Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 221 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Konský povozJános Viski - Konský povoz

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

650 €973Voľný predaj
Traja mužiMihály Munkácsy - Traja muži

Technika: ceruza na papieri
Rozmery: 20 x 16 cm
Značenie: vpravo dole

Mihály Munkácsy je európskou umenovedou zaradzovaný k najuznávanejším maliarom 19. storočia. Na piedestál súdobého výtvarníctva sa dostal najmä vďaka svojím žánrovým a náboženským kompozíciám. Ako absolvent prestížnej viedenskej a progresívnej mníchovskej akadémie zdôrazňoval hodnoty precízne zvládnutej kresby. Isté uvoľnenie v jeho prednese nastalo po parížskej skúsenosti. Prezentovaná práca spadajúca do obdobia francúzskeho pobytu načrtáva troch mužov stojacich v tesnej blízkosti. Dvojica sedliakov vľavo sa zdá byť svojim postojom, výrazom a markantným gestom ruky nezávislá na figúre posledného muža pripomínajúceho biblickú postavu. K figurálnym záznamom zo života nižšej sociálnej triedy Munkácsy motivicky inklinoval hlavne v úvodoch svojej umeleckej činnosti, no z jeho portfólia sa nevytratili ani neskôr. Daná kresba bola umelcom využívaná ako pomocná štúdia, v ktorej si vyskúšal pôsobnosť figurálnych typov, správnosť skupinového umiestnenia a znázornenie emócii.
2 500 €1002Voľný predaj
PartizániJozef Bendík - Partizáni

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo publikované v knihe.

Budovateľské motívy, ktoré sa v Bendíkovej tvorbe objavili v 50. rokoch 20. storočia v ére socialistického realizmu boli hodnotné najmä svojím nezávislým, sviežim umeleckým pohľadom.V ponúkanom diele autor zobrazil radujúcich sa partizánov, ktorým sovietski vojaci na koňoch ohlasujú oslobodenie krajiny spod nemeckej okupácie. Skupina vetrom ošľahaných ozbrojených hrdinov na pozadí slovenských hôr je sama o sebe esteticky pútavým motívom, ktorého romantické dobrodružné vyznenie a víťaznú atmosféru Bendík ešte zdôraznilv pestrých farbách čiastočne nadväzujúcich na východoslovenský krajinársky luminizmus.
1 200 €813Voľný predaj
Zátišie s kyticouVidor Mihály - Zátišie s kyticou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 93 x 87 cm
Značenie: vľavo hore

Objaviť poetiku aj pri zobrazení neživých predmetov sa v prezentovanom Zátiší s kyticou podarilo maliarovi Vidorovi Mihálymu. Pôsobivo zostavená kompozícia bohatého kuchynského zátišia pozostáva z oválnej striebristej tácky v pozadí, pred ktorou sú rovnomerne rozložené tri veľké objemy – ozdobná dyňa vľavo, košík so zeleným hroznom v strede a modrá váza s bielymi a ružovkastými chryzantémami. Do popredia autor voľne umiestnil nôž, jablká, porcelánovú šálku s podšálkou, pohár so sektom a bobule modrého hrozna. Predmety sú položené na diagonálne natočenom stole prekrytom bielym plátenným obrusom s jednoduchou červenou dekoráciou a strapcami. Maľba sa vyznačuje príjemne pestrou farebnou skladbou, ktorá našla odozvu aj v efektnom stvárnení nekonkrétneho pozadia. Vystihnutím akosti predmetov, naturalistických detailov a čerstvosti pokrmov autor sprostredkúva štedrosť polí a sadov a navodzuje gurmánske zážitky.
1 200 €615Voľný predaj
KrajinaJúlius Nemčík - Krajina

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 31 x 81 cm
Značenie: vpravo dole

480 €953Voľný predaj
KrajinaViera Žilinčanová - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 84 x 66,5 cm
Značenie: vľavo dole

13 000 €923Voľný predaj
DievkaMiloš Alexander Bazovský - Dievka

Technika: gvaš
Rozmery: 18,5 x 21 cm
Značenie: vľavo hore

1 700 €1012Voľný predaj
JánošíkĽudovít Fulla - Jánošík

Technika: grafika
Rozmery: 10 x 8 cm
Značenie: vpravo dole

1 300 €918Voľný predaj
KrajinaGustáv Mallý - Krajina

Technika: olej na dreve
Rozmery: 32,5 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

3 900 €976Voľný predaj
V prístaveV prístave

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 110 cm
Značenie:

Dielo V prístave je prácou, ktorá je z umeleckohistorického hľadiska zaujímavá skôr svojím obsahom ako prevedením. Zjavná je istá naivita, schematickosť a diletantstvo v spracovaní. Autor vyjadruje kontrast medzi starým, zanikajúcim svetom a dobovou súčasnosťou. Nostalgiu vnášajú antické ruiny, stredoveká veža i lode vydávajúce sa do širokých diaľav, ktoré sú hlavnými nositeľmi emócie. Umelec výberom týchto prvkom dáva divákovi pocítiť melancholický tichý smútok – smútok za niečím minulým, čo sa pomaly vytráca. Výjav osviežujú a rozveseľujú drobné etudky odohrávajúce sa medzi postavami.

