Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 221 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
TatryLászlo Neogrády - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

2 100 €642Voľný predaj
V búrkeIvan Ajvazovskij - V búrke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 69 x 91,5 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
Aj dielo „V búrke“ patrí medzi špičkové práce významného ruského maliara Ivana Konstantinoviča Ajvazovského. V posledných rokoch nadobudli jeho diela na dražbách hodnotu približne 3,2 milióna dolárov a jeho medzinárodná reputácia rastie. V roku 2007 bol jeho obraz „Američan naloďujúci sa v Gibraltáre“ predaný na aukcii za 2,7 milióna libier, čo bola najvyššia cena na dražbe pre jeho obraz vôbec. Ivan Konstantinovič Ajvazovskij ( * 29. júl 1817, cárske Rusko – † 5. máj 1900 ) bol ruský maliar arménskeho pôvodu. Bol známy svojimi maľbami morských scenérií, ktoré tvoria viac ako polovicu jeho tvorby. Narodil sa v meste Feodosija na Kryme v chudobnej arménskej rodine. Jeho otec Konstantin bol arménsky obchodník. Vďaka svojmu talentu mohol študovať na školách v Simferopole a neskôr aj na akadémií umenia v Petrohrade. Žil na Kryme (1838-1840) a v Itálii (1840-1844), navštívil Anglicko, Nemecko, neskôr cestoval v Rusku, Blízkom Východe, Afrike a Amerike. Po úspechu v maľbe krajiniek a morských scenérii Ajvazovskij maľoval sériu portrétov krymských prímorských miest. Počas svojej cesty po Európe maľoval viacero obrazov, jeho diela námorných scén mu zaručili dlhotrvajúci obdiv v ruskom vojnovom loďstve. V roku 1845 prijal pozvanie sultána Abdülmecid na priíchod do Istanbulu. Počas rokov 1845-1890 cestoval do tohto mesta ešte osemkrát. Počas jeho dlhého pobytu tu namaľoval viacero obrazov ako dvorný maliar osmanských sultánov Abdülmecida, Abdülaziza a Abdülhamida II. 30 z nich je vystavených v Osmanskom kráľovskom múzeu, múzeu Dolmabahçe a iných tureckých múzeí.
55 000 €2217Voľný predaj
Zátišie ruží vo vázeZoltán Palugyay - Zátišie ruží vo váze

Technika: olej na plátne
Rozmery: 47 x 37 cm
Značenie: vpravo dole

Zátišie ruží vo váze malované na zakázku rodine p Obrciana, majiteľa obchodu v Demänovej, kde autor vymieňal svoje diela za potraviny. Dielo pochádza priamo od dedičov.
3 300 €525Voľný predaj
Trh v SolnokuLajos Deak - Ebner - Trh v Solnoku

Technika: olej na plátne
Rozmery: 129 x 89 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €443Voľný predaj
Matka s dieťaťomEdita Spannerová - Matka s dieťaťom

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 55 x 20 cm
Značenie: vpravo dole

1 600 €397Voľný predaj
Na pašiJozef Bendík - Na paši

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38 x 60,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 200 €439Voľný predaj
PĺtnikNándor Katona - Pĺtnik

Technika: olej na plátne
Rozmery: 93 x 116,5 cm
Značenie: vpravo dole

Na zadnej strane zápis z pozostalostného konania po autorovi. Koncepcia Katonovej krajinomaľby bola zacielená na uchopenie atmosférickej nálady – jej vizuálneho a farebného špecifika. Nasledujúc príklad Mednyánszkeho nahliadol na problematiku plenéru z nového hľadiska. Realistické podanie posunul smerom k náladovej krajine vypovedajúcej o psychickom rozpoložení jej tvorcu. Rozľahlé tatranské stráne obklopujúce statok v zimný podvečer zhmotňujú lyrickosť, ktorá je ešte potvrdená ladnou osnovou maliarovho rukopisu. Nízko posadeným horizontom v zmysle luministických tendencií autor prenecháva značný priestor zlatistej oblohe, ktorá svojím rozptýleným svetlom mení výraz krajiny a sprostredkúva tíšinu podhorského kraja za večerného súmraku.
4 700 €0Voľný predaj
RímVincent Hložník - Rím

