Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 225 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Marilyn Monroe Andy Warhol - Marilyn Monroe

Technika: litoofset
Rozmery: 23 x 23,5 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Takéto diela boli vlastne pozvánkou na oslavu výstavy Andyho Warhola v Galérii Leo Castelliho - prvej galérie, ktorá predstavila Warholovu prácu v roku 1962. Dostali ju pozvaní hostia na výstavu. Jej retrospektívne tlače sa realizovali v Castelli Graphics až do roku 1981.
3 500 €40Voľný predaj
KosecRudolf Krivoš - Kosec

Rok: 1983
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 67 x 40,5 cm
Značenie: vpravo dole

8 500 €47Voľný predaj
SpiacaVincent Hložník - Spiaca

Rok: 1943
Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 43 x 59 cm
Značenie: vľavo dole

4 000 €101Voľný predaj
Pohľad na Považskú BystricuImrich Weiner-Kráľ - Pohľad na Považskú Bystricu

Technika: olej na plátne
Rozmery: 64 x 90 cm
Značenie: vpravo dole

10 000 €119Voľný predaj
ŽenaMikuláš Galanda - Žena

Rok: 1938
Technika: akvarel, ceruza na papieri
Rozmery: 16,5 x 13,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo bolo prezentované na dvoch autorských výstavách M.Galandu.
5 000 €109Voľný predaj
KvetyVáclav Špála - Kvety

Rok: 1931
Technika: olej na plátne
Rozmery: 74 x 55 cm
Značenie: vpravo dole

68 000 €88Voľný predaj
HliadkaElemér Halász Hradil - Hliadka

Rok: 1916
Technika: olej na plátne
Rozmery: 69 x 83 cm
Značenie: vpravo dole

1 900 €45Voľný predaj
KrajinaKrajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 66 x 92 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
120 000 €72Voľný predaj
Jarmočný deňVladimír Kompánek - Jarmočný deň

Rok: 60 -te roky
Technika: pastel na papieri
Rozmery: 39 x 54,5 cm
Značenie: dole

2 400 €109Voľný predaj
Kladenie do hrobu I.Marek Ormandik - Kladenie do hrobu I.

Rok: 2012
Technika: akryl na plátne
Rozmery: 120 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

2 000 €37Voľný predaj
Letná krajinaJozef Bokšay - Letná krajina

Rok: 1968
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 45 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

2 900 €41Voľný predaj
MostíkĽudovít Križan - Mostík

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

2 500 €79Voľný predaj
PoliaSzinyei Merse Pál - Polia

Technika: olej na plátne, dublované na kartóne
Rozmery: 39,5 x 50,5 cm
Značenie: vpravo dole

25 000 €45Voľný predaj
HucuľkaAndrej (Andrejovič) Kocka - Hucuľka

Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 64,5 x 54,5 cm
Značenie: vľavo dole

3 500 €25Voľný predaj
OperenecVincent Hložník - Operenec

Rok: 1997
Technika: olej na lepenke
Rozmery: 73 x 125 cm
Značenie: vpravo dole

11 000 €60Voľný predaj
ZvestovanieZvestovanie

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 82,5 x 62 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Námet Zvestovanie, bol i je tak často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení, resp. v umení odvolavajúcom sa na jeho príklad, ako aj v umení, ktoré kresťanskú mytológiu využívalo na podporu vlastnej reči symbolov (napr. moderné výtvarné umenie a niektoré jeho tendencie - expresionizmus, neoexpresionizmus a i). V zmysle citovaných Príbehov Nového zákona Zvestovanie (tiež Máriino videnie) hovorí o tom, ako v šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne Márii, zasnúbenej s Jozefom z domu Dávidovho. Bolo to v čase kvetu a v meste, ktorého meno sa vykladá ako kvet. Mária práve vzala krčah a šla s ním nabraťvodu, keď počula hlas, ktorý ju pozdravil ako požehnanú a milostiplnú. Mária sa pozerala naokolo, ale nevidela odkiaľ hlas prichádza. Vošla teda do domu, vzala si purpur, sadla si a tkala. Zrazu uvidela pred sebou stáť anjela, ktorý ju pozdravil a oznámil jej, že porodí syna a dá mu meno Ježiš.
V istom zmysle by sa dalo vzdialene hovoriť: aj o určitých intenciách s vyznievaním vplyvov barokových maliarov ako boli tirolčan Paul Troger (1698 - 1762), alebo Johann Lucas Kracker (1717 - 1778), ako aj maliarov, ktorí prichádzali na naše územie v súvislosti s hospodárskym rozkvetom a politickou stabilizáciou habsburského mocnárstva v rámci prílivovej vlny umelcov, ktorá zasiahla toto územie v tereziánskom období (1740 -1780). V jej rámci časom vzrastal podiel talentovaných umelcov - Rakúšanov, vyškolených na aktuálnych dobových vzoroch súčasnej maľby priamo v Taliansku. Nie je vylúčené, že podobný osud má aj toto dielo, ktoré vykazuje znaky kvalitnej maľby, poučenej na profesionálnom školení a cudzích (talianskych) vzoroch. To značne znásobuje jeho význam v kontexte dejín umenia na Slovensku, aj v kontexte zberateľských kolekcií umenia starších období formujúcich sa na našom území.
10 000 €157Voľný predaj
LesĽudovít Csordák - Les

Rok: okolo 1920
Technika: kresba na papieri
Rozmery: 104 x 87 cm
Značenie: vľavo dole

3 000 €155Voľný predaj
Sv. AlžbetaSv. Alžbeta

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 97 x 77,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Ikonografická analýza zobrazeného výjavu a súbor použitých atribútov (zlatá koruna na hlave, tmavý závoj, prosté jednoduché šaty, mince, zástup chudobných) svedčia o tom, že ide o postavu Svätej Alžbety, konkrétne o maliarske zaznamenanie jednej z najvýznamnejších svätíc spájajúcich sa územím bývalého Uhorska a jeho patrónku - Alžbetu Uhorskú. Svätá Alžbeta Uhorská (nar. /?/1207 v Uhorsku-zomr. 17. novembra 1231 v Bratislave/?/), grófka, rehoľníčka bola podľa legendy označená sa „sväticu spravodlivosti a jednu z najnežnejších, najvrúcnejších postáv svätcov stredoveku". Alžbeta pochádzajúca zo šľachtického rodu si zvolila chudobu za náplň svojho života a svoj život nakoniec stratila pre tento ideál. Uskutočňovala myšlienky Františka z Assisi, ktorý žil v tej istej dobe. Bola vzdelanou dcérou uhorského kráľa Ondreja II., a v 14 rokoch sa vydala za durýnskeho grófa Ludvíka IV., pričom sa stala matkou 3 detí.
8 500 €106Voľný predaj
Utečenci - diptychVincent Hložník - Utečenci - diptych

Rok: 1974
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 28,5 x 120 cm
Značenie: vpravo dole

7 000 €327Voľný predaj
Na samoteMária Medvecká - Na samote

Technika: olej na sololite
Rozmery: 23 x 34 cm
Značenie: vľavo dole

1 000 €488Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12