Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 221 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
3 4 5 6 7 8 9 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Na vychádzkeLadislav Mednyánszky - Na vychádzke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 40 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo bolo vydražené na aukcii Kieselbach v Budapešti v roku 2008.
20 000 €1912Voľný predaj
VyhnaníVincent Hložník - Vyhnaní

Rok: 1944
Technika: gvaš, tempera na kartóne
Rozmery: 33 x 87 cm
Značenie: vľavo dole Hložník 44

18 000 €2254Voľný predaj
Tribute MoneyTribute Money

Tribute Money is a seventeen century painting, Expert verification is available.
Not signed.
150 000 €689Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 31,5 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
1 700 €1069Voľný predaj
Pred dedinouLászlo Neogrády - Pred dedinou

Rok: 1919
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády, ktorý uplatňuje svoje naturalistické nazeranie rovnako pri maľbe podobizní ako i prírody sa zapísal do dejín maďarského umenia predovšetkým svojou krajinárskou tvorbou. Jeho ponúkaná letná atmosférická krajina zobrazuje dievča odchádzajúce z dediny k mostu potoka. V pozadí vidno niekoľko dedinských domčekov obkolesených bujnou zeleňou. Toto dôsledne komponované vegetatívne pásmo opticky farebne i hmotovo oddeľuje popredie od zadného plánu, navyše vnáša i monumentalizujúcu osovú symetriu. Autor dielo ďalej vyvažuje belasou farbou oblohy, ktorá je reflektovaná vodnou plochou v dolnej časti maľby. Celkovo možno potvrdiť, že Lászlo Neogrády pri svojich krajinách vychádzal z podobnej, rokmi overenej schémy, pri ktorej kládol dôraz na harmonickú farebnú štruktúru a vyváženosť kompozície.

1 100 €998Voľný predaj
Žena s nošouMiloš Alexander Bazovský - Žena s nošou

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 40 x 30 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
7 800 €848Voľný predaj
ChodciMilan Paštéka - Chodci

Rok: 1964
Technika: tuš, perokresba
Rozmery: 26 x 37 cm
Značenie: vpravo hore

2 200 €527Voľný predaj
LetciElemér Halász Hradil - Letci

Rok: 1917
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 42 x 36 cm
Značenie: vľavo dole

Estetické nazeranie Eleméra Halász Hradila na portrétovanú osobu spočíva na jednej strane v klasickej jednoduchosti až disciplinovanosti a súčasne sa prikláňa k citovému, individualizujúcemu chápaniu. V úsilí o čo najvernejšie stvárnenie teda nezotrváva v jedinom názore, ale usiluje sa o komplexné maliarske podanie osobnosti. Aj dielo Letci patrí k tejto skupine tvorby majstra.
2 500 €621Voľný predaj
ZimaLászlo Neogrády - Zima

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkaný zimný pohľad možno považovať za reprezentatívne dielo z cyklu Neográdyho zasnežených scenérií. Autor dokázal s neobyčajnou monumentalitou, živosťou a zmyslom pre detail zachytiť otvorenú poriečnu krajinu i lesné interiéry. S bravúrnou ľahkosťou vyjadril hebkosť studenej snehovej pokrývky, po ktorej sa kĺže hrejivé svetlo zapadajúceho slnka i pevnosť mohutných pohorí počas rôznych fáz dňa a za rôznych atmosférických podmienok. Bohatstvo tvarov, rôznorodosť svetla, zameranie na celok i detail vytvorili z Neográdyho Zimy dielo tak poetické ako realistické.
1 350 €801Voľný predaj
Kráčajúce postavyMilan Paštéka - Kráčajúce postavy

Rok: 1987
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 40 x 56 cm
Značenie: vľavo dole

Umeleckým dedičstvom výtvarného chápania Milana Paštéku sa stalo dielo, ktoré nezostalo obmedzené hranicami svojej doby. V jeho neustále napredujúcej tvorbe je možné zadefinovať niekoľko vrcholov. Predmetná kompozícia patrí k voľnému cyklu spovedí vyjadrujúcich autorovu osamotenosť a predznamenáva nástup jednej z umelecky najzávažnejších tvorivých periód Paštékovho umeleckého života. Maliar sa pozvoľna odpútava od zobrazenia konkrétnosti figúr a približuje sa k abstrahovanosti, pocitovým znameniam a monochromatizmu, ktoré začiatkom 90. rokov nastúpili v plnej sile.
2 600 €709Voľný predaj
Tri zemiačky a kúsok chlebaFrantišek Studený - Tri zemiačky a kúsok chleba

