Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 125 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Krajina s mesiacomJán Ilavský - Krajina s mesiacom

Rok: 1998
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ján Ilavský sa v roku 1986 stal predsedom Komisie maliarstva, sochárstva a grafiky pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa tiež monumentálnej tvorbe v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo študentské roky sprevádzalo úsilie o realistické zobrazenie skutočnosti, v prvom zrelom tvorivom období, približne v rokoch 1957 — 1962, ozvláštnil svoju tvorbu expresívnou štylizáciou foriem a farebnosťou. Plochy v kompozíciách začal kúskovať a výrazne od seba oddeľovať, v dôsledku čoho postupne vznikali kompozične vyvážene poskladané formy, ktoré časom doviedol až na hranicu geometrickej štylizácie. Jeho tvorbu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia charakterizujú práve tieto kompozičné riešenia na hranici abstraktnej geometrizácie tvarov, ktoré vznikali čiastočne pod vplyvom informelovej maľby a ich povrch je výrazne štruktúrovaný pieskom. Zároveň sa jeho tvorba presunula do polohy štylizácie figúr a zjednodušenia ich tvarov.
1 900 €393Voľný predaj
V PienináchŠtefan Filep - V Pieninách

Technika: olej na sololite
Rozmery: 56 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

Tvorivá práca Štefana Filepa je už roky overenou hodnotou. Je v nej život, jas, radosť i hybnosť. Jeho maľba s umeleckou bravúrou odráža prežitú realitu. Stredobodom Filepovho maliarskeho prejavu sú vlastnosti farebného náteru a asertívny rukopis. Drobné i hrubé údery štetca v nápadných škvrnách svojou fragmentárnosťou spôsobujú, že rozmanitosť spodobnenej krajiny sa dá účinne pozorovať len z diaľky. Exponovanie jasom prežiarenej farby do hravej obrazovej koláže plnej pohybu je autorovou umeleckou rozpravou nad podstatou života.
1 600 €580Voľný predaj
Po predstaveníŠtefan Filep - Po predstavení

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ústredným motívom ponúkaného diela je podobizeň klauna. Autor v maľbe vyjadruje napätie medzi vonkajším zjavom a skrytými duchovnými stránkami osobnosti, ktoré akcentuje formálnou úpravou diela. Štefan Filep do svojich obrazov vkladá množstvo symbolov a odkazov s hlbokým filozofickým podtextom, pričom od diváka nevyžaduje ich komplexné pochopenie. Podobizeň človeka bola obľúbeným motívom predovšetkým skoršej autorovej tvorby. V súčasnosti je skôr výnimočným námetom, pričom pozornosť umelca momentálne zaujalo objavovanie nových vyjadrovacích prostriedkov.
1 600 €652Voľný predaj
Na VáhuJúlius Nemčík - Na Váhu

Technika: olejová tempera
Rozmery: 34 x 99 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo Na váhu je typickým krajinárskym dielom Júliusa Nemčíka. Po vstupnom vplyve východniarov Kurtha a Kieselbacha, ktorým pomáhal pri reštaurovaní cirkevných pamiatok, bol pre Nemčíka príklad Majerníkovej angažovanej tvorby štyridsiatych rokov rozhodujúci. Prebral jeho existenciálnu ikonografiu i pramočiary, náčrtkovitý štetcový rukopis. Tragickosť zástupov putujúcich vyhnacov vojny však občas ozvláštnil imaginatívnymi akcentmi, akýmsi nadčasovým, vizionárskym tušením prekrývajúcim naturalizmus vojnových scén. V tom je jeho maliarstvo nie nepodobné neskoršiemu romantizujúcemu realizmu Mauricea de Vlamincka (Poľnou cestou, 1941; Bez prístrešia, 1941; Evakuanti, 1941, Hrôzy vojny, 1942; Vyhnanci, 1943; Hrôzy vojny -- fašizmus, 1944; Oheň, 1944). Spor reality a vízie sa neskôr -- celkom viditeľne po roku 1944 -- vyriešil v prospech naivizujúvcej alegorickosti ľudového žánru. Nemčíkov dôraz na nadčasové, priam monumentalizujúce povznášanie všedných portrétov, civilných scén z mestského i dedinského života nepochybne čerpal z vtedajšej maľby jeho manželky Edity Spannerovej, niekedy až príliš očividne závislej od preciozity maliarskej poetiky Jana Zrzavého. Nemčíkov variant magického primitivizmu si však v najlepších dielach udržal zmyslovú bezprostrednosť, plnokrvnosť maliarskeho prednesu (Na rázcestí, 1945; Priateľky, 1945; Preorávač, 1946; Stratená cesta, 1947; Herečka, 1947; Háj, 1947; Sadenie zemiakov, 1947; Obliekanie nevesty, 1947). ( Zdroj: internet )

