Kamil Jurašek

(1977-)

Dátum narodenia: 20.9.1977
Miesto narodenia: Prešov

Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici.
Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.
V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný , vytvára tzv dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.
V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

ŠTÚDIÁ:

1997 – 2003 Akadémia umení v Banskej Bystrici (odbor Grafika, Maľba)
1996 – 1997 Fakulta humanitných a prírodných vied
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odbor výtvarná výchova)
1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (odbor Propagačná grafika)

VÝBER Z AKTIVÍT, SAMOSTATNÝCH A KOLEKTÍVNYCH VÝSTAV:

2016 BIENÁLE voľného výtvarného umenia, Slovenská výtvarná únia, Turčianska galéria, Martin
2016 Stred sveta, live time act, festival tvorivosti a zručnosti, Piešťany
2016 Budú cnosti v budúcnosti?, spoločná autorská výstava:Zita Aranyász,-K. Jurašek, Krajské múzeum, Prešov
2016 Salón Nyíregyháza 2016 , Galéria Átrium, Nyíregyháza
2015 Salón Nyíregyháza 2015 , Galéria Átrium, Nyíregyháza
2015 BIENÁLE VODY , Maďarsko
2015 SAVE ME, Dom Polsko-Slowacki, Gorlice, Poľsko
2014 Salón 2014, Galéria Átrium, Prešov
2014 OBRAZY SVETLA, Hotel Enchanté, Prešov
2014 Salón východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria v Košiciach, Sk
2013 Salón 2013, Galéria Átrium, Prešov
2013 Tatranské meditácie, Galéria Encián Skalnaté pleso - prvá výstava na najvyššej položenej galérie v strednej
Európe a druhá najvyššie poležená galéria v Európe
2013 SVETLÉ MIESTA, Galéria Per Spektrum, Prešov, Sk
2012 Salón 2012, Galéria Átrium, Prešov, Sk
2012 888, Creative Design Gallery, Prešov, Sk
2012 DIVERSITY, Sarišská galéria, Prešov, Sk
2012 ČIERNE DIERY, Mestská galéria v Bardejove, Bardejov, Sk
2011 Prešovské výtvarné spektrum, Krajské múzeum v Prešove, Sk
2011 Cyklus viacerých výstav a projektov pod názvom VEČERY FANTÁZIE, BIZARRE, Prešov, Sk
2010 Výber z 3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká republika
2010 PERFORMANCE: Picture in man, man in picture, Šarišská galéria v Prešove, Sk
2010 3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Bratislava , Sk
2010 EXPERIMENTs, Wave , Prešov, Sk
2008 Výber z 2.ročníka Bienále výtvarného umenia 2008, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká republika
2008 Bienále voľného výtvarného umenia 2008, Výstavná sieň Slov.výtvarnej únie, Bratislava, Sk
2008 Strata (s)vedomia, Malá galéria, Nowy Sacz, Polsko
2008 Výber z tvorby, Galéria per Spektrum, Prešov, sk
2008 Prešovské Per Spektrum, Galeria B.Chromeho, Krakow, Poľsko
2008 Prešovská Kalvária-Detoxikácia duše 30, Galéria Per Spektrum, Prešov, Sk
2007 Umenie 2007, Dom umenia, Bratislava
2007 Vianočné spektrum, Galéria per Spektrum, Prešov, sk
2007 Grafika 30, Átrium, Floriánova 4, Prešov, Sk
2007 Hong Kong Graphic Art Fiesta 2007, Exhibition Gallery, Hong kong, Čína
2007 My world 30, Amslico a Pricewaterhouse Coopers, Bratislava, Sk
2007 Prešovské Per Spektrum, Umelecká beseda, Bratislava, Sk
2007 Krajiny duše, Artepolis, Madrid, Španielsko
2007 Východoslovenský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk
2007 Prešovský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk
2007 Synergia, Galéria 1-3, Nyíregzháza, Maďarsko
2006 Salón 06, Šarišská galéria, Prešov, Sk
2006 Salon 2006, Galeria Dawna synagoga, Novy Sacz, Poľsko
2006 3. východoslovenský salón 2006, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk
2006 2.medzinárodný výtvarný plenér 06, Galéria Átrium, Prešov, Sk
2006 Prešovskí výtvarníci v Užhorode, Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania v Užhorode, Ukrajina

Autorské i kolektívne výstavy realizuje každoročne od roku 1996.

