Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 204 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
3 4 5 6 7 8 9 ... 11
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ChodciMilan Paštéka - Chodci

Rok: 1964
Technika: tuš, perokresba
Rozmery: 26 x 37 cm
Značenie: vpravo hore

2 200 €618Voľný predaj
LetciElemér Halász Hradil - Letci

Rok: 1917
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 42 x 36 cm
Značenie: vľavo dole

Estetické nazeranie Eleméra Halász Hradila na portrétovanú osobu spočíva na jednej strane v klasickej jednoduchosti až disciplinovanosti a súčasne sa prikláňa k citovému, individualizujúcemu chápaniu. V úsilí o čo najvernejšie stvárnenie teda nezotrváva v jedinom názore, ale usiluje sa o komplexné maliarske podanie osobnosti. Aj dielo Letci patrí k tejto skupine tvorby majstra.
2 500 €704Voľný predaj
ZimaLászlo Neogrády - Zima

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

Ponúkaný zimný pohľad možno považovať za reprezentatívne dielo z cyklu Neográdyho zasnežených scenérií. Autor dokázal s neobyčajnou monumentalitou, živosťou a zmyslom pre detail zachytiť otvorenú poriečnu krajinu i lesné interiéry. S bravúrnou ľahkosťou vyjadril hebkosť studenej snehovej pokrývky, po ktorej sa kĺže hrejivé svetlo zapadajúceho slnka i pevnosť mohutných pohorí počas rôznych fáz dňa a za rôznych atmosférických podmienok. Bohatstvo tvarov, rôznorodosť svetla, zameranie na celok i detail vytvorili z Neográdyho Zimy dielo tak poetické ako realistické.
1 350 €944Voľný predaj
Kráčajúce postavyMilan Paštéka - Kráčajúce postavy

Rok: 1987
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 40 x 56 cm
Značenie: vľavo dole

Umeleckým dedičstvom výtvarného chápania Milana Paštéku sa stalo dielo, ktoré nezostalo obmedzené hranicami svojej doby. V jeho neustále napredujúcej tvorbe je možné zadefinovať niekoľko vrcholov. Predmetná kompozícia patrí k voľnému cyklu spovedí vyjadrujúcich autorovu osamotenosť a predznamenáva nástup jednej z umelecky najzávažnejších tvorivých periód Paštékovho umeleckého života. Maliar sa pozvoľna odpútava od zobrazenia konkrétnosti figúr a približuje sa k abstrahovanosti, pocitovým znameniam a monochromatizmu, ktoré začiatkom 90. rokov nastúpili v plnej sile.
2 600 €815Voľný predaj
Tri zemiačky a kúsok chlebaFrantišek Studený - Tri zemiačky a kúsok chleba

Rok: 1943
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 45 cm
Značenie: vzadu

Dielo „Tri zemiačky, kúsok chleba“
sú typickým príkladom tvarovo a kompozične striedmych "chudobných zátiší" Františka Studeného (Zátišie s pohárom, 1939; Zátišie s ovocím, okolo 1940; Tri zemiačky, kúsok chleba, okolo 1943). V jeho ranej tvorbe sa striedajú so zdanlivo nemoderovaným sociálnym naturalizmom figurálnych prác (Žobráčka s paličkou, 1939--1939; Matka s dieťaťom, 1942; Chudobní, 1944). Studeného výrazovosť i skladobnosť sú však z toho istého názorového sveta: i tie maliarsky najuvoľnejšie exhibície majú skrytý, veľmi prísny a strohý stavebný základ (časté sú najmä klasické kompozície do pyramídy). Na druhej strane, možno práve pre túto štýlovú dvojtvárnosť i radikálna, kvázikubistická epizóda rokov vojny (Zátišie so svietnikom, 1940; Zátišie s chlebíkom a ovocím -- Kubistické zátišie, 1944) dokazuje v konečných dôsledkoch skôr Studeného zmysel pre drsnú poéziu všednosti než pre programovo alegorický maliarsky tvar.
1 600 €600Voľný predaj
PútniciAlbín Brunovský - Pútnici

