Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 87 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Soleil du DimancheSoleil du Dimanche

Názov diela: Soleil du Dimanche
Technika: litoofset na papieri
Rok: 1897
Značenie: vpravo dole v kameni
Rozmery: 34,5x 24 cm

obálka časopisu
450 €919Voľný predaj
KrajinaLászlo Neogrády - Krajina

Názov diela: Krajina
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 21 x 25,5 cm

Maľba spracovávajúca tému vidieckej krajiny patrí do radu typických krajinárskych prác majstra Neográdyho. Autor harmonicky vyvažuje dôležitosť jednotlivých prvkov diela. Po stranách kľukatiacej sa diagonálne vedenej poľnej cestičky kladie vľavo lán obilného poľa a vpravo vysoký rozkošatený strom. V zadnom pláne sa v diaľke pod výrazným pozadím oblohy zjavuje modrasté pohorie. Farebnú skladbu oživuje červenými akcentmi vlčích makov i žltými a bielymi tónmi poľných kvetov.Značnú mieru slobody do obrazu vnášajú stopy štetca vedeného uvoľnenou rukou skúseného maliara.
450 €776Voľný predaj
Krajina s kalváriouKonštantín Bauer - Krajina s kalváriou

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 28 x 40 cm
Značenie: vľavo dole

Technická vycibrenosť pastelového pohľadu na kalváriu a sviežosť jasného koloritu použitého Konštantínom Bauerom patria nesporne medzi najväčšie hodnoty ponúkanej práce. Kopy oblakov prevaľujúce sa ponad zelené zvlnené diaľky krajiny mierne narúšajú tichosť záberu jemne vírivou dynamikou. Príroda precítená hlbokým, meditatívnym umeleckým výrazom patrí k Bauerovej menej známej tvorivej polohe vymykajúcej sa akýmkoľvek reakciám na sociálne tendencie Košíc 20. rokov 20. storočia.
4 500 €1214Voľný predaj
Zátišie s kohútom a koňomEvgeniy Vsevolodovych Volobuev - Zátišie s kohútom a koňom

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 86 x 122 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkané „živé zátišie“ zobrazujúce dvojicu zvierat patrí k typickým ukážkam Volobuevovej tvorby inklinujúcej k realistickým zobrazeniam. Autor však skutočnosť chápe v širšom slova zmysle a čiastočne ju transformuje pod vplyvom svojho maliarskeho videnia. Neustále prítomná je ale snaha svedomito zaznamenať námet. Zmiešanie realistických tendencií s expresívnejším vnímaním naznačuje emotívna farebnosť a šrafúry rukopisu.
2 800 €1193Voľný predaj
ZátišieZátišie

Rok: 1925
Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Misa naplnená ovocím a modrá empírová nádoba s vysokým, pozláteným, dekoratívnym podstavcom sa stali nosnými predmetmi ponúkaného zátišia umiestneného na stole s bielym obrusom pred tmavomodrou drapériou. Zatiaľ čo strapec drobného hrozna, oranžovočervenú hruška a zelené jablko maliar uložil na misu, dvojica hrušiek a nakrojený melón ležia vzadu po okrajoch nádob. V popredí pred melónom presahujúc na misu je umiestnená lovecká korisť – mladá jarabica.Autor do svojho zátišia zámerne vyberá také predmety, aby nechal vyniknúť svoje maliarske zručnosti v spodobovaní rôznych matérií. Maľuje hladký, lesklý povrch čerstvého ovocia, zdarne zachytáva šťavnatosť oroseného hrozna, jemné perie mŕtveho vtáka i dôkladnú zlatnícku prácu. Kompozícia, ktorá je pri tvorbe zátišia ťažiskom výtvarného procesu je hmotovo vyrovnaná asymetrická podľa stredovej vertikálnej osi.
350 €811Voľný predaj
Motívy z rozprávkyJosef Lada - Motívy z rozprávky

