Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 169 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Večerná krajinaAnton Jasusch - Večerná krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 70 x 82 cm
Značenie: nie

Dielo Večerná krajina je typickou prácou Antona jasuscha. Tak ako to uvádzajú aj zdroje kolegov - Anton Jasusch sa stal jedným z najdôležitejších protagonistov slovenského výtvarného života vôbec. V jeho veľkoryso koncipovanej tvorbe sa zreteľne ukázal význam maliarskeho posolstva Józsefa Rippl-Rónaia a pokrokového mníchovského prostredia s jeho symbolizmom a expresionizmom. Košický vizionár dôveroval do značnej miery len svojim senzorickým inštinktom, v dôsledku čoho sa radikálne vyslobodil z patetického zovretia akademickej maľby. Uprednostňoval kompozičnú jednoduchosť a sujetom sa mu stal každodenný život, či príroda. Kolorizmus ovplyvnený maliarovým nezvyčajným videním navyše odkazuje na umenie symbolizmu.

15 600 €36Voľný predaj
TatryNándor Katona - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole


Koncepcia Katonovej krajinomaľby bola zacielená na uchopenie atmosférickej nálady – jej vizuálneho a farebného špecifika. Nasledujúc príklad Mednyánszkeho nahliadol na problematiku plenéru z nového hľadiska. Realistické podanie posunul smerom k náladovej krajine vypovedajúcej o psychickom rozpoložení jej tvorcu. Rozľahlé tatranské stráne obklopujúce horami v podvečeri zhmotňujú lyrickosť, ktorá je ešte potvrdená ladnou osnovou maliarovho rukopisu. Nízko posadeným horizontom v zmysle luministických tendencií autor prenecháva značný priestor oblohe, ktorá svojím rozptýleným svetlom mení výraz krajiny a sprostredkúva tíšinu podhorského kraja za večerného súmraku.

1 200 €56Voľný predaj
Krajina s jazeromAnton Jasusch - Krajina s jazerom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 104,5 cm
Značenie: vľavo dole, vzadu autorská pečiatka

7 000 €38Voľný predaj
KrajinaJozef Satin - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 90,5 cm
Značenie: vpravo dole


Jozef Satin pochodil celé Slovensko, maľoval portréty, figurálne kompozície zo života ľudu, krajiny štylizoval v sentimentálnom romantickom duchu (krajiny z Detvy, Čičmian, Zázrivej, z okolia Zlatých Moraviec, Bánoviec nad Bebravou, Oravy, Tatier). Za novými námetmi a inšpiráciami precestoval české krajiny, Rakúsko, Taliansko, Juhosláviu, Grécko, Albánsko. Maroko, celú sev. Ameriku. Všade maľoval historické mestá, krajiny, scény, v sev. Amerike, najmä náboženské motívy, portréty, zátišia. Maľbami vyzdobil kostoly sv. Jozefa v Cudahy a sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone. Narodil sa 9. 1. 1913 v Nitre, zomrel 29. 3. 1956 v Hamiltone (Kanada). 1937-1939 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nejedlý). 1941-1943 ako štipendista na výtvarnej akadémii v Ríme (prof. Bartolli). 1946 získal diplom v Prahe. 1943 návrat na Slovensko. 1946 odchod do USA. Zahynul tragicky pádom z lešenia pri maľovaní v hamiltonskom kostole. Z literatúry: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960., s. 218.

650 €25Voľný predaj
GolgotaVincent Hložník - Golgota

Rok: 1979
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 56,5 x 22,5 cm
Značenie: vpravo dole


Nosným motívom tvorby Vincenta Hložníka je téma utrpenia a násilia. Táto myšlienka sa premietla aj do jeho diel spracovávajúcich biblické námety. Melanchólia príznačná pre väčšinu majstrových diel je tu navyše vystupňovaná tragickým námetom ukrižovaného Ježiša. V ponúkanom diele sa umelec na rozdiel od skoršej tvorby zameriava na presnosť kompozície a jednoznačnosť tvaru. Dôvod možno hľadať aj v tom, že sa snažil zachovať istú paralelu medzi jeho pravdepodobnou inšpiráciou - Michelangelovou Pietou. Hložník napriek tomu nezanecháva pre svoje diela typickú výrazovosť v špecifickej obrazovej realite.

3 500 €45Voľný predaj
Svätý kríž v PaludziJanko Alexy - Svätý kríž v Paludzi

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 60 x 45 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
2 800 €33Voľný predaj
V dedineVjačeslav Opanasovič Prichoďko - V dedine

Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 120 cm
Značenie: vľavo dole


Pohľad na večerný život v dedine je v tvorbe Vjačeslava Opanasoviča Prichoďka vskutku ojedinelým záberom. Nezvyčajné je aj formálne spracovanie večernej pohody mladých dedinčanov, ktoré dokazuje autorov záujem o vyjadrovacie možnosti vizuality. Napriek všetkému Prichoďkov rešpekt voči prostej linke a sumarizovanému tvaru pretrváva. Jednoduchá, vecná výtvarná podoba dopĺňa utilitárnosť lodnej techniky. Sila výrazu spočíva v úspornej umeleckej reči, kultivovanom narábaní s umiernenou farebnosťou a prirodzenom rytmickom radení zredukovaných tvarov zabudovaných do pevnej kompozičnej skladby.

