Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 193 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Apokalypsa II.Vincent Hložník - Apokalypsa II.

Technika: olej na lepenke
Rozmery: 70 x 125 cm
Značenie: v strede dole

8 000 €207Voľný predaj
ChalupyMiloš Alexander Bazovský - Chalupy

Technika: olej na lepenke
Rozmery: 29 x 58,5 cm
Značenie: vpravo dole


Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
8 400 €52Voľný predaj
Zimný lesAnton Jasusch - Zimný les

Technika: olej na plátne
Rozmery: 92 x 110
Značenie: vpravo dole

Veľkosť umeleckej osobnosti Antona Jasuscha tkvela v naliehavosti a senzibilite jeho výtvarnej výpovede. Umelec sa okrem iného poúčal postimpresionistickými postupmi, aby na plátne predstavil svoje predstavy o osobitom charaktere svojského koloritu i pomere línií a plôch. Jeho ponúkanú zimnú krajinu so zamrznutým potokom definuje o poznanie umiernenejšia ideová expanzivita. Ani v tejto práci sa však nezaprie Jasuschov zmysel pre farebný tón a výtvarnú gracióznosť. Akosť štýlu, rovnako ako spôsob maľby sa usilujú o uspokojenie dopytu konzervatívnejšieho publika, ktoré si žiada predovšetkým umenie skrášľujúce mestskú domácnosť.
8 800 €215Voľný predaj
KošiceŠtefan Roskoványi - Košice

Technika: olej plátno
Rozmery: 110 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

V Roskoványiho maliarskych prácach vystupuje ako jeden z najdôležitejších momentov hodnovernosť dennodenného života v meste. Autorovi imponuje súčasnosť diania výtvarne vyjadrená v nenostalgickej podobe. Toto zaujatie energiou doby má svoj pôvod v nadväznosti na tvorivosť slovenskej výtvarnej moderny prvej štvrtiny 20. storočia, v ktorej sa častým námetom stalo práve fungovanie života na predmestiach. Eruptívna farebná paleta pohybujúca sa v odtieňoch od žltej, hnedastej až po Roskoványiho typický odtieň žeravej lávy je impulzom i mementom pre verejnosť zodpovedne formovať spoločnosť, v ktorej žijú.
4 400 €212Voľný predaj
Klaun s mandolínouVincent Hložník - Klaun s mandolínou

Rok: 1947
Technika: olejová tempera na kartóne
Rozmery: 35 x 46,5 cm
Značenie: vpravo hore

Výnimočný maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník sa s pravidelnosťou opieral o už klasický výtvarný motív života pod plachtami cirkusového šapitó. Pieroti, klauni, artistky i šašovia neraz sprevádzaní robustnými postavami koňov sú v jeho obrazoch vyjadrením osamotenosti, neistoty, smútku až tragédie. Radosť i zármutky cirkusantov Hložník spoznával osobne už počas štúdia v Čechách, kde mal možnosť pozorovať týchto umelcov v okolnostiach ťaživých vojnových rokov. Negatívne emócie zračiace sa v jeho dielach sa tak stali vyústením konfliktu medzi vonkajšou realitou sveta a skrytými hĺbkami duše jednotlivca.
13 000 €252Voľný predaj
MačkaVladimír Kompánek - Mačka

Rok: 1999
Technika: olej na sololite
Rozmery: 39 x 39 cm
Značenie: vpravo dole, vzadu

Na symboly, znaky a zoomorfné i antropomorfné motívy bohatá tvorba Vladimíra Kompánka sa radí k najšpecifickejším výtvarným prejavom druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Jeho početné variácie na tému krásky sa v predstavenom diele zhmotnili do osobitej „kompánkovskej konfigurácie“ vyjadrujúcej v pravom slova zmysle umelcov výtvarný svetonázor, ktorý do veľkej miery spočíval v archetypoch tradičnej kultúry. Autor na obľúbený motív nahliada v súvislosti s inšpiráciou personifikujúcou povahu ženy a mačky. Zvodná elegancia, vábivosť a rafinovanosť oboch bytostí sa tak snúbi aj v ponímaní umenia ľudového s moderným.
7 500 €100Voľný predaj
Cesta lesomAnton Jasusch - Cesta lesom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 76 x 96 cm
Značenie: vpravo dole

