Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 123 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Skalnaté morské pobrežieLadislav Čemický - Skalnaté morské pobrežie

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 43 x 58 cm
Značenie: vľavo dole

Skalnaté morské pobrežie zapadá svojím námetom i technickým prevedením do povojnového obdobia v tvorbe Ladislava Čemického. V tejto etape maliar uprednostňoval bezprostrednosť nenáročného akvarelu a medzi jeho motívmi prevládali krajinárske zábery. Poetickosť ponúkaného diela našla svoj prazdroj v umení Zoltána Palugyaya, po boku ktorého maľoval v Alexyho maliarskej kolónii. Vďaka technickej zručnosti a suverenite v narábaní s akvarelovými farbami je Ladislav Čemický uznávaný ako vedúca osobnosť moderného akvarelu na slovenskej výtvarnej scéne.
270 €1233Voľný predaj
Figurálna kompozícia II.Koloman Sokol - Figurálna kompozícia II.

Rok:
Technika: tuš, fixa na papieri
Rozmery: 29,5 x 22 cm
Značenie: razítko

Neutíchajúci boj človeka pretĺkajúceho sa tvrdou realitou a metaforický protest proti vojnovým konfliktom Koloman Sokol najčastejšie zobrazoval za pomoci ostrého kontrastu bielej a čiernej.Ďalším výrazovým prvkom sa mu stala dynamika formy. Jeho povesť brilantného kresliara dokladá špičkovo zvládnuté vedenie ľahkého štetca a fixky tvarujúcich štvoricu mužských a ženských polopostáv na ponúkanom diele. Umelcova priamosť v tlmočení ideí výtvarnou formou bola jedinečná. Jeho diela sú ojedinelým komplexom morálneho, sociálneho a estetického v našom výtvarnom umení.
1 200 €845Voľný predaj
Figurálna kompozícia I.Koloman Sokol - Figurálna kompozícia I.

Technika: tuš, fixa na papieri
Rozmery: 29 x 22 cm
Značenie: vpravo dole

Dôrazný, expresívny náboj rukopisu viditeľný na prezentovanom diele si Koloman Sokol podržal od svojich školských rokov až do záveru výtvarnej činnosti. Neustávajúce pátranie po umeleckej pravde napĺňalo každú jeho prácu. Zreteľný citový akcent vychádzajúci taktiež z ponúkanej práce zobrazujúcej polpostavu muža sprevádza autorom prevedený analytický výskum bytia jedinca. Figurálny námet v expresívnej čiernej sa mu pravidelne staval oporou pre vyjadrenie rôznorodých, sociálne podfarbených tém a priestorom pre kritiku neduhov spoločnosti.

1 200 €949Voľný predaj
BozkĽubica Malovecká - Bozk

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vľavo dole

Farba ako primárny vyjadrovací jazyk výtvarného prejavu Ľubice Maloveckej sa stáva nástrojom jej emotívne zažívanej skutočnosti, citovým priestorom pre samotnú autorku i diváka. Prostredníctvom farby Malovecká odhaľuje pred ľudskými očami ukryté vnútorne i vonkajšie deje, aby vyzdvihla intimitu obrazového vyjadrenia. Umelkyňa pozýva diváka k vlastnej iniciatíve pri pochopení kompozície, farebnej skladby a následne ku chopeniu samostatného obsahu diela. Podobne i ponúkaná maľba Bozk je prácou tvorenou s cieľomrozhýbať a nasýtiť ľudskú obrazotvornosť, rovnako ako aj obohatiť vizuálnu autopsiu pozorovateľa.
400 €823Voľný predaj
ProcesiaAntal Péczely - Procesia

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

Dej ponúkaného obrazu Antala Péczelyhosa odohráva na posvätnom mieste pod lesom. Slávnostný sprievod vyše dvadsiatich veriacich na čele s nosičom zástavy a kňazomstojí pred jedným zo zastavení situovanom na vyvýšenom mieste. Péczely zobrazil dav ľudí so sklonenými hlavami vyjadrujúc pokoru a úctu voči svojmu Spasiteľovi. Pozornosť diváka sa spolu s veriacimiobracia na zastavenie v pravej časti obrazu, ktoré autor okrem vyvýšenej polohy zdôraznil aj vedením svetla prúdiaceho z ľavej strany spoza sprievodu.Hlavná scéna sa odvíja v prednom pláne, pričom pozadie umelec prenecháva prírodnému rámcu. Napriek umiestneniu skupiny do popredia nevykresľuje detailne črty figúr. Jeho základnou ideou je skôr odvrátiť pozornosť od ľudskej individuality smerom k posvätnosti momentu. Tichosť chvíle pri modlitbe autor ešte viac zdôraznil zemitou farebnosťou a splývavými ťahmi štetca miestami narušenými výraznejším rukopisom.
380 €1116Voľný predaj
Matka s dieťaťomMatka s dieťaťom

