Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 170 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Tribute MoneyTribute Money

Tribute Money is a seventeen century painting, Expert verification is available.
Not signed.
150 000 €9NOVÉ
Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 31,5 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
1 700 €95Voľný predaj
Pred dedinouLászlo Neogrády - Pred dedinou

Rok: 1919
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády, ktorý uplatňuje svoje naturalistické nazeranie rovnako pri maľbe podobizní ako i prírody sa zapísal do dejín maďarského umenia predovšetkým svojou krajinárskou tvorbou. Jeho ponúkaná letná atmosférická krajina zobrazuje dievča odchádzajúce z dediny k mostu potoka. V pozadí vidno niekoľko dedinských domčekov obkolesených bujnou zeleňou. Toto dôsledne komponované vegetatívne pásmo opticky farebne i hmotovo oddeľuje popredie od zadného plánu, navyše vnáša i monumentalizujúcu osovú symetriu. Autor dielo ďalej vyvažuje belasou farbou oblohy, ktorá je reflektovaná vodnou plochou v dolnej časti maľby. Celkovo možno potvrdiť, že Lászlo Neogrády pri svojich krajinách vychádzal z podobnej, rokmi overenej schémy, pri ktorej kládol dôraz na harmonickú farebnú štruktúru a vyváženosť kompozície.

1 100 €91Voľný predaj
Žena s nošouMiloš Alexander Bazovský - Žena s nošou

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 40 x 30 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
7 800 €68Voľný predaj
ChodciMilan Paštéka - Chodci

Rok: 1964
Technika: tuš, perokresba
Rozmery: 26 x 37 cm
Značenie: vpravo hore

2 200 €33Voľný predaj
LetciElemér Halász Hradil - Letci

Rok: 1917
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 42 x 36 cm
Značenie: vľavo dole

Estetické nazeranie Eleméra Halász Hradila na portrétovanú osobu spočíva na jednej strane v klasickej jednoduchosti až disciplinovanosti a súčasne sa prikláňa k citovému, individualizujúcemu chápaniu. V úsilí o čo najvernejšie stvárnenie teda nezotrváva v jedinom názore, ale usiluje sa o komplexné maliarske podanie osobnosti. Aj dielo Letci patrí k tejto skupine tvorby majstra.
2 500 €73Voľný predaj
ZimaLászlo Neogrády - Zima

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkaný zimný pohľad možno považovať za reprezentatívne dielo z cyklu Neográdyho zasnežených scenérií. Autor dokázal s neobyčajnou monumentalitou, živosťou a zmyslom pre detail zachytiť otvorenú poriečnu krajinu i lesné interiéry. S bravúrnou ľahkosťou vyjadril hebkosť studenej snehovej pokrývky, po ktorej sa kĺže hrejivé svetlo zapadajúceho slnka i pevnosť mohutných pohorí počas rôznych fáz dňa a za rôznych atmosférických podmienok. Bohatstvo tvarov, rôznorodosť svetla, zameranie na celok i detail vytvorili z Neográdyho Zimy dielo tak poetické ako realistické.
1 350 €121Voľný predaj
KoneVincent Hložník - Kone

Technika: gvaš
Rozmery: 19 x 59 cm
Značenie: vľavo dole

2 600 €89Voľný predaj
Kráčajúce postavyMilan Paštéka - Kráčajúce postavy

Rok: 1987
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 40 x 56 cm
Značenie: vľavo dole

Umeleckým dedičstvom výtvarného chápania Milana Paštéku sa stalo dielo, ktoré nezostalo obmedzené hranicami svojej doby. V jeho neustále napredujúcej tvorbe je možné zadefinovať niekoľko vrcholov. Predmetná kompozícia patrí k voľnému cyklu spovedí vyjadrujúcich autorovu osamotenosť a predznamenáva nástup jednej z umelecky najzávažnejších tvorivých periód Paštékovho umeleckého života. Maliar sa pozvoľna odpútava od zobrazenia konkrétnosti figúr a približuje sa k abstrahovanosti, pocitovým znameniam a monochromatizmu, ktoré začiatkom 90. rokov nastúpili v plnej sile.
2 600 €41Voľný predaj
Tri zemiačky a kúsok chlebaFrantišek Studený - Tri zemiačky a kúsok chleba