Rok: XII.1948
Technika: gvaš na kartóne
Rozmery: 41 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

8 500 €1349Voľný predaj
Rozkvitnuté trnkyMária Medvecká - Rozkvitnuté trnky

Technika: olej na sololite
Rozmery: 20 x 50,5 cm
Značenie: vľavo dole

1 200 €594Voľný predaj
Brezy pri potokuAnton Jasusch - Brezy pri potoku

Rok: okolo 1914
Technika: pastel na papieri
Rozmery: 47 x 63 cm
Značenie: vľavo dole

Obdobie tvorby rokov 1910 - 1914 sa u Jasuscha mení na vášnivý intelektuálny program, podmienený najprv vznikom expresionizmu a neskôr obsahovo naplnený trpkými skúsenosťami reality života. Pôvodné realisticko-impresionistické vzdelanie Jasuscha neuspokojovalo. Hľadal formové prostriedky na uplatnenie čohosi iného, než sú zmyslové dojmy o svete a prírodné nálady. Umožnil mu to kontakt s pohybmi v predvojnovej nemeckej moderne okolo „ Modrého jazdca“, poznanie Munchovho diela a vôbec uvedomenie si perspektív výtvarného expresionizmu. Popri týchto expresionistických kompozíciách, ktoré sú neraz už na pomedzí abstraktného prejavu, má Jasusch súvislý tvorivý vývin v oblasti krajinomaľby a žánru. Ako krajinár je to expresionista so sociálnym humanistickým cítením. Má priebojné obrazy z mestských periférií a z vrchárskych dedín, ktorými zapôsobil na niektorých mladších maliarov, najmä na Bauera a Gwerka. V tomto duchu sa nesie jeho tvorba až do začiatku prvej svetovej vojny.( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“)..
5 600 €834Voľný predaj
Ráno v prístaveIvan Ajvazovskij - Ráno v prístave

Technika: olej na plátne
Rozmery: 71,5 x 116 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok experta z Kijeva.
Dielo „Ráno v prístave“ patrí medzi špičkové práce významného ruského maliara Ivana Konstantinoviča Ajvazovského.
Ivan Konstantinovič Ajvazovskij (* 29. júl 1817, cárske Rusko – † 5. máj 1900 ) bol ruský maliar arménskeho pôvodu. Bol známy svojimi maľbami morských scenérií, ktoré tvoria viac ako polovicu jeho tvorby. Narodil sa v meste Feodosija na Kryme v chudobnej arménskej rodine. Jeho otec Konstantin bol arménsky obchodník. Vďaka svojmu talentu mohol študovať na školách v Simferopole a neskôr aj na akadémií umenia v Petrohrade. Žil na Kryme (1838-1840) a v Itálii (1840-1844), navštívil Anglicko, Nemecko, neskôr cestoval v Rusku, Blízkom Východe, Afrike a Amerike. Po úspechu v maľbe krajiniek a morských scenérii Ajvazovskij maľoval sériu portrétov krymských prímorských miest. Počas svojej cesty po Európe maľoval viacero obrazov, jeho diela námorných scén mu zaručili dlhotrvajúci obdiv v ruskom vojnovom loďstve. V roku 1845 prijal pozvanie sultána Abdülmecid na priíchod do Istanbulu. Počas rokov 1845-1890 cestoval do tohto mesta ešte osemkrát. Počas jeho dlhého pobytu tu namaľoval viacero obrazov ako dvorný maliar osmanských sultánov Abdülmecida, Abdülaziza a Abdülhamida II. 30 z nich je vystavených v Osmanskom kráľovskom múzeu, múzeu Dolmabahçe a iných tureckých múzeí. K roku 2006 nadobudli jeho diela po dražbách hodnotu približne 3,2 milióna dolárov a jeho medzinárodná reputácia rastie. 14. júna 2007 bol jeho obraz „Američan naloďujúci sa v Gibraltáre“ predaný za 2,7 milióna libier, čo bola najvyššia cena na dražbe pre jeho obraz vôbec.
220 000 €699Voľný predaj
Figurálna scénaJúlius Flaché - Figurálna scéna