Rok:
Technika: farebný ofset
Rozmery: 71 x 56 cm
Značenie: v kameni

Svojrázny umelecký prejav Josefa Ladu postavený na vynikajúcom pozorovateľskom talente do veľkej miery načerpáva inšpiráciu z detských rokov prežitých v rodnej stredočeskej dedinke. Ilustrácie pre najmenších čitateľov patrili k jeho kľúčovým prácam a predstavujú najvýraznejší, no nie jediný vklad do širšieho celku českého i slovenského výtvarného umenia. Ponúkané dielo Josefa Ladu predstavuje list rozdelený do deviatich polí vyplnených detskými ilustráciami, pričom stredné prázdne pole prekrýva machuľa. Príbehy, ktoré autor zobrazil predstavujú známe bájky so zvieratami v hlavnej úlohe (napr. Líška a havran, O jeleňovi pri jazierku).
250 €1640Voľný predaj
Pastier s ovcamiPastier s ovcami

Technika: olej na plátne
Rozmery: 26 x 34 cm
Značenie: vpravo dole

Výjav z pastierskeho prostredia vykreslil autor s bezprostrednou jednoduchosťou a prostotou, z ktorej pramení hlboký pokoj celej scény. Bazaneho zaujala plenérová atmosféra krajiny, konkrétne problém večerného osvetlenia tlmeného sivými mračnami.Pastier zaháňajúci čriedu oviec kráča poľnou cestou v ústrety zapadajúcemu slnku.Práve touto svetelnou réžiou autor citlivovnukol dielu letmý odlesk dramatizujúceho pátosu a poetické čaro.
1 700 €955Voľný predaj
Pred domomErnö Fischer - Pred domom

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 23,5 x 34 cm
Značenie: vpravo dole

Ernö Fischer ako jeden z najlepších maďarských zástupcov lyrickej abstraktnej maľby vo svojich prácach zobrazoval zväčša mytologické, či sakrálne motívy alebo tiež krajinu. Ponúkanýzáber na nárožie obyčajného domu sa tak zaradzuje k menej častým námetom jeho konkrétnej tvorby. Autor dbá na prípravuoku lahodiacej kompozície, ktorá je často dôležitou vizuálnou hodnotou jeho diel.Zbavuje sa prebytočnej detailnosti i dôsledne vedených ťahov štetca tak, aby bola maliarova vnútorná idea plnohodnotne a nerušeneodprezentovaná výsledným vizuálnym výtvorom.
150 €939Voľný predaj
V prístaveLudvik Dobeš - V prístave

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38 x 54 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkaný obraz predstavuje pohľad do prístavu s troma plavidlami ukotvenými na pokojnej hladine pri brehu. Pozadiu dominujú jednoduché budovy a strojové zariadenia v areáli priemyselných závodov. Autor zobrazil chmúrnu náladu zatiahnutej oblohy, no napriek tomu jeho dielo nepôsobí skľučujúcu. Opatrne vyvažuje farebnú rovnováhu tiesnivých sivastých a tmavozelených odtieňov jasnými blankytnými pigmentmi a teplými hnedočervenými i pieskovými farbami. Hoci sa Dobeš snaží vo svojom diele zachytiť mnoho z pozorovanej skutočnosti, nestratil ľahkosť a poetický postoj k maľovanému výjavu.
260 €1252Voľný predaj
Figurálna kompozícia II.Koloman Sokol - Figurálna kompozícia II.

Rok:
Technika: tuš, fixa na papieri
Rozmery: 29,5 x 22 cm
Značenie: razítko

Neutíchajúci boj človeka pretĺkajúceho sa tvrdou realitou a metaforický protest proti vojnovým konfliktom Koloman Sokol najčastejšie zobrazoval za pomoci ostrého kontrastu bielej a čiernej.Ďalším výrazovým prvkom sa mu stala dynamika formy. Jeho povesť brilantného kresliara dokladá špičkovo zvládnuté vedenie ľahkého štetca a fixky tvarujúcich štvoricu mužských a ženských polopostáv na ponúkanom diele. Umelcova priamosť v tlmočení ideí výtvarnou formou bola jedinečná. Jeho diela sú ojedinelým komplexom morálneho, sociálneho a estetického v našom výtvarnom umení.
1 200 €1070Voľný predaj
Figurálna kompozícia I.Koloman Sokol - Figurálna kompozícia I.