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 45 cm
Značenie: vzadu

Dielo „Tri zemiačky, kúsok chleba“
sú typickým príkladom tvarovo a kompozične striedmych "chudobných zátiší" Františka Studeného (Zátišie s pohárom, 1939; Zátišie s ovocím, okolo 1940; Tri zemiačky, kúsok chleba, okolo 1943). V jeho ranej tvorbe sa striedajú so zdanlivo nemoderovaným sociálnym naturalizmom figurálnych prác (Žobráčka s paličkou, 1939--1939; Matka s dieťaťom, 1942; Chudobní, 1944). Studeného výrazovosť i skladobnosť sú však z toho istého názorového sveta: i tie maliarsky najuvoľnejšie exhibície majú skrytý, veľmi prísny a strohý stavebný základ (časté sú najmä klasické kompozície do pyramídy). Na druhej strane, možno práve pre túto štýlovú dvojtvárnosť i radikálna, kvázikubistická epizóda rokov vojny (Zátišie so svietnikom, 1940; Zátišie s chlebíkom a ovocím -- Kubistické zátišie, 1944) dokazuje v konečných dôsledkoch skôr Studeného zmysel pre drsnú poéziu všednosti než pre programovo alegorický maliarsky tvar.
1 600 €37Voľný predaj
KrajinaMartin Benka - Krajina

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 48,8 x 41 cm
Značenie: vpravo dole

Národný umelec Martin Benka (1888 – 1971) súkromne študoval u Neumanna a Kalvodu. Dôležité sú jeho umelecké výpravy po Křivokláte, Moravském Slovácku a najmä Orave, Spiši a Liptove. Neskôr Benka podniká študijné cesty do Talianska, niekdajšej Juhoslávie, Francúzska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Maroka a Ruska. Výtvarník sa zúčastnil benátskych Bienále a Svetovej výstavy v Paríži, kde bol ocenený striebornou medailou. Na Slovensku pôsobil ako profesor bratislavskej SVŠT a predseda Spolku slovenských výtvarných umelcov.
Skromné domčeky učupené medzi mladými stromami rázovitej hornatej krajiny sú hlavným motívom ponúkaného diela. I keď táto práca po formálnej stránke ešte nenapĺňa program Benkových preslávených monumentálnych heroických krajín so širokými obzormi a vlniacimi sa poľami, jednoznačne sprostredkuje základnú myšlienku všetkým majstrových prác, a to mimoriadnu úctu, pokoru a obdiv voči domácej krajine a jej obyvateľom. Dielo je poznačené kaligrafickou estetikou secesie, ktorej vycibrenú dekoratívnosť autor prirodzene vnímal. Klasické rozvrstvenie obrazových plánov dynamizuje vertikalizujúca výstavba a ozvláštňuje ho bokom vedená cestička smerujúca pohľad diváka do centra dediny. Mimoriadne inšpirujúca je výrazná farebnosť založená na kontrastných pieskových, modrých a zelených tónoch.

7 900 €127Voľný predaj
Človek a zvieraVincent Hložník - Človek a zviera

Rok: 1976
Technika: olej na lepenke
Rozmery: 22 x 55 cm
Značenie: vľavo dole

Predložená expresívna práca vynikajúcich kvalít patrí k sérii obrazov majstra Hložníka s nezvyčajne mocnou výpovednou hodnotou. Výtvarná sugestívnosť autorovho invenčného umeleckého prehlásenia je spolu s motivickým rámcom určujúcim nositeľom morálneho odkazu generáciám. Námet padlého ľudského pokolenia zmietaného svojimi previneniami a bojujúceho s dravcom vo vnútri je sám osebe závdavkom nesmiernej naliehavosti umelcovho diela. Nejednoznačná, do disharmónii rozbitá kompozičná skladba zdramatizovaná akcentmi neobvyklých farieb poukazuje na Hložníkovo surrealistické vnímanie tvorby.
1 500 €82Voľný predaj
PútniciAlbín Brunovský - Pútnici