OCENENIA :

2000 - Čestné uznanie, v kategórii študentov škôl umeleckého smeru v súťaži exlibris
Praha - srdce Europy , Praha, Česká republika

2000 - Čestné uznanie v Medzinárodnom bienále mladých výtvarníkov do 35 rokov
VOX HUMANA, Ostrava, Česká republika
2001 - Čestné uznanie riaditeľa Tatrabanky za voľnú tvorbu študentov Fakulty výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

ČLENSTVO:

Slovenská Vytvarná Únia
IAA (International Association of Art) – AIAP, NGO, ONG
Per Sprectrum , Prešov
Átrium, Prešov

Autorove diela:

Názov diela:

Žltý kruh

Názov diela:

Vo vnútri,z cyklu Poklady sveta

Názov diela:

Vnútorné svetlo

Názov diela:

Vlna svetla

Názov diela:

V spoločnej nádeji

Názov diela:

V kruhu svetla

Názov diela:

V hneve

Názov diela:

Úpadok človeka

Názov diela:

Trochu svetla, prosím!

Názov diela:

Trochu slnka

Názov diela:

Trinásta komnata

Názov diela:

Tma v očiach - tma hlave

Názov diela:

Tajomstvo krásy kvetov

Názov diela:

Tajomná inšpirácia

Názov diela:

Svetlo v nás

Názov diela:

Svetlo medzi nami

Názov diela:

Stratené slnko

Názov diela:

Strata srdca

Názov diela:

Spišská Kapitula so Spišským hradom

Názov diela:

SPACE EYE ( Message), z cyklu Pohľad na svet

Názov diela:

Somethink missink

Názov diela:

Slnečný vodopád

Názov diela:

Skryté miesta

Názov diela:

Siločiary nehy

Názov diela:

Siločiary nehy

Názov diela:

Siločiary bytia

Názov diela:

S Tebou je to ľahšie

Názov diela:

Ružová

Názov diela:

Rozliate slnko

Názov diela:

Rare plant, z cyklu Poklady sveta

Názov diela:

Pupok sveta

Názov diela:

Pri Spišskom hrade

Názov diela:

Pocta goralom, diptych

Názov diela:

PaniDémia

Názov diela:

Ochranca rodiny

Názov diela:

Ochranca

Názov diela:

Nový strom

Názov diela:

Nové dimenzie

Názov diela:

Nie je zlé,čo do človeka vchádza,ale vychádza

Názov diela:

Neznámy

Názov diela:

Naše jazero, z cyklu Lode

Názov diela:

Nánosy na duši

Názov diela:

Na dne

Názov diela:

Myšlienka

Názov diela:

Môj koralový ostrov

Názov diela:

Modlitba vážky, z cyklu Tiene raja

Názov diela:

Medzi nami V.

Názov diela:

Marionets,z cyklu Tiene raja

Názov diela:

Lostink space

Názov diela:

Light of my life, z cyklu Poklady sveta

Názov diela:

Light between us, z cyklu Poklady sveta

Názov diela:

Kvety svetla

Názov diela:

Kvet radosti

Názov diela:

Kúzelné slnečnice

Názov diela:

Kráľovna svetla

Názov diela:

Kráľovná pokoja

Názov diela:

Jadro

Názov diela:

In harmony

Názov diela:

Chrám

Názov diela:

Humanity and Understanding,from the cycle SHADOWS OF PARADISE

Názov diela:

Gate of life

Názov diela:

Figureal V.

Názov diela:

Figureal III.

Názov diela:

Figureal II.

Názov diela:

Figureal I.

Názov diela:

Figura III.

Názov diela:

Figura II.

Názov diela:

Figura I.

Názov diela:

Earth

Názov diela:

Divoká párty

Názov diela:

Dieťa svetla

Názov diela:

Dieta 2003

Názov diela:

Dialógy

Názov diela:

Dialóg

Názov diela:

Cit v temnej krajine

Názov diela:

Buď svetlom...

Názov diela:

Brána života, z cyklu Pohľad na svet

Názov diela:

Bez názvu

Názov diela:

Aj keď sa všetko rozpadá, buď vždy svetlom