3 900 €24Voľný predaj
KosecMilan Laluha - Kosec

Technika: olej na brusnom plátne, fixované na doske
Rozmery: 21,5 x 28,5 cm
Značenie: vľavo dole


Radikálnosť výtvarného odhodlania Milana Laluhu hnala tohto vynikajúceho umelca takmer k hranici nefiguratívneho maliarskeho prejavu. Vo svojich revoltu vyjadrujúcich obrazoch síce znázorňoval slovenskú dedinu a jej obyvateľov, no v originálnej podobe predstavujúcej ich vizuálne rovnocenné hodnoty. Tie skonštruoval na základe vlastného maliarskeho kréda, ktoré spočívalo na mohutných pádnych tvaroch, dynamických kompozičných vzorcoch a intenzívnych farbách. Laluha tak vypovedal svoj hlad po pravých, realitu prestupujúcich kvalitách ľudskej existencie i umeleckej tvorby.

2 500 €29Voľný predaj
NádejVincent Hložník - Nádej

Rok: 1973
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 100 x 70,5 cm
Značenie: vľavo dole


Vincent Hložník bol ako umelec jedinečný. Objavil vlastný spôsob výtvarného vyjadrovania a zároveň ponúkal divákovi hodnotný priestor na sebareflexiu. Absurdné tvarové metamorfózy a drsné grotesky radia Hložníka k solitérom slovenskej výtvarnej scény minulého storočia. Jeho `beštializácia` figúr má svoje korene v podvedomí ovplyvnenom dramatickými spoločenskými podmienkami. Znovu a znovu sa snažil preniknúť do vnútra jednotlivca, aby zaznamenal vojnu odohrávajúcu sa v jeho vnútri. Verný surrealistickým zásadám načrtával svoje pochmúrne predstavy v hybných svetelných a farebných kompozíciách.


3 600 €37Rezervované
DedinaRudolf Krivoš - Dedina

Rok: 1978
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 35 x 55 cm
Značenie: dole v strede

3 300 €355Voľný predaj
Horský parkViera Žilinčanová - Horský park

Technika: olej na plátne
Rozmery: 31 x 27 cm
Značenie: vľavo dole

5 850 €104Voľný predaj
Na vychádzkeLadislav Mednyánszky - Na vychádzke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 40 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo bolo vydražené na aukcii Kieselbach v Budapešti v roku 2008.
20 000 €457Voľný predaj
Cesta do LazaretuCesta do Lazaretu

Rok: 1890
Technika: olej na plátne
Rozmery: 104 x 140,5 cm
Značenie: vpravo dole

8 500 €231Voľný predaj
VyhnaníVincent Hložník - Vyhnaní

Rok: 1944
Technika: gvaš, tempera na kartóne
Rozmery: 33 x 87 cm
Značenie: vľavo dole Hložník 44

18 000 €360Voľný predaj
Biela skalaMiloš Alexander Bazovský - Biela skala

Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 28,5 x 38,7 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je doložený znalecký posudok od Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
7 800 €91Voľný predaj
PoinsettiasAndy Warhol - Poinsettias

Rok: 1983
Technika: screenprint
Rozmery: 75,5 x 53 cm
Značenie: vzadu, certifikované

19 300 €132Voľný predaj
Tribute MoneyTribute Money

Tribute Money is a seventeen century painting, Expert verification is available.
Not signed.
150 000 €137Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 31,5 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
1 700 €191Voľný predaj
Pred dedinouLászlo Neogrády - Pred dedinou

Rok: 1919
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády, ktorý uplatňuje svoje naturalistické nazeranie rovnako pri maľbe podobizní ako i prírody sa zapísal do dejín maďarského umenia predovšetkým svojou krajinárskou tvorbou. Jeho ponúkaná letná atmosférická krajina zobrazuje dievča odchádzajúce z dediny k mostu potoka. V pozadí vidno niekoľko dedinských domčekov obkolesených bujnou zeleňou. Toto dôsledne komponované vegetatívne pásmo opticky farebne i hmotovo oddeľuje popredie od zadného plánu, navyše vnáša i monumentalizujúcu osovú symetriu. Autor dielo ďalej vyvažuje belasou farbou oblohy, ktorá je reflektovaná vodnou plochou v dolnej časti maľby. Celkovo možno potvrdiť, že Lászlo Neogrády pri svojich krajinách vychádzal z podobnej, rokmi overenej schémy, pri ktorej kládol dôraz na harmonickú farebnú štruktúru a vyváženosť kompozície.

1 100 €205Voľný predaj
Žena s nošouMiloš Alexander Bazovský - Žena s nošou

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 40 x 30 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
7 800 €162Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9