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 45 cm
Značenie: vzadu

Dielo „Tri zemiačky, kúsok chleba“
sú typickým príkladom tvarovo a kompozične striedmych "chudobných zátiší" Františka Studeného (Zátišie s pohárom, 1939; Zátišie s ovocím, okolo 1940; Tri zemiačky, kúsok chleba, okolo 1943). V jeho ranej tvorbe sa striedajú so zdanlivo nemoderovaným sociálnym naturalizmom figurálnych prác (Žobráčka s paličkou, 1939--1939; Matka s dieťaťom, 1942; Chudobní, 1944). Studeného výrazovosť i skladobnosť sú však z toho istého názorového sveta: i tie maliarsky najuvoľnejšie exhibície majú skrytý, veľmi prísny a strohý stavebný základ (časté sú najmä klasické kompozície do pyramídy). Na druhej strane, možno práve pre túto štýlovú dvojtvárnosť i radikálna, kvázikubistická epizóda rokov vojny (Zátišie so svietnikom, 1940; Zátišie s chlebíkom a ovocím -- Kubistické zátišie, 1944) dokazuje v konečných dôsledkoch skôr Studeného zmysel pre drsnú poéziu všednosti než pre programovo alegorický maliarsky tvar.
1 600 €511Voľný predaj
PútniciAlbín Brunovský - Pútnici

Technika: olej na plátne
Rozmery: 39 x 52,5 cm
Značenie: nie, vzadu potvrdenie pravosti od Daniela Brunovského

( Potvrdenie synom autora o originalite diela ).
39 000 €930Voľný predaj
Krajina s vodopádomLadislav Mednyánszky - Krajina s vodopádom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 72,5 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

45 000 €2021Voľný predaj
KrajinaEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Eugen (Jenö) Szepesi-Kuszka sa venoval hlavne krajinárstvu. Pod Medňanského vplyvom spracúval najmä tatranské resp. spišské motívy. Od 1908 sa pravidelne zúčastňoval výstav v Budapešti a ďalších uhorských mestách.
910 €764Voľný predaj
Človek a zviera III. Vincent Hložník - Človek a zviera III.

Technika: olej na kartóne
Datovanie: 1976
Rozmery: 29,5 x 61,5 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 1550 €

Dielo je rámované.
1 550 €1381Voľný predaj
KolosSalvador Dalí - Kolos

Názov diela: Kolos
Technika: farebná litografia na japonskom papieri, 39/225
Značenie: vpravo dole ceruzou
Rozmery: 34,5 x 62 cm

1 200 €153Voľný predaj
Brezový lesAnton Jasusch - Brezový les

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 48 x 61 cm
Značenie: vpravo dole


Vizionárska osobnosť Antona Jasuscha sálala kreatívnym potenciálom. Štýlová výbojnosť sa prejavila aj v technike pastelu, ktorý používal po novom. Nositeľom výrazu bola farba a rozrušujúce prchavé ťahy rukopisu, ktoré robili maľbu nekľudnou a precítenejšou. Do slovenského kultúrneho prostredia Jasusch priniesol ako jeden z prvých závan progresívnej umeleckej estetiky spájajúcej do jedného prvky secesie, symbolizmu a expresionizmu. Jasusch svojimi radikálnymi dielami znázorňujúcimi dynamickosť života, revoltu, súčasne i aktuálne dojmy vyprovokoval verejnú diskusiu. Predstavitelia domáceho výtvarníctva sa tak už nemohli vyhnúť vyjadreniu svojho umeleckého postoja.
3 500 €1045Voľný predaj
Na poliĽudovít Csordák - Na poli

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 30,5 x 47,5 cm
Značenie: vľavo dole

Jeden z najvýznamnejších krajinárov prelomu 19. a 20. storočia Ľudovít Csordák sa v prezentovanom diele zameriava na zobrazenie témy prác na poli. Diagonálne komponovanej obrazovej ploche dominuje pár volov zapriahnutých v jarme. Poslušne ťahajúci dobytok usmerňuje v popredí reťazou útla mladá žena v jednoduchom ľudovom odeve. Gazda halený zvíreným prachovým oblakom v pozadí zatláča pluh do zeme, aby rozrušil pôdu a tak ju pripravil na zasiatie obilia. V diaľke sa zjavujú náznaky jemne načrtnutej vegetácie. Pri vypracovaní diela autor do veľkej miery využíval hnedasté zafarbenie podkladu, kde svetlé alebo intenzívnejšie farebné efekty v hĺbkach dosahuje tromi až štyrmi modelujúcimi hnedastými odtieňmi. Výjav farebne oživil kultivovanými modrými akcentmi ženinho odevu.
3 600 €1133Voľný predaj
KrajinaHubert Čepiššák - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

250 €1806Voľný predaj
SediacaSima - Natalija Pavlyshynová - Sediaca

Rok: 2017
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

990 €1099Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
3 4 5 6 7 8 9 ... 12