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 60 x 46 cm
Značenie: vľavo dole

Vertikálne orientovaný obraz spodobňujúci dvojicu žien s dieťaťom už na prvý pohľad zaujme svojou tajomne pôsobiacou obradnouatmosférou. Mladá žena s pohľadom upretým do tváre svojho dieťaťa ukazuje novorodeniatko zvedavej starej žene zahalenej v čiernom odeve.Počnúc šatami mladej matky, cez skvostnú zlatistú prikrývku dieťaťa až po intarzovaný nábytok maľba svedčí o bohatstve rodiny a hojnosti, do ktorej sa potomok narodil. Autorka realisticky zachytáva vyrezávané detaily, pravdivo stvárňuje predmety a s veľkým nasadením modeluje objemy tlmeným svetlom vyžarujúcim z neurčitého zdroja v pravej časti obrazu. Statická kompozícia a zdržanlivá farebnosť zredukovaná do odtieňov sýtočervenej, čiernej a béžovej podčiarkujú záhadnosť práce. Hoci autorka pozýva diváka nahliadnuť do tajomstva maľovaného deja, obrazu nechýba triezvosť a odstup.
650 €819Voľný predaj
KrajinaElena Lazinovská - Krajina

Rok: 1964
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 31,5 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

Maliarska tvorba sa Elene Lazinovskej stala,okrem iného, aj nástrojom na vyjadrenie pred svetom ukrytých emócii. Sebe vlastným bezprostredným spôsobom znázornila vnímanú prírodnú realitu i napätie krajiny. S expresívnym zápalom využila farby a línie, aby zhmotnila drsnosť skál i ľahkosť lístia. Bohatá štruktúrovanosť povrchu obrazu spôsobená rýchlou a temperamentnou prácou je ovplyvnená aktuálnym subjektívnym stavom autorky ako najvyššieho princípu tvorby. Hoci sa Lazinovská snažila pridržiavať reality, cieľavedome narábala s vplyvom farieb a ich emočným dopadom na pozorovateľa.
200 €2150Voľný predaj
Žena s červenou šatkouZoya Lerman - Žena s červenou šatkou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 29 x 23 cm
Značenie: vzadu popiska

Zoya Lermansa vo svojej výtvarnej tvorbe nezodpovedala nijakej doktríne len svojím zmyslom a predstavivosti. Ponúkaná podobizeň, ako aj ďalšie jej portréty sú zobrazeniami „iba jej pocitov“. Lermanovej hlboko prežité narábanie s farbou inšpirované Chagallovým kolorizmom sa rozvinulo do osobitého štýlu oplývajúceho prirodzenou umeleckou víziou. Diela tejto umelkyne oddanej pravde sú dnes vystavené v galériách v Moskve, Kyjeve, Tel Avive ako aj v súkromných zbierkach ruských, ukrajinských a zahraničných milovníkov umenia.
2 500 €727Voľný predaj
AbstrakciaMiroslav Kudzia - Abstrakcia

Technika: olej na sololite
Datovanie: 2009
Rozmery: 77 x 70 cm
Značenie: vľavo dole


Výbojnosť Kudziovho výtvarného optimizmu zhmotnená v ponúkanej abstrakcii odráža uvoľnenie vedomia i akúsi osobnú katarziu samotného tvorcu. Jeho život oslavujúca práca je postavená na trúfalom narábaní s červeňou a realite zrakového vnímania diváka. Farba ako kľúč k pochopeniu kompozičných a formotvorných princípov výtvarnej aktivity Miroslava Kudziu je považovaná za komplexnú substanciu prežívajúcu svoju vlastnú existenciu. Autor prepája materiálne s psychologickým, aby ešte viac zdôraznil hĺbavosť vlastnú práci umelca všeobecne.
340 €3737Voľný predaj
ZimaLászlo Neogrády - Zima