Technika: tuš, fixa na papieri
Rozmery: 29 x 22 cm
Značenie: vpravo dole

Dôrazný, expresívny náboj rukopisu viditeľný na prezentovanom diele si Koloman Sokol podržal od svojich školských rokov až do záveru výtvarnej činnosti. Neustávajúce pátranie po umeleckej pravde napĺňalo každú jeho prácu. Zreteľný citový akcent vychádzajúci taktiež z ponúkanej práce zobrazujúcej polpostavu muža sprevádza autorom prevedený analytický výskum bytia jedinca. Figurálny námet v expresívnej čiernej sa mu pravidelne staval oporou pre vyjadrenie rôznorodých, sociálne podfarbených tém a priestorom pre kritiku neduhov spoločnosti.

1 200 €1198Voľný predaj
BozkĽubica Malovecká - Bozk

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vľavo dole

Farba ako primárny vyjadrovací jazyk výtvarného prejavu Ľubice Maloveckej sa stáva nástrojom jej emotívne zažívanej skutočnosti, citovým priestorom pre samotnú autorku i diváka. Prostredníctvom farby Malovecká odhaľuje pred ľudskými očami ukryté vnútorne i vonkajšie deje, aby vyzdvihla intimitu obrazového vyjadrenia. Umelkyňa pozýva diváka k vlastnej iniciatíve pri pochopení kompozície, farebnej skladby a následne ku chopeniu samostatného obsahu diela. Podobne i ponúkaná maľba Bozk je prácou tvorenou s cieľomrozhýbať a nasýtiť ľudskú obrazotvornosť, rovnako ako aj obohatiť vizuálnu autopsiu pozorovateľa.
400 €996Voľný predaj
ProcesiaAntal Péczely - Procesia

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

Dej ponúkaného obrazu Antala Péczelyhosa odohráva na posvätnom mieste pod lesom. Slávnostný sprievod vyše dvadsiatich veriacich na čele s nosičom zástavy a kňazomstojí pred jedným zo zastavení situovanom na vyvýšenom mieste. Péczely zobrazil dav ľudí so sklonenými hlavami vyjadrujúc pokoru a úctu voči svojmu Spasiteľovi. Pozornosť diváka sa spolu s veriacimiobracia na zastavenie v pravej časti obrazu, ktoré autor okrem vyvýšenej polohy zdôraznil aj vedením svetla prúdiaceho z ľavej strany spoza sprievodu.Hlavná scéna sa odvíja v prednom pláne, pričom pozadie umelec prenecháva prírodnému rámcu. Napriek umiestneniu skupiny do popredia nevykresľuje detailne črty figúr. Jeho základnou ideou je skôr odvrátiť pozornosť od ľudskej individuality smerom k posvätnosti momentu. Tichosť chvíle pri modlitbe autor ešte viac zdôraznil zemitou farebnosťou a splývavými ťahmi štetca miestami narušenými výraznejším rukopisom.
380 €1388Voľný predaj
Matka s dieťaťomMatka s dieťaťom

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 60 x 46 cm
Značenie: vľavo dole

Vertikálne orientovaný obraz spodobňujúci dvojicu žien s dieťaťom už na prvý pohľad zaujme svojou tajomne pôsobiacou obradnouatmosférou. Mladá žena s pohľadom upretým do tváre svojho dieťaťa ukazuje novorodeniatko zvedavej starej žene zahalenej v čiernom odeve.Počnúc šatami mladej matky, cez skvostnú zlatistú prikrývku dieťaťa až po intarzovaný nábytok maľba svedčí o bohatstve rodiny a hojnosti, do ktorej sa potomok narodil. Autorka realisticky zachytáva vyrezávané detaily, pravdivo stvárňuje predmety a s veľkým nasadením modeluje objemy tlmeným svetlom vyžarujúcim z neurčitého zdroja v pravej časti obrazu. Statická kompozícia a zdržanlivá farebnosť zredukovaná do odtieňov sýtočervenej, čiernej a béžovej podčiarkujú záhadnosť práce. Hoci autorka pozýva diváka nahliadnuť do tajomstva maľovaného deja, obrazu nechýba triezvosť a odstup.
650 €1032Voľný predaj
KrajinaElena Lazinovská - Krajina

Rok: 1964
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 31,5 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

