Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 204 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 11
Názov/popis Cena Návštevy Stav
JánošíkĽudovít Fulla - Jánošík

Technika: grafika
Rozmery: 10 x 8 cm
Značenie: vpravo dole

1 300 €1087Voľný predaj
KrajinaGustáv Mallý - Krajina

Technika: olej na dreve
Rozmery: 32,5 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

3 900 €1112Voľný predaj
V prístaveV prístave

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 110 cm
Značenie:

Dielo V prístave je prácou, ktorá je z umeleckohistorického hľadiska zaujímavá skôr svojím obsahom ako prevedením. Zjavná je istá naivita, schematickosť a diletantstvo v spracovaní. Autor vyjadruje kontrast medzi starým, zanikajúcim svetom a dobovou súčasnosťou. Nostalgiu vnášajú antické ruiny, stredoveká veža i lode vydávajúce sa do širokých diaľav, ktoré sú hlavnými nositeľmi emócie. Umelec výberom týchto prvkom dáva divákovi pocítiť melancholický tichý smútok – smútok za niečím minulým, čo sa pomaly vytráca. Výjav osviežujú a rozveseľujú drobné etudky odohrávajúce sa medzi postavami.

2 200 €573Voľný predaj
HovoriaciHovoriaci

Technika: akryl na sololite
Rozmery: 50 x 100 cm
Značenie: dole

Akademicky vzdelaný maliar Béla Czene osobitým umeleckým vystupovaním zaujal už v svojej dobe. Majstrov štýl bol aj v dôsledku rímskeho pobytu dlhodobo previazaný s klasickou renesančnou manierou reprezentovanou takými majstrami, akými boli Leonardo da Vinci alebo Domenico Ghirlandaio. Spätosť so starým umením postupne strácala na intenzite v povojnových rokoch autorovej tvorby. Témy jeho prác oscilovali v dimenziách dennej rutiny predmestského človeka. Ponúkané dielo je charakteristickou ukážkou Czeneho tvorby.Pätica tajomných mužov v kabátoch debatuje na otvorenom priestranstve za dedinou. Klasická statickosť kompozície je oživená nevšednou farebnosťou domcov v pozadí a expresívnym výrazom zvráskavených stareckých tvári. Predovšetkým nápadne zvýraznené prenikavé oči komunikujú senzibilné posolstvá autora.
910 €678Voľný predaj
Portrét pani ViceníkovejLea Mrázová - Portrét pani Viceníkovej

Technika: olej na sololite
Rozmery: 119 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Výtvarná tvorba moštenickej maliarky, publicistky a prekladateľky Ley Mrázovej je osobitá jedinečným maliarskym názorom, ktorý bol len čiastočne ohraničovaný požiadavkami oficiálnych výtvarných akadémií. Tento zdanlivý hendikep bol pre ňu skutočnosťou, ktorá ešte viac podporila jej umeleckú individualitu a nezávislosť. Umenie vnímala s príznačnou intuíciou a otvorenosťou, čím sa dostávala až k hranici abstraktnej maľby. Od začiatku naturelom všestranne nastavená umelkyňa presadila netradičný charakter svojho rukopisu a špecifické nahliadanie na farbitosť aj v portrétnej tvorbe. Jej hravá maľba bohato rozvíjala akčný výtvarný rukopis, ktorý však nepotieral osobnosť portrétovanej postavy, ale s afinitou k pulzujúcim rytmom odkrýval jej fyzickému zraku ukrytú vnútornú energiu.
910 €955Voľný predaj
HumnáJozef Fabini - Humná

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 28 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

360 €1398Voľný predaj
Cesta z poľaVojtech Čechovský - Cesta z poľa

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 35 x 43 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo Vojtecha Čechovského stvárňuje malebnú rázovitú dedinu v tichý jesenný podvečer. V prostriedku opustenej dediny stojí na ceste rebrinák naložený senom. Veľké premodelované plochy architektúry a krajiny v zamatovo hebkých tónoch zemitej palety sú vzhľadom na technický postup spodobnené bez detailov. Dôsledné roztieranie a miešanie prachových pigmentov navzájom spôsobuje zaujímavé mäkké prechody, a tým jemnú svietivosť výjavu. Lokálne využitie obrysových kontúr naznačuje autorov záujem o riešenie výtvarného problému vzťahu kreslenej línie a farebnej plochy.
1 200 €1165Voľný predaj
Žena s džbánomGyula Rudnay - Žena s džbánom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

650 €862Voľný predaj
Zimná krajinaZimná krajina

Rok: 1886-87
Technika: olej na dreve
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vľavo dole

3 100 €611Voľný predaj
AktAkt

Technika: olej na plátne
Rozmery: 63 x 39,5 cm
Značenie: vľavo dole

400 €687Voľný predaj
Dedinský dvorFerenc Ujváry - Dedinský dvor

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

650 €962Voľný predaj
Pred domomÁgoston Ács - Pred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 23,5 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

460 €998Voľný predaj
Pred domomPred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 46 x 62 cm
Značenie: vpravo dole