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

V kontexte maďarského výtvarného umenia 20. storočia má tvorba Lászla Neográdyho svoje jedinečné postavenie. Autor zostal kontinuálne verný primárne svojej krajinárskej orientácií, aby ju rozvinul do výnimočnej a všeobecne žiadanej podoby. Originalita jeho realistického a zároveň poetického prístupu sa prejavila aj v ponúkanej práci Zima. Maľba je nasýtená romantickým pátosom a imagináciou v súčinnosti s reálnymi fragmentmi naturalistickej prírody. Cit pre rytmus umocnený farebným prevedením nesporne prezentujú vrcholnú úroveň Neográdyho výtvarného snaženia.
1 950 €3734Voľný predaj
KrajinaLászlo Neogrády - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády sa vo svojej krajinárskej tvorbe sústreďoval na prehĺbenie vizuálnych zážitkov a sprostredkovanie nálady scény. Vytvoril desiatky motivicky podobných malieb zobrazujúcich krásy stredoeurópskej prírody.Jeho ponúkaný obraz pôsobí sviežo vďaka splývavejšiemu rukopisu a vitálnemu koloritu. Farby žiaria vlastným inheretným jasom, čo nie je pravidlom v jeho tvorbe.Autor tu komparáciou popredia a zadného plánu odhaľuje mnohorakosť štruktúr a tvarov i rôznosť farebných valérov.
450 €1841Voľný predaj
Pastier s ovcamiLászló Kézdi-Kovács - Pastier s ovcami

Technika: olej na plátne
Rozmery: 78 x 98 cm
Značenie: vľavo dole

Prezentované dielo Kézdi-Kovácsa spracováva námet pastiera zaháňajúceho stádo oviec z celodennej paše.Autor používa osovo symetrickú, hmotovo vyváženú kompozíciu budovanú zo skupín stromov rámujúcich pastiera s ovcami a psom. Skupinakráča v ústrety zapadajúcemu oranžovému kotúču slnka odrážajúceho sa v kaluži v popredí. Autor sa vysporiadava so zvláštnym osvetlením ubúdajúceho svetla a nastávajúceho šera znejasňujúceho tvary. Špecifickým atmosférickým podmienkam prispôsobuje čoraz splývavejší rukopis a uvážene nasadzuje posledné zvyšky svetla. Obraz možno čiastočne vnímať ako sugestívny náznak skutočnosti existujúcej pomimo reálneho sveta, v ktorej autor svojím melancholickým stvárnením upokojuje realitou zmietanú dušu človeka.
630 €1224Voľný predaj
PortrétJános Aknay - Portrét

Technika: akryl na sololite
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

880 €876Voľný predaj
KrajinaJúlius Bukovinský - Krajina

Olej na plátne , 45x60 cm , znač. vľavo dole.
320 €1183Voľný predaj
LežiacaStanislav Bubán - Ležiaca

Rok: 1982
Technika: olej na sololite
Rozmery: 69 x 109 cm
Značenie: autorizované

Rozmery diela s rámom: 82 x 122 cm.

Stanislav Bubán zachytáva Ležiacu v súlade s klasickou tradíciou maľby aktov. Organizovaný horizontálny kompozičný rozvrh i nenútená poloha postavy podčiarkujú distingvovanúplnosť ženskej krásy. Autor maľuje expresívnejším spôsobom za použitia pastóznejšieho rukopisu a lomených, čiastočne kontrastných farieb. Rozvážne zvolený kolorizmus a osvetlenie dávajú vyniknúť svetlej ženskej pokožke na tmavšom pozadí a diskrétne halia intímne partie.Farebná, svetelná i tvarová súhra prispievajú k nevtieravej, citlivej zmyselnosti a jedinečnej vábivosti obrazu.
1 900 €3176Voľný predaj
Zvážanie senaJozsef Csillag - Zvážanie sena

Rok: 1918
Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

720 €1021Voľný predaj
Berecz Ladislav - Zátišie kvetyLadislav Berecz - Berecz Ladislav - Zátišie kvety

Predám veľkú olejomaľbu od Ladislava Berecza - Zátišie s kvety
690 €2995Voľný predaj
OknoStanislav Bubán - Okno

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 70 cm
Značenie: vpravo dole

Prvé obdobie jeho tvorby bolo spojené s neoexpresionistickou štylizáciou novej maľby. Jeho tvorba prešla prirodzeným vývojom a koncom 80. rokov sa priblížil k abstrahujúcej štylizácii. Tieto tendencie vyvrcholili v krajnej polohe abstrakcie, v cykle monochrómnych čiernych malieb. V súčasnosti je jeho prejav skôr odpoveďou na gýčový svet obrazov okolo nás. V jeho maľbách je zdôraznený autorský rukopis, skladba obrazov z jednotlivých, výrazných giest, takže jeho prvotné maľby sú de facto reliéfy, tvorené organizovaním farby.

1 500 €2148Voľný predaj
Čiernobiela abstrakcia Viktor Vasarely - Čiernobiela abstrakcia

Rok:
Technika: serigrafia
Rozmery: 39 x 32 cm
Značenie: vpravo dole, 8/50

500 €1000Voľný predaj
Farebná abstrakciaViktor Vasarely - Farebná abstrakcia

Technika: serigrafia
Rozmery: 32,5 x 35 cm
Značenie: dole v strede, 11/30

300 €187Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7