlava muža"

Autor: Vojtech Löffler
Názov diela: "Hlava muža"
Technika: Zliatina olova a cínu
Rozmer diela: 16cm
Signácia: vzadu
240 €3NOVÉ
Voľný predaj
Socha chlapcaSocha chlapca

Socha chlapca, terakotová signovaná, autor: L. Paoletti, 2. polovica 20. stor.
120 €18Voľný predaj
Znak I.Vladimír Kompánek - Znak I.

Technika: drevo
Rozmery: v - 40 cm
Značenie: zospodu

380 €28Voľný predaj
Tetka sediacaVladimír Kompánek - Tetka sediaca


Technika: bronz
Rozmery: v - 13 cm
Značenie: vzadu

350 €30Voľný predaj
MefistoJúlius Bártfay - Mefisto

Technika: bronz
Rozmery: v - 24 cm
Značenie: dole

Predmetné dielo Júliusa Bártfaya reprezentuje postavu Mefistofela/Mefista – povestnej démonickej postavy, ktorá sa dostala do povedomia širšej verejnosti vďaka Goetheho dráme Faust. Podľa tohto literárneho diela Mefistofeles ponúkol učencovi Faustovi trvalé poznanie a večnú mladosť výmenou za jeho dušu. Bártfayova plastika zobrazuje Mefista ako tajomnú diabolskú postavu zahalenú v dlhom plášti s kapucňou na hlave. Autor formálnou úpravou zovňajšku figúry i tvárnením jej ľstivého výrazu vypovedá o zákernom charaktere Mefistofela, jeho úskočnosti a úmysloch škodiť.
1 100 €35Voľný predaj
AktJozef Kostka - Akt

Technika: bronz
Rozmery: v - 33 cm
Značenie: dole


V sochárstve Jozefa Kostku sa prestupuje prvok moderného s klasickým. Podľa mnohých bol práve Kostka prvým predstaviteľom výsostne modernej skulpturálnej tvorby na Slovensku. Impulzy pre formáciu svojho štýlu nachádzal vo viacerých umeleckých prúdoch vo výtvarnom prostredí Česka i Francúzska. Prezentovaný bronzový Akt je svojou zľahka predĺženou modeláciou, harmóniou a hebkosťou tvaru dôkazom o Kostkovej inklinácii k lyrike spracovania. Uplatňuje sa imaginatívnosť a javová podstata videnia, ktoré ústia do vyjadrenia sčasti oslobodeného od prvotnej inšpirácie sochára.
980 €32Voľný predaj
Žena s košíkomPavol Tóth - Žena s košíkom

Rok: 1956
Technika: pálená hlina
Rozmery: v - 88 cm
Značenie: zboku


Ženská figúra v mnohorakých podobách sa stala najčastejšou témou lyrickej tvorby Pavla Tótha. Ešte intenzívnejšie sa spomínaná motivická náchylnosť prejavila v úvode 60. rokov 20. storočia. Tóth zobrazoval ženy ako metafory, symboly a nositeľky ustálených, všeobecne platných významov. Jeho tvorbu sprevádzala vysoká remeselná zručnosť v tvárnení hmoty a koncentrácia na charakteristické črty spodobňovanej figúry. Predmetná skulptúra mladej ženy s košíkom v rukách pripomína svojou formou klasický ideál krásy. Nadväznosť na klasiku sa prejavila aj v základnom tvárnení hmoty.
850 €25Voľný predaj
StĺpVladimír Kompánek - Stĺp


Technika: drevo
Rozmery: v - 90 cm
Značenie:


Výrazný predstaviteľ slovenského povojnového výtvarníctva Vladimír Kompánek sa ako člen Skupiny Mikuláša Galandu podieľal na obrodení tradícii domácej moderny aj v oblasti sochárskej tvorby. Jeho plastiky sú vyjadrením úsilia o nachádzanie esencie, všeobjímajúceho tvaru. Autorova snaha sa zároveň nevymykala z originálnych možností pôvodnej ľudovej kultúry. Kompánek načerpával zo vzťahu človeka a prírody, pričom svoje myšlienky transformoval najskôr do bronzu a neskôr sa dostal k drevenému materiálu. Hmotu kryštalizoval až dospel k znakovej totemickej siluete združujúcej zmes mnohovrstevných symbolických významov.
2 100 €9Voľný predaj
VýchodniarkaJozef Kostka - Východniarka