2 200 €496Voľný predaj
HovoriaciHovoriaci

Technika: akryl na sololite
Rozmery: 50 x 100 cm
Značenie: dole

Akademicky vzdelaný maliar Béla Czene osobitým umeleckým vystupovaním zaujal už v svojej dobe. Majstrov štýl bol aj v dôsledku rímskeho pobytu dlhodobo previazaný s klasickou renesančnou manierou reprezentovanou takými majstrami, akými boli Leonardo da Vinci alebo Domenico Ghirlandaio. Spätosť so starým umením postupne strácala na intenzite v povojnových rokoch autorovej tvorby. Témy jeho prác oscilovali v dimenziách dennej rutiny predmestského človeka. Ponúkané dielo je charakteristickou ukážkou Czeneho tvorby.Pätica tajomných mužov v kabátoch debatuje na otvorenom priestranstve za dedinou. Klasická statickosť kompozície je oživená nevšednou farebnosťou domcov v pozadí a expresívnym výrazom zvráskavených stareckých tvári. Predovšetkým nápadne zvýraznené prenikavé oči komunikujú senzibilné posolstvá autora.
910 €591Voľný predaj
Portrét pani ViceníkovejLea Mrázová - Portrét pani Viceníkovej

Technika: olej na sololite
Rozmery: 119 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Výtvarná tvorba moštenickej maliarky, publicistky a prekladateľky Ley Mrázovej je osobitá jedinečným maliarskym názorom, ktorý bol len čiastočne ohraničovaný požiadavkami oficiálnych výtvarných akadémií. Tento zdanlivý hendikep bol pre ňu skutočnosťou, ktorá ešte viac podporila jej umeleckú individualitu a nezávislosť. Umenie vnímala s príznačnou intuíciou a otvorenosťou, čím sa dostávala až k hranici abstraktnej maľby. Od začiatku naturelom všestranne nastavená umelkyňa presadila netradičný charakter svojho rukopisu a špecifické nahliadanie na farbitosť aj v portrétnej tvorbe. Jej hravá maľba bohato rozvíjala akčný výtvarný rukopis, ktorý však nepotieral osobnosť portrétovanej postavy, ale s afinitou k pulzujúcim rytmom odkrýval jej fyzickému zraku ukrytú vnútornú energiu.
910 €829Voľný predaj
HumnáJozef Fabini - Humná

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 28 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

360 €1230Voľný predaj
Cesta z poľaVojtech Čechovský - Cesta z poľa

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 35 x 43 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo Vojtecha Čechovského stvárňuje malebnú rázovitú dedinu v tichý jesenný podvečer. V prostriedku opustenej dediny stojí na ceste rebrinák naložený senom. Veľké premodelované plochy architektúry a krajiny v zamatovo hebkých tónoch zemitej palety sú vzhľadom na technický postup spodobnené bez detailov. Dôsledné roztieranie a miešanie prachových pigmentov navzájom spôsobuje zaujímavé mäkké prechody, a tým jemnú svietivosť výjavu. Lokálne využitie obrysových kontúr naznačuje autorov záujem o riešenie výtvarného problému vzťahu kreslenej línie a farebnej plochy.
1 200 €1017Voľný predaj
Žena s džbánomGyula Rudnay - Žena s džbánom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

650 €774Voľný predaj
Zimná krajinaZimná krajina

Rok: 1886-87
Technika: olej na dreve
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vľavo dole

3 100 €527Voľný predaj
AktAkt

Technika: olej na plátne
Rozmery: 63 x 39,5 cm
Značenie: vľavo dole

400 €615Voľný predaj
Dedinský dvorFerenc Ujváry - Dedinský dvor

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

650 €840Voľný predaj
Pred domomÁgoston Ács - Pred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 23,5 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

460 €887Voľný predaj
Pred domomPred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 46 x 62 cm
Značenie: vpravo dole

850 €587Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
4 5 6 7 8 9 10 ... 12