Technika: olej na plátne
Rozmery: 39 x 52,5 cm
Značenie: nie, vzadu potvrdenie pravosti od Daniela Brunovského

( Potvrdenie synom autora o originalite diela ).
39 000 €112Voľný predaj
Krajina s vodopádomLadislav Mednyánszky - Krajina s vodopádom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 72,5 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

45 000 €306Voľný predaj
KrajinaEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Eugen (Jenö) Szepesi-Kuszka sa venoval hlavne krajinárstvu. Pod Medňanského vplyvom spracúval najmä tatranské resp. spišské motívy. Od 1908 sa pravidelne zúčastňoval výstav v Budapešti a ďalších uhorských mestách.
910 €30Voľný predaj
JazdecVincent Hložník - Jazdec

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 69,5 x 99,5 cm
Značenie: vpravo dole

Vincent Hložník vnímaný ako mimoriadny fenomén slovenského medzivojnového, resp. povojnového výtvarníctva zohral výraznú úlohu pri formovaní generácii umelcov. Autentickosť jeho celoživotného diela tkvie v sústredení sa na výtvarné prerozprávanie základnej vysoko humanistickej myšlienky. Nezvyčajný farebný charakter umocňujúci expresívnosť motívov pozorovateľa privádza k zamysleniu sa nad existencialistickými otázkami. Skľúčenosť, ľahostajnosť i zdesenie jeho bytostí odkazuje na tragiku ľudského osudu poznačeného udalosťami druhej svetovej vojny. Zložitosť prejavu spočívajúca v zámernom popieraní harmónie pri konštruovaní kompozície, v zdôrazňovaní deformít figúr a prehnanom zveličení niektorých ich anatomických znakov prízvukuje autorovo posolstvo o to nástojčivejšie. Inšpiračnou základňou a intelektuálnym zázemím sa Hložníkovi stalo umenie Cypriána Majerníka a Pabla Picassa doplnené vlastnými snami.
2 100 €111Voľný predaj
Človek a zviera III. Vincent Hložník - Človek a zviera III.

Technika: olej na kartóne
Datovanie: 1976
Rozmery: 29,5 x 61,5 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 1550 €

Dielo je rámované.
1 550 €155Voľný predaj
V neskorom leteHubert Čepiššák - V neskorom lete

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 23,5 x 73 cm
Značenie: vpravo hore

180 €400Voľný predaj
ChalupyMiloš Alexander Bazovský - Chalupy

Technika: olej na lepenke
Rozmery: 29 x 58,5 cm
Značenie: vpravo dole


Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
8 400 €192Voľný predaj
Zimný lesAnton Jasusch - Zimný les

Technika: olej na plátne
Rozmery: 92 x 110
Značenie: vpravo dole

Veľkosť umeleckej osobnosti Antona Jasuscha tkvela v naliehavosti a senzibilite jeho výtvarnej výpovede. Umelec sa okrem iného poúčal postimpresionistickými postupmi, aby na plátne predstavil svoje predstavy o osobitom charaktere svojského koloritu i pomere línií a plôch. Jeho ponúkanú zimnú krajinu so zamrznutým potokom definuje o poznanie umiernenejšia ideová expanzivita. Ani v tejto práci sa však nezaprie Jasuschov zmysel pre farebný tón a výtvarnú gracióznosť. Akosť štýlu, rovnako ako spôsob maľby sa usilujú o uspokojenie dopytu konzervatívnejšieho publika, ktoré si žiada predovšetkým umenie skrášľujúce mestskú domácnosť.
8 800 €665Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9