Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 123 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ŽienkaMilan Laluha - Žienka

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

Obrodenie mýtu slovenskej zeme a jej ľudu v súčinnosti s najaktuálnejšími prejavmi súdobého európskeho výtvarníctva vyústilo do Laluhovho svojbytného obrazového sveta, ktorý sa stal ozajstným ekvivalentom skutočnosti. Majstrova výtvarná osnova spočívala na základoch západného kubizmu, prevzala zúženú, no ráznu farebnosť a priebojnú reč znakov. Figúry i predmety sú ním demontované a znovu vystavané do sochársky pôsobiacich geometrizujúcich foriem združených pod jasne nasadené línie. Triviálna kompozičná stavba dodržiava harmonické zákonitosti prírody, čím sa stáva ľudskému vnímaniu dôverne blízka. Výsledkom vybrúsenej kresby je ostro cizelovaný tvar, ktorý sa stáva výrazným poznávacím prvkom Laluhovej potenciou sálajúcej tvorby. Mohutnosť červených, zelených, a modrých akordov je burácajúca až pudová, pritom však nenarúša hlbokú duchovnosť umelcovej maliarskej výpovede.
9 000 €2152Voľný predaj
Pred dedinouAnton Jasusch - Pred dedinou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 86,5 cm
Značenie: vpravo dole

3 500 €655Voľný predaj
S hrabľamiMilan Laluha - S hrabľami

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Milan Laluha (1930 - 2013) ako jeden z profilujúcich zjavov slovenskej výtvarnej kultúry vôbec začal svoju umeleckú cestu na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením profesorov Fullu, Zmetáka, Hoffstädtera a Millyho. V roku 1957 stál pri vzniku legendárnej Skupiny Mikuláša Galandu, ktorej domáca výtvarná scéna vďačí za svoje znovuoživenie po útlme v polovici 20. storočia. Laluhova hlboká snaha maliarsky prerozprávať slovenskú skutočnosť na príklade Dolnej Mičinej, s ktorou bol bytostne zviazaný, našla formálnu oporu vo výdobytkoch tvorby Paula Cézanna. Autor objavil zázrak jednoduchého tvaru a jeho schopnosť komunikovať vždy nanovo v inej, pozmenenej podobe. Tetka II. sa v svojej tvarovej racionálnosti stáva príkladom uplatnenia moderných princípov minimalizmu a vycibreného linearizmu. Progresívnosť spočíva v čistote foriem, zvrchovanosti línie a vzácnej súhre kontrastných farieb, či svetla a tieňa. Laluhovo umenie vychádza z hĺbok srdca tvorcu milujúceho slovenský ľud a ako také má nespochybniteľnú schopnosť civilizovať a estetizovať človeka.
9 000 €1670Voľný predaj
BicyklistiVincent Hložník - Bicyklisti

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 48 x 73 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €1647Voľný predaj
Portrét chlapcaLadislav Mednyánszky - Portrét chlapca

Technika: kresba uhľom
Rozmery: 31 x 23 cm
Značenie: vpravo dole, vľavo hore pečiatka

2 340 €1280Voľný predaj
Horský parkViera Žilinčanová - Horský park

Technika: olej na plátne
Rozmery: 31 x 27 cm
Značenie: vľavo dole

5 850 €952Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 31,5 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
1 700 €1423Voľný predaj
ZimaLászlo Neogrády - Zima

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkaný zimný pohľad možno považovať za reprezentatívne dielo z cyklu Neográdyho zasnežených scenérií. Autor dokázal s neobyčajnou monumentalitou, živosťou a zmyslom pre detail zachytiť otvorenú poriečnu krajinu i lesné interiéry. S bravúrnou ľahkosťou vyjadril hebkosť studenej snehovej pokrývky, po ktorej sa kĺže hrejivé svetlo zapadajúceho slnka i pevnosť mohutných pohorí počas rôznych fáz dňa a za rôznych atmosférických podmienok. Bohatstvo tvarov, rôznorodosť svetla, zameranie na celok i detail vytvorili z Neográdyho Zimy dielo tak poetické ako realistické.
1 350 €1069Voľný predaj
Tri zemiačky a kúsok chlebaFrantišek Studený - Tri zemiačky a kúsok chleba