Technika: olej na plátne
Rozmery: 39 x 52,5 cm
Značenie: nie, vzadu potvrdenie pravosti od Daniela Brunovského

( Potvrdenie synom autora o originalite diela ).
39 000 €1104Voľný predaj
KrajinaEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Eugen (Jenö) Szepesi-Kuszka sa venoval hlavne krajinárstvu. Pod Medňanského vplyvom spracúval najmä tatranské resp. spišské motívy. Od 1908 sa pravidelne zúčastňoval výstav v Budapešti a ďalších uhorských mestách.
910 €897Voľný predaj
Človek a zviera III. Vincent Hložník - Človek a zviera III.

Technika: olej na kartóne
Datovanie: 1976
Rozmery: 29,5 x 61,5 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 1550 €

Dielo je rámované.
1 550 €1663Voľný predaj
KolosSalvador Dalí - Kolos

Názov diela: Kolos
Technika: farebná litografia na japonskom papieri, 39/225
Značenie: vpravo dole ceruzou
Rozmery: 34,5 x 62 cm

1 200 €309Voľný predaj
Brezový lesAnton Jasusch - Brezový les

Technika: pastel na kartóne
Rozmery: 48 x 61 cm
Značenie: vpravo dole


Vizionárska osobnosť Antona Jasuscha sálala kreatívnym potenciálom. Štýlová výbojnosť sa prejavila aj v technike pastelu, ktorý používal po novom. Nositeľom výrazu bola farba a rozrušujúce prchavé ťahy rukopisu, ktoré robili maľbu nekľudnou a precítenejšou. Do slovenského kultúrneho prostredia Jasusch priniesol ako jeden z prvých závan progresívnej umeleckej estetiky spájajúcej do jedného prvky secesie, symbolizmu a expresionizmu. Jasusch svojimi radikálnymi dielami znázorňujúcimi dynamickosť života, revoltu, súčasne i aktuálne dojmy vyprovokoval verejnú diskusiu. Predstavitelia domáceho výtvarníctva sa tak už nemohli vyhnúť vyjadreniu svojho umeleckého postoja.
3 500 €1192Voľný predaj
Na poliĽudovít Csordák - Na poli

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 30,5 x 47,5 cm
Značenie: vľavo dole

Jeden z najvýznamnejších krajinárov prelomu 19. a 20. storočia Ľudovít Csordák sa v prezentovanom diele zameriava na zobrazenie témy prác na poli. Diagonálne komponovanej obrazovej ploche dominuje pár volov zapriahnutých v jarme. Poslušne ťahajúci dobytok usmerňuje v popredí reťazou útla mladá žena v jednoduchom ľudovom odeve. Gazda halený zvíreným prachovým oblakom v pozadí zatláča pluh do zeme, aby rozrušil pôdu a tak ju pripravil na zasiatie obilia. V diaľke sa zjavujú náznaky jemne načrtnutej vegetácie. Pri vypracovaní diela autor do veľkej miery využíval hnedasté zafarbenie podkladu, kde svetlé alebo intenzívnejšie farebné efekty v hĺbkach dosahuje tromi až štyrmi modelujúcimi hnedastými odtieňmi. Výjav farebne oživil kultivovanými modrými akcentmi ženinho odevu.
3 600 €1248Voľný predaj
KrajinaHubert Čepiššák - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