Maliarska tvorba sa Elene Lazinovskej stala,okrem iného, aj nástrojom na vyjadrenie pred svetom ukrytých emócii. Sebe vlastným bezprostredným spôsobom znázornila vnímanú prírodnú realitu i napätie krajiny. S expresívnym zápalom využila farby a línie, aby zhmotnila drsnosť skál i ľahkosť lístia. Bohatá štruktúrovanosť povrchu obrazu spôsobená rýchlou a temperamentnou prácou je ovplyvnená aktuálnym subjektívnym stavom autorky ako najvyššieho princípu tvorby. Hoci sa Lazinovská snažila pridržiavať reality, cieľavedome narábala s vplyvom farieb a ich emočným dopadom na pozorovateľa.
200 €2481Voľný predaj
Žena s červenou šatkouZoya Lerman - Žena s červenou šatkou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 29 x 23 cm
Značenie: vzadu popiska

Zoya Lermansa vo svojej výtvarnej tvorbe nezodpovedala nijakej doktríne len svojím zmyslom a predstavivosti. Ponúkaná podobizeň, ako aj ďalšie jej portréty sú zobrazeniami „iba jej pocitov“. Lermanovej hlboko prežité narábanie s farbou inšpirované Chagallovým kolorizmom sa rozvinulo do osobitého štýlu oplývajúceho prirodzenou umeleckou víziou. Diela tejto umelkyne oddanej pravde sú dnes vystavené v galériách v Moskve, Kyjeve, Tel Avive ako aj v súkromných zbierkach ruských, ukrajinských a zahraničných milovníkov umenia.
2 500 €888Voľný predaj
AbstrakciaMiroslav Kudzia - Abstrakcia

Technika: olej na sololite
Datovanie: 2009
Rozmery: 77 x 70 cm
Značenie: vľavo dole


Výbojnosť Kudziovho výtvarného optimizmu zhmotnená v ponúkanej abstrakcii odráža uvoľnenie vedomia i akúsi osobnú katarziu samotného tvorcu. Jeho život oslavujúca práca je postavená na trúfalom narábaní s červeňou a realite zrakového vnímania diváka. Farba ako kľúč k pochopeniu kompozičných a formotvorných princípov výtvarnej aktivity Miroslava Kudziu je považovaná za komplexnú substanciu prežívajúcu svoju vlastnú existenciu. Autor prepája materiálne s psychologickým, aby ešte viac zdôraznil hĺbavosť vlastnú práci umelca všeobecne.
340 €4743Voľný predaj
KrajinaLászlo Neogrády - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády sa vo svojej krajinárskej tvorbe sústreďoval na prehĺbenie vizuálnych zážitkov a sprostredkovanie nálady scény. Vytvoril desiatky motivicky podobných malieb zobrazujúcich krásy stredoeurópskej prírody.Jeho ponúkaný obraz pôsobí sviežo vďaka splývavejšiemu rukopisu a vitálnemu koloritu. Farby žiaria vlastným inheretným jasom, čo nie je pravidlom v jeho tvorbe.Autor tu komparáciou popredia a zadného plánu odhaľuje mnohorakosť štruktúr a tvarov i rôznosť farebných valérov.
450 €2173Voľný predaj
Pastier s ovcamiLászló Kézdi-Kovács - Pastier s ovcami

Technika: olej na plátne
Rozmery: 78 x 98 cm
Značenie: vľavo dole

Prezentované dielo Kézdi-Kovácsa spracováva námet pastiera zaháňajúceho stádo oviec z celodennej paše.Autor používa osovo symetrickú, hmotovo vyváženú kompozíciu budovanú zo skupín stromov rámujúcich pastiera s ovcami a psom. Skupinakráča v ústrety zapadajúcemu oranžovému kotúču slnka odrážajúceho sa v kaluži v popredí. Autor sa vysporiadava so zvláštnym osvetlením ubúdajúceho svetla a nastávajúceho šera znejasňujúceho tvary. Špecifickým atmosférickým podmienkam prispôsobuje čoraz splývavejší rukopis a uvážene nasadzuje posledné zvyšky svetla. Obraz možno čiastočne vnímať ako sugestívny náznak skutočnosti existujúcej pomimo reálneho sveta, v ktorej autor svojím melancholickým stvárnením upokojuje realitou zmietanú dušu človeka.
630 €1463Voľný predaj
PortrétJános Aknay - Portrét

Technika: akryl na sololite
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

880 €1031Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5