Technika: bronz
Rozmery: v - 50 cm
Značenie: vzadu


Klasik sochárskej moderny na Slovensku Jozef Kostka patrí ku konštituujúcim zjavom našej povojnovej kultúry. Avantgardný básnik, prozaik a publicista Rudolf Fabry jeho diela pomenoval „básnickými sochami – sochárskymi básňami“. Do domáceho prostredia Kostka vniesol vplyvy českého a francúzskeho sochárstva vrátane impulzov Augusta Rodina či Aristida Maillola a ďalších. Práce z jeho ruky sú prijímané s obdivom predovšetkým kvôli potlačeniu statickosti a živému dojmu, ktorý jasne vidieť aj na ponúkanej figurálnej plastike s názvom Východniarka.
1 800 €33Voľný predaj
MarínaTibor Bártfay - Marína

Technika: bronz
Rozmery: v - 47 cm
Značenie: dole v podstavci


Nežný zjav krásnej Maríny prerástol u Tibora Bártfaya do jedného z jeho najväčších inšpiračných zdrojov. Zamyslený, akoby neprítomný, lyrický výraz mladej dievčiny češúcej si ticho vlasy poukazuje na autorovo sústredenie sa na ľudskú tvár ako odraz vnútra človeka. Bártfay svojou remeselnou citlivosťou opracúval chladný kov a vnášal do neho iskru tepla i pulz života. Jeho zásadou bolo votkať do diela osobný názor a vymaniť sa z pút priemernosti. Rovnako ako pre otca, sochára Júliusa Bártfaya, aj pre neho samotného sa stali dôležitými detaily, ktorých účinnosť nezanedbával v žiadnom zo svojich diel.
1 700 €33Voľný predaj
SlimákSalvador Dalí - Slimák

Technika: keramika 2568/3000
Rozmery: priemer 36 cm
Značenie: v keramike

700 €41Voľný predaj
Tetka stojacaVladimír Kompánek - Tetka stojaca

Technika: bronz
Rozmery: v - 23 cm
Značenie: vzadu

650 €30Rezervované
Nahá socha monogram C.B.Nahá socha monogram C.B.

Nahá socha monogramovaná C.B.

Veľkosť asi 140-160cm.

Dobrý stav ochrany, nedávno obnovený.
1 500 €35Voľný predaj
Starožitnosti drevená socha Panny MárieStarožitnosti drevená socha Panny Márie

Vzniká okolo roku 1800-1880.


Veľkosť cca 80-100 cm.

Materiál: Drevo.
1 900 €27Voľný predaj
Starožitné drevené sochy panny Márie s dieťaťomStarožitné drevené sochy panny Márie s dieťaťom

Vzniká okolo roku 1800-1880.

Veľkosť cca 80-100 cm.

Materiál: Drevo.
2 200 €31Voľný predaj
MomentMaciej Syrek - Moment

Názov diela: Moment
Technika: mosadz na kamennom podstavci
Značenie: vpravo dole
Rozmery: v - 42,5 cm

690 €134Rezervované
Pod stromomMaciej Syrek - Pod stromom

Názov diela: Pod stromom
Technika: mosadz
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 20,5 x 16,5 cm

350 €127Voľný predaj
LetoL. Berák - Leto

Technika: epoxid
Rozmery: v - 34 cm
Značenie: nie

230 €191Voľný predaj
MarínaTibor Bártfay - Marína

Technika: epoxid
Rozmery: v - 24 cm
Značenie: nie

200 €133Voľný predaj
JustíciaStanislav Mikuš - Justícia

Technika: bronz, mramor
Rozmery: v - 57 cm
Značenie: autorizované

Figurálna skulptúra zhotovená akademickým sochárom Stanislavom Mikušom predstavuje starorímsku bohyňu spravodlivosti Justíciu. Postava mladej ženy drží v pravej ruke dvojsečný meč a v ľavej zdvíha závesné dvojmiskové váhy. Cez oči má uviazanú pásku, aby nebola ovplyvnená pohľadom na účastníkov pojednávania (ich status, moc, majetok). Justícia stojí na mešci s mincami a na hadovi. Mešec je atribútom upomínajúcim na nepodplatiteľnosť a had symbolizuje zločin. Mikuš túto tradičnú tému zobrazuje s úctou sebe vlastnou a horlivosťou tvorcu, ktorý netypicky estetizuje zaužívané, hlavne čo sa týka pozadia.
1 500 €108Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10