Rok: okolo 1930
Technika: olej na plátne
Rozmery: 53 x 44,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Kataríny Beňovej, PhD.
2 000 €484Voľný predaj
Žena a mužMilan Paštéka - Žena a muž

Rok: 1976
Technika: tempera na papieri
Rozmery: 19 x 29 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €495Voľný predaj
KompozíciaAlbín Brunovský - Kompozícia

Rok: 1970
Technika: litografia na papieri
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vpravo dole

1 050 €528Voľný predaj
KrajinaMária Medvecká - Krajina

Technika: olej na sololite
Rozmery: 20 x 50,5 cm
Značenie: vľavo dole

1 200 €447Voľný predaj
TetkaMilan Laluha - Tetka

Technika: olej na sololite
Rozmery: 30,5 x 22,5 cm
Značenie: vľavo dole

2 600 €1074Voľný predaj
Voľný pádVincent Hložník - Voľný pád

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 98 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €1084Voľný predaj
ŽienkaMilan Laluha - Žienka

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

Obrodenie mýtu slovenskej zeme a jej ľudu v súčinnosti s najaktuálnejšími prejavmi súdobého európskeho výtvarníctva vyústilo do Laluhovho svojbytného obrazového sveta, ktorý sa stal ozajstným ekvivalentom skutočnosti. Majstrova výtvarná osnova spočívala na základoch západného kubizmu, prevzala zúženú, no ráznu farebnosť a priebojnú reč znakov. Figúry i predmety sú ním demontované a znovu vystavané do sochársky pôsobiacich geometrizujúcich foriem združených pod jasne nasadené línie. Triviálna kompozičná stavba dodržiava harmonické zákonitosti prírody, čím sa stáva ľudskému vnímaniu dôverne blízka. Výsledkom vybrúsenej kresby je ostro cizelovaný tvar, ktorý sa stáva výrazným poznávacím prvkom Laluhovej potenciou sálajúcej tvorby. Mohutnosť červených, zelených, a modrých akordov je burácajúca až pudová, pritom však nenarúša hlbokú duchovnosť umelcovej maliarskej výpovede.
9 000 €1586Voľný predaj
Pred dedinouAnton Jasusch - Pred dedinou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 86,5 cm
Značenie: vpravo dole

3 500 €382Voľný predaj
S hrabľamiMilan Laluha - S hrabľami

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Milan Laluha (1930 - 2013) ako jeden z profilujúcich zjavov slovenskej výtvarnej kultúry vôbec začal svoju umeleckú cestu na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením profesorov Fullu, Zmetáka, Hoffstädtera a Millyho. V roku 1957 stál pri vzniku legendárnej Skupiny Mikuláša Galandu, ktorej domáca výtvarná scéna vďačí za svoje znovuoživenie po útlme v polovici 20. storočia. Laluhova hlboká snaha maliarsky prerozprávať slovenskú skutočnosť na príklade Dolnej Mičinej, s ktorou bol bytostne zviazaný, našla formálnu oporu vo výdobytkoch tvorby Paula Cézanna. Autor objavil zázrak jednoduchého tvaru a jeho schopnosť komunikovať vždy nanovo v inej, pozmenenej podobe. Tetka II. sa v svojej tvarovej racionálnosti stáva príkladom uplatnenia moderných princípov minimalizmu a vycibreného linearizmu. Progresívnosť spočíva v čistote foriem, zvrchovanosti línie a vzácnej súhre kontrastných farieb, či svetla a tieňa. Laluhovo umenie vychádza z hĺbok srdca tvorcu milujúceho slovenský ľud a ako také má nespochybniteľnú schopnosť civilizovať a estetizovať človeka.
9 000 €1059Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12