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 45 cm
Značenie: vzadu

Dielo „Tri zemiačky, kúsok chleba“
sú typickým príkladom tvarovo a kompozične striedmych "chudobných zátiší" Františka Studeného (Zátišie s pohárom, 1939; Zátišie s ovocím, okolo 1940; Tri zemiačky, kúsok chleba, okolo 1943). V jeho ranej tvorbe sa striedajú so zdanlivo nemoderovaným sociálnym naturalizmom figurálnych prác (Žobráčka s paličkou, 1939--1939; Matka s dieťaťom, 1942; Chudobní, 1944). Studeného výrazovosť i skladobnosť sú však z toho istého názorového sveta: i tie maliarsky najuvoľnejšie exhibície majú skrytý, veľmi prísny a strohý stavebný základ (časté sú najmä klasické kompozície do pyramídy). Na druhej strane, možno práve pre túto štýlovú dvojtvárnosť i radikálna, kvázikubistická epizóda rokov vojny (Zátišie so svietnikom, 1940; Zátišie s chlebíkom a ovocím -- Kubistické zátišie, 1944) dokazuje v konečných dôsledkoch skôr Studeného zmysel pre drsnú poéziu všednosti než pre programovo alegorický maliarsky tvar.
1 600 €668Voľný predaj
KrajinaEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Eugen (Jenö) Szepesi-Kuszka sa venoval hlavne krajinárstvu. Pod Medňanského vplyvom spracúval najmä tatranské resp. spišské motívy. Od 1908 sa pravidelne zúčastňoval výstav v Budapešti a ďalších uhorských mestách.
910 €984Voľný predaj
KolosSalvador Dalí - Kolos

Názov diela: Kolos
Technika: farebná litografia na japonskom papieri, 39/225
Značenie: vpravo dole ceruzou
Rozmery: 34,5 x 62 cm

1 200 €471Voľný predaj
V neskorom leteHubert Čepiššák - V neskorom lete

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 23,5 x 73 cm
Značenie: vpravo hore

180 €1609Voľný predaj
Brezový lesAnton Jasusch - Brezový les

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 48 x 61 cm
Značenie: vpravo dole


Vizionárska osobnosť Antona Jasuscha sálala kreatívnym potenciálom. Štýlová výbojnosť sa prejavila aj v technike pastelu, ktorý používal po novom. Nositeľom výrazu bola farba a rozrušujúce prchavé ťahy rukopisu, ktoré robili maľbu nekľudnou a precítenejšou. Do slovenského kultúrneho prostredia Jasusch priniesol ako jeden z prvých závan progresívnej umeleckej estetiky spájajúcej do jedného prvky secesie, symbolizmu a expresionizmu. Jasusch svojimi radikálnymi dielami znázorňujúcimi dynamickosť života, revoltu, súčasne i aktuálne dojmy vyprovokoval verejnú diskusiu. Predstavitelia domáceho výtvarníctva sa tak už nemohli vyhnúť vyjadreniu svojho umeleckého postoja.
3 500 €1359Voľný predaj
KrajinaHubert Čepiššák - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

250 €2195Voľný predaj
SediacaSima - Natalija Pavlyshynová - Sediaca

Rok: 2017
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

990 €1442Voľný predaj
Konský povozJános Viski - Konský povoz

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

650 €1222Voľný predaj
KrajinaJúlius Nemčík - Krajina

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 31 x 81 cm
Značenie: vpravo dole

480 €1140Voľný predaj
KrajinaViera Žilinčanová - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 84 x 66,5 cm
Značenie: vľavo dole

13 000 €1187Voľný predaj
JánošíkĽudovít Fulla - Jánošík

Technika: grafika
Rozmery: 10 x 8 cm
Značenie: vpravo dole

1 300 €1258Voľný predaj
HumnáJozef Fabini - Humná

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 28 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

360 €1585Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7