Anton Jasusch spolu so svojím generačným kolegom, predčasne zomrelým košickým maliarom Konštantínom Kóvárim-Kačmarikom, boli prvými, ktorí u nás programovo reagovali na zväzujúce obmedzenia impresionizmu s jeho domácimi modifikáciami a stali sa tak priekopníkmi postimpresionistických tendencií v slovenskej výtvarnej kultúre. Popri kompozíciách, ktoré sú neraz už na pomedzí abstraktného prejavu, má Jasusch súvislý tvorivý vývin v oblasti krajinomaľby a žánru. Ako krajinár je expresionista so sociálnym humanistickým cítením, ktorými zapôsobil na niektorých mladších maliarov, najmä na Bauera a Gwerka. Anton Jasusch má v našom umení zvláštne postavenie intelektuálnou programovosťou a výrazovou smelosťou, s akými sa odhodlal riešiť tieto všeľudsky pálčivé problémy. Mal aj mimoriadny ohlas. Ukázala to i jeho súborná výstava v Košiciach (apríl – máj 1958 ). Jeho krajinárske práce zobrazujú okrem Tatier prevažne prírodu okolia Košíc. Najčastejšie to bol lesík pri Bankove.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 94 x 105 cm.
8 900 €69Voľný predaj
Brezový lesAnton Jasusch - Brezový les

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 48 x 61 cm
Značenie: vpravo dole


Vizionárska osobnosť Antona Jasuscha sálala kreatívnym potenciálom. Štýlová výbojnosť sa prejavila aj v technike pastelu, ktorý používal po novom. Nositeľom výrazu bola farba a rozrušujúce prchavé ťahy rukopisu, ktoré robili maľbu nekľudnou a precítenejšou. Do slovenského kultúrneho prostredia Jasusch priniesol ako jeden z prvých závan progresívnej umeleckej estetiky spájajúcej do jedného prvky secesie, symbolizmu a expresionizmu. Jasusch svojimi radikálnymi dielami znázorňujúcimi dynamickosť života, revoltu, súčasne i aktuálne dojmy vyprovokoval verejnú diskusiu. Predstavitelia domáceho výtvarníctva sa tak už nemohli vyhnúť vyjadreniu svojho umeleckého postoja.
3 500 €50Voľný predaj
KačkyMartin Benka - Kačky

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 31 x 46 cm
Značenie: vpravo dole

Martin Benka si ako otec národného mýtu v slovenskej maľbe svoj typický heroizujúci štýl roznecujúci vlastenecko-buditeľské posolstvá vytvoril v 20. rokoch 20. storočia. Dovtedy sa jeho tvorba profilovala predovšetkým pod vplyvom českého krajinára Alojza Kalvodu, ktorý presadzoval postupy impresionizmu. Benka sa tak prirodzene priklonil k výtvarnej slohovosti záveru 19. storočia. V dôsledku toho jeho krajinárske zábery z raného obdobia taktiež ukazujú aplikovanie secesných východísk doplnených princípmi symbolizmu a luminizmu. Olejomaľba Kačky znázorňujúca kŕdeľ vodnej hydiny na jazierku v mierne zvlnenej krajine deklaruje práve túto rozhodujúcu formáciu v tvorbe mladého Martina Benku.
8 800 €266Voľný predaj
Dedina v zimeAnton Michajlovič Kaššaj - Dedina v zime

Názov diela: Dedina v zime
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 70 x 80 cm

Anton Michajlovič Kaššaj vo svojom diele stvárňoval námety zakarpatskej prírody, v ktorej po celý život nachádzal inšpirácie k tvorbe. Predmetná maľba zaznamenáva rázovitú ukrajinskú obec uprostred zimy. Umelec ospevoval predovšetkým senzuálne dimenzie sveta. Vysporiadaval sa so žiarou belostného snehu, ktorého trblietavé reflexie zaznamenal niekoľkými šikovnými gestami ľahkej ruky. Východiskom pre neho boli poznatky zakarpatskej školy maľovania s jej definíciami vlastností farieb a modelovacích schopností svetla.
520 €177Voľný predaj
Na poliĽudovít Csordák - Na poli

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 30,5 x 47,5 cm
Značenie: vľavo dole

Jeden z najvýznamnejších krajinárov prelomu 19. a 20. storočia Ľudovít Csordák sa v prezentovanom diele zameriava na zobrazenie témy prác na poli. Diagonálne komponovanej obrazovej ploche dominuje pár volov zapriahnutých v jarme. Poslušne ťahajúci dobytok usmerňuje v popredí reťazou útla mladá žena v jednoduchom ľudovom odeve. Gazda halený zvíreným prachovým oblakom v pozadí zatláča pluh do zeme, aby rozrušil pôdu a tak ju pripravil na zasiatie obilia. V diaľke sa zjavujú náznaky jemne načrtnutej vegetácie. Pri vypracovaní diela autor do veľkej miery využíval hnedasté zafarbenie podkladu, kde svetlé alebo intenzívnejšie farebné efekty v hĺbkach dosahuje tromi až štyrmi modelujúcimi hnedastými odtieňmi. Výjav farebne oživil kultivovanými modrými akcentmi ženinho odevu.
3 600 €257Voľný predaj
KrajinaHubert Čepiššák - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