850 €668Voľný predaj
Na plážiNa pláži

Technika: olej na plátne
Rozmery: 62 x 88 cm
Značenie: vľavo dole

600 €697Voľný predaj
Zimná horská krajinaLadislav Mednyánszky - Zimná horská krajina

Rok: 1914
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 40 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od Dr. Gábor Bellák, PhD.
V krajinomaľbách Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919) sa variácie niektorých predmetov, motívov opakujú, taktiež sa adaptujú rovnaké farebné škály na iné motívy. Úpätie hôr s malým počtom domčekov v popredí, takmer lineárne a paralelné vrstvy priestorových prvkov sa objavujú v maliarových kompozíciách, v rôznych obdobiach jeho tvorby.
Na začiatku dvadsiateho storočia, Mednyánszky experimentoval s bielou, žltou a sivou farbou, a sme veľmi blízko tomu, aby sme pomenovali túto je periódu “bielym obdobím” jeho tvorby. Toto biele obdobie najviac ovplyvnilo jeho vojenské maľby v rokoch 1914 až 1917. Čo sa týka kompozície, jeho štruktúra s jediným vysokým vrcholom na ľavo od stredu kompozície je typická v mnohých jeho dielach. Najviac, detaily a povrch sú taktiež charakteristické pre Mednyanszkého diela. Pre znaky redukovania farieb - v tomto prípade jemná kombinácia sivej, žltej a bielej - môžeme nájsť podobné príklady v jeho tvorbe. Tenká vrstva farby a jedinečné “bodkovanie”je veľmi charakteristické nielen pre túto maľbu, ale mnohé iné autorove diela. Toto dielo je charakteristickým dielom Ladislava Mednyánszkeho z bieleho obdobia v rokoch okolo 1914.
6 000 €2619Voľný predaj
Ujko v klobúkuMilan Laluha - Ujko v klobúku

Názov diela: Ujko v klobúku
Technika: pastel na papieri
Značenie: vzadu
Rozmery: 8 x 16 cm

450 €1251Voľný predaj
Soleil du DimancheSoleil du Dimanche

Názov diela: Soleil du Dimanche
Technika: litoofset na papieri
Rok: 1897
Značenie: vpravo dole v kameni
Rozmery: 34,5x 24 cm

obálka časopisu
450 €711Voľný predaj
ZrkadloFrantišek Jiroudek - Zrkadlo

Názov diela: Zrkadlo
Technika: olej na plátne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 65 x 50 cm

Zátišie vyskladané Františkom Jiroudkom z červených kvetín umiestnených v hnedej váze a zrkadla s jednoduchým modrým rámom sa sčasti pridržiava imaginatívnych princípov tvorby. Pred fotografickou skutočnosťou umelec uprednostnil maliarskosť v prednese. Autora zaujímajú priame účinky farby ako vizuálneho nástroja. Podobné zaujatie možno objaviť u väčšiny Nowakovychštudentov. Hoci rozsah koloritu oklieštil na niekoľko farieb, o to intenzívnejšie vyznievajú ako znamenia bohatých vnútorných významov.Na prvý pohľad zjednodušené posolstvo zrkadliacej sa podoby odkazuje na omnoho zložitejší komplex vnútorných ideí maliara.
1 000 €1009Voľný predaj
KrajinaLászlo Neogrády - Krajina

Názov diela: Krajina
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 21 x 25,5 cm

Maľba spracovávajúca tému vidieckej krajiny patrí do radu typických krajinárskych prác majstra Neográdyho. Autor harmonicky vyvažuje dôležitosť jednotlivých prvkov diela. Po stranách kľukatiacej sa diagonálne vedenej poľnej cestičky kladie vľavo lán obilného poľa a vpravo vysoký rozkošatený strom. V zadnom pláne sa v diaľke pod výrazným pozadím oblohy zjavuje modrasté pohorie. Farebnú skladbu oživuje červenými akcentmi vlčích makov i žltými a bielymi tónmi poľných kvetov.Značnú mieru slobody do obrazu vnášajú stopy štetca vedeného uvoľnenou rukou skúseného maliara.
450 €373Voľný predaj
ZjavenieRudolf Krivoš - Zjavenie

Rok: 2007
Technika: olej na preglejke
Rozmery: 80 x 62,5 cm
Značenie: vpravo dole

Rudolf Krivoš čerpajúci poučenia zo západoeurópskej figurálnej tvorby hľadá vo svojich dielach predovšetkým pôvodnú prapodstatu, identitu ľudského jedinca. Tá sa v jeho dielach neustále nanovo objavuje a napomáha mu vo formulovaní a vyjadrení bezmedznej atmosféry bytia. Výrazové napätie i monumentálnosť vnímaná z drsných, zdeformovaných figúr graduje v ustálenej hnedasto-červenej farebnej škále. Autor prestavuje postavy ako symboly archetypu človeka, predovšetkým archetypu ženy. V diele kombinuje geometrické formy s tvarmi ľudského tela, ktoré následne podrobuje analýze.
11 000 €2366Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 11