750 €1214Voľný predaj
Konský povoz na mosteLadislav Mednyánszky - Konský povoz na moste

Technika: olej na plátne
Rozmery: 35 x 53 cm
Značenie: vpravo dole

10 000 €1600Voľný predaj
Portrét mužaLadislav Mednyánszky - Portrét muža

Technika: olej na dreve
Rozmery: 39 x 23,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok.
4 900 €886Voľný predaj
KrajinkaGustáv Mallý - Krajinka

Technika: olej na sololite
Rozmery: 43 x 55 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
1 700 €578Voľný predaj
Most pri dedineAnton Jasusch - Most pri dedine

Olej na plátne , 65x85 cm , r. 1930 , znač. vľavo dole.
3 300 €1314Voľný predaj
Na pašiMária Medvecká - Na paši

Technika: olej na plátne
Rozmery: 19,5 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

1 100 €671Voľný predaj
V parkuJúlius Jakoby - V parku

Rok: 1938
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 32,5 x 28 cm
Značenie: vpravo dole, vzadu popiska

28 000 €1178Voľný predaj
TetkyMilan Laluha - Tetky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 33,5 x 60,5 cm
Značenie: vpravo dole

7 700 €1906Voľný predaj
DedinaDedina

Rok: 1942
Technika: olej na plátne
Rozmery: 94 x 104 cm
Značenie: vľavo dole

2 000 €457Voľný predaj
Huslista s devami 2Gusztáv Kelety - Huslista s devami 2

Technika: olej na plátne
Rozmery: 54 x 67,5 cm
Značenie: vpravo dole

2 300 €644Voľný predaj
Pri potokuBéla Iványi Grűnwald - Pri potoku

Rok: 1928
Technika: olej na plátne
Rozmery: 63,5 x 83 cm
Značenie: vpravo dole

2 000 €521Voľný predaj
PostavyVincent Hložník - Postavy

Technika: olejová tempera na kartóne
Rozmery: 87 x 61,5 cm
Značenie: vľavo dole

4 500 €1687Voľný predaj
TatryLászlo Neogrády - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

2 100 €892Voľný predaj
Zátišie ruží vo vázeZoltán Palugyay - Zátišie ruží vo váze

Technika: olej na plátne
Rozmery: 47 x 37 cm
Značenie: vpravo dole

Zátišie ruží vo váze malované na zakázku rodine p Obrciana, majiteľa obchodu v Demänovej, kde autor vymieňal svoje diela za potraviny. Dielo pochádza priamo od dedičov.
3 300 €677Voľný predaj
RímVincent Hložník - Rím

Rok: XII.1948
Technika: gvaš na kartóne
Rozmery: 41 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

8 500 €1972Voľný predaj
Rozkvitnuté trnkyMária Medvecká - Rozkvitnuté trnky

Technika: olej na sololite
Rozmery: 20 x 50,5 cm
Značenie: vľavo dole

1 200 €845Voľný predaj
Brezy pri potokuAnton Jasusch - Brezy pri potoku

Rok: okolo 1914
Technika: pastel na papieri
Rozmery: 47 x 63 cm
Značenie: vľavo dole

Obdobie tvorby rokov 1910 - 1914 sa u Jasuscha mení na vášnivý intelektuálny program, podmienený najprv vznikom expresionizmu a neskôr obsahovo naplnený trpkými skúsenosťami reality života. Pôvodné realisticko-impresionistické vzdelanie Jasuscha neuspokojovalo. Hľadal formové prostriedky na uplatnenie čohosi iného, než sú zmyslové dojmy o svete a prírodné nálady. Umožnil mu to kontakt s pohybmi v predvojnovej nemeckej moderne okolo „ Modrého jazdca“, poznanie Munchovho diela a vôbec uvedomenie si perspektív výtvarného expresionizmu. Popri týchto expresionistických kompozíciách, ktoré sú neraz už na pomedzí abstraktného prejavu, má Jasusch súvislý tvorivý vývin v oblasti krajinomaľby a žánru. Ako krajinár je to expresionista so sociálnym humanistickým cítením. Má priebojné obrazy z mestských periférií a z vrchárskych dedín, ktorými zapôsobil na niektorých mladších maliarov, najmä na Bauera a Gwerka. V tomto duchu sa nesie jeho tvorba až do začiatku prvej svetovej vojny.( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“)..
5 600 €1078Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 7