250 €307Voľný predaj
Portrét ženyElemér Halász Hradil - Portrét ženy

Technika: olej na plátne
Rozmery: 74 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

( Pozn. Portrét matky Vojtecha (Bélu) Wicka ).
Podobizne rodinných príslušníkov sa zvlášť od 19. storočia stali neodmysliteľnou súčasťou interiérov meštianskych domácností. Estetické nazeranie Eleméra Halász Hradila na portrétovanú osobu spočíva na jednej strane v klasickej jednoduchosti až disciplinovanosti a súčasne sa prikláňa k citovému, individualizujúcemu chápaniu. V úsilí o čo najvernejšie stvárnenie teda nezotrváva v jedinom názore, ale usiluje sa o komplexné maliarske podanie osobnosti. Spoločenský status matky rodiny i pretrvávajúci ženský pôvab podporujú decentné šperky, elegantný odev a jednoduchý účes, ktoré však neodvádzajú pozornosť od ženinej tváre.
3 500 €199Voľný predaj
Beskydy - SoláňLudvik Dobeš - Beskydy - Soláň

Technika: olej na sololite
Rozmery: 52 x 65 cm
Značenie: vľavo dole

120 €161Voľný predaj
SediacaSima - Natalija Pavlyshynová - Sediaca

Rok: 2017
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

990 €201Voľný predaj
Vysoká v TatráchPeter Július Kern - Vysoká v Tatrách

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 60 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Krajinársky odkaz Petra Júliusa Kerna pochádza predovšetkým z úvodných rokov jeho tvorby. Chvejivým svetlom nasýtený pohľad na jazero obkolesené zeleňou a horami pokrytými zmäkčujúcim oparom preukazuje znaky luministického maliarstva. Autor s vynikajúcim zmyslom pre zachytenie vnútorných nálad zvečňuje hlavne duchovné konštanty prírodného záberu, pričom nezabúda zapracovať ani výsledky senzorického vnemu. Kern znamenito ovláda farebnú a svetelnú perspektívu, čím dosahuje výnimočne priezračnú atmosférickú svetelnosť.

800 €252Voľný predaj
Konský povozJános Viski - Konský povoz

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

650 €178Voľný predaj
Traja mužiMihály Munkácsy - Traja muži

Technika: ceruza na papieri
Rozmery: 20 x 16 cm
Značenie: vpravo dole

Mihály Munkácsy je európskou umenovedou zaradzovaný k najuznávanejším maliarom 19. storočia. Na piedestál súdobého výtvarníctva sa dostal najmä vďaka svojím žánrovým a náboženským kompozíciám. Ako absolvent prestížnej viedenskej a progresívnej mníchovskej akadémie zdôrazňoval hodnoty precízne zvládnutej kresby. Isté uvoľnenie v jeho prednese nastalo po parížskej skúsenosti. Prezentovaná práca spadajúca do obdobia francúzskeho pobytu načrtáva troch mužov stojacich v tesnej blízkosti. Dvojica sedliakov vľavo sa zdá byť svojim postojom, výrazom a markantným gestom ruky nezávislá na figúre posledného muža pripomínajúceho biblickú postavu. K figurálnym záznamom zo života nižšej sociálnej triedy Munkácsy motivicky inklinoval hlavne v úvodoch svojej umeleckej činnosti, no z jeho portfólia sa nevytratili ani neskôr. Daná kresba bola umelcom využívaná ako pomocná štúdia, v ktorej si vyskúšal pôsobnosť figurálnych typov, správnosť skupinového umiestnenia a znázornenie emócii.
2 500 €187Voľný predaj
PartizániJozef Bendík - Partizáni

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo publikované v knihe.

Budovateľské motívy, ktoré sa v Bendíkovej tvorbe objavili v 50. rokoch 20. storočia v ére socialistického realizmu boli hodnotné najmä svojím nezávislým, sviežim umeleckým pohľadom.V ponúkanom diele autor zobrazil radujúcich sa partizánov, ktorým sovietski vojaci na koňoch ohlasujú oslobodenie krajiny spod nemeckej okupácie. Skupina vetrom ošľahaných ozbrojených hrdinov na pozadí slovenských hôr je sama o sebe esteticky pútavým motívom, ktorého romantické dobrodružné vyznenie a víťaznú atmosféru Bendík ešte zdôraznilv pestrých farbách čiastočne nadväzujúcich na východoslovenský krajinársky luminizmus.
1 200 €150Voľný predaj
Zvážanie senaJúlius Jakoby - Zvážanie sena

Technika: olej na plátne
Rozmery: 39,5 x 43,5 cm
Značenie: vpravo dole

20 000 €548Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 10