250 €2018Voľný predaj
SediacaSima - Natalija Pavlyshynová - Sediaca

Rok: 2017
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

990 €1278Voľný predaj
Konský povozJános Viski - Konský povoz

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

650 €1086Voľný predaj
Traja mužiMihály Munkácsy - Traja muži

Technika: ceruza na papieri
Rozmery: 20 x 16 cm
Značenie: vpravo dole

Mihály Munkácsy je európskou umenovedou zaradzovaný k najuznávanejším maliarom 19. storočia. Na piedestál súdobého výtvarníctva sa dostal najmä vďaka svojím žánrovým a náboženským kompozíciám. Ako absolvent prestížnej viedenskej a progresívnej mníchovskej akadémie zdôrazňoval hodnoty precízne zvládnutej kresby. Isté uvoľnenie v jeho prednese nastalo po parížskej skúsenosti. Prezentovaná práca spadajúca do obdobia francúzskeho pobytu načrtáva troch mužov stojacich v tesnej blízkosti. Dvojica sedliakov vľavo sa zdá byť svojim postojom, výrazom a markantným gestom ruky nezávislá na figúre posledného muža pripomínajúceho biblickú postavu. K figurálnym záznamom zo života nižšej sociálnej triedy Munkácsy motivicky inklinoval hlavne v úvodoch svojej umeleckej činnosti, no z jeho portfólia sa nevytratili ani neskôr. Daná kresba bola umelcom využívaná ako pomocná štúdia, v ktorej si vyskúšal pôsobnosť figurálnych typov, správnosť skupinového umiestnenia a znázornenie emócii.
2 500 €1112Voľný predaj
PartizániJozef Bendík - Partizáni

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo publikované v knihe.

Budovateľské motívy, ktoré sa v Bendíkovej tvorbe objavili v 50. rokoch 20. storočia v ére socialistického realizmu boli hodnotné najmä svojím nezávislým, sviežim umeleckým pohľadom.V ponúkanom diele autor zobrazil radujúcich sa partizánov, ktorým sovietski vojaci na koňoch ohlasujú oslobodenie krajiny spod nemeckej okupácie. Skupina vetrom ošľahaných ozbrojených hrdinov na pozadí slovenských hôr je sama o sebe esteticky pútavým motívom, ktorého romantické dobrodružné vyznenie a víťaznú atmosféru Bendík ešte zdôraznilv pestrých farbách čiastočne nadväzujúcich na východoslovenský krajinársky luminizmus.
1 200 €912Voľný predaj
Zátišie s kyticouVidor Mihály - Zátišie s kyticou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 93 x 87 cm
Značenie: vľavo hore

Objaviť poetiku aj pri zobrazení neživých predmetov sa v prezentovanom Zátiší s kyticou podarilo maliarovi Vidorovi Mihálymu. Pôsobivo zostavená kompozícia bohatého kuchynského zátišia pozostáva z oválnej striebristej tácky v pozadí, pred ktorou sú rovnomerne rozložené tri veľké objemy – ozdobná dyňa vľavo, košík so zeleným hroznom v strede a modrá váza s bielymi a ružovkastými chryzantémami. Do popredia autor voľne umiestnil nôž, jablká, porcelánovú šálku s podšálkou, pohár so sektom a bobule modrého hrozna. Predmety sú položené na diagonálne natočenom stole prekrytom bielym plátenným obrusom s jednoduchou červenou dekoráciou a strapcami. Maľba sa vyznačuje príjemne pestrou farebnou skladbou, ktorá našla odozvu aj v efektnom stvárnení nekonkrétneho pozadia. Vystihnutím akosti predmetov, naturalistických detailov a čerstvosti pokrmov autor sprostredkúva štedrosť polí a sadov a navodzuje gurmánske zážitky.
1 200 €693Voľný predaj
KrajinaJúlius Nemčík - Krajina

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 31 x 81 cm
Značenie: vpravo dole

480 €1043Voľný predaj
KrajinaViera Žilinčanová - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 84 x 66,5 cm
Značenie: vľavo dole

13 000 €1074Voľný predaj
DievkaMiloš Alexander Bazovský - Dievka

Technika: gvaš
Rozmery: 18,5 x 21 cm
Značenie: vľavo hore

1 700 €1129Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
3 4 5 6 7 8 9 ... 11