Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 221 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
2 3 4 5 6 7 8 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
BicyklistiVincent Hložník - Bicyklisti

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 48 x 73 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €1009Voľný predaj
Mytologicka scena-LibusaMytologicka scena-Libusa

Ponukam na predaj nadherny obraz znazornujuci predpoved vzniku a slavy Prahy.
Olej na platne
Rozmer:71×94cm (bez ramu)
Okolo roku 1900

Libuse bola myticka knazna znama zo starych ceskych povesti, dcera Kroka, ktory vladol po praotci Cechovi(predpoklada sa ze "predlohou Cecha bol Samo). Mala schopnost predpovedat buducnost. Jej najznamejsie proroctvo je o vzniku Prahy:

„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.

Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá.

To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova.

Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu.

I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému.

Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“
Krasne spracovanie znameho vyjavu pre narocnych zberatelov.
780 €457Voľný predaj
Pred domomAntal Neogrády - Pred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 74,5 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

1 500 €924Voľný predaj
Krajina s riekouEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina s riekou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 81 cm
Značenie: vpravo dole

1 550 €706Voľný predaj
ÚsvitAlbín Brunovský - Úsvit

Technika: grafika, suchá ihla
Rozmery: 28 x 18 cm
Značenie: dole v strede

1 200 €768Voľný predaj
Portrét chlapcaLadislav Mednyánszky - Portrét chlapca

Technika: kresba uhľom
Rozmery: 31 x 23 cm
Značenie: vpravo dole, vľavo hore pečiatka

2 340 €897Voľný predaj
ZádielĽudovít Csordák - Zádiel

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38 x 26 cm
Značenie: vľavo dole

Ľudovíta Csordáka možno právom nazvať lyrikom domácej krajinomaľby. Na jeho chápanie výtvarnosti rozhodujúcou mierou vplývali výrazové prvky ako intenzívna farebnosť a luminizmus. Romantizmus jeho realistických krajín vychádzal z Mařákovho vplyvu, od ktorého sa naučil zásadám plenérovej maľby. Zádielská dolina je prácou so zreteľne rozvoľneným rukopisom miestami až do podoby letmo nahodených postóznych škvŕn. Táto sebavedomá práca so štetcom je blízka impresionistickej poetike, ktorá bola typická pre žiakov Júliusa Mařáka.
1 800 €1035Voľný predaj
DevyVojtech Borecký - Devy

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 34 x 48 cm
Značenie: nie

Vojtech Borecký získal umelecké školenie u takých majstrov, akými boli Erdély, či Bokšay - zakladatelia Užhorodskej školy maľovania. Toto štúdium nepochybne vtlačilo jeho výtvarnému prejavu svojskú atmosféru, vitálnosť a podnietilo umelcov cit pre farebné vyjadrovanie sa. Boreckého vzťah ku krajinomaľbe sa začal formovať už vďaka jeho otcovi, pedagógovi a vzdelancovi. Umelec navyše často trávil voľné chvíle v spoločnosti iných maliarov v prostredí karpatských Polonín. Láska k prírode a dedinskému životu sa tak vinie celým jeho dielom. V predloženej práci podobne ako v ďalších dielach Borecký sprostredkováva svoje pocity cez formu a farbu. V dielach uplatňuje princíp maliarskej výstavby obrazu, čomu prispôsobil i svoj uvoľnený rukopis. Okrem krajinárskych kompozícii sa Borecký stal majstrom figurálnych kompozícií často tematicky spätých s dedinským životom. Diela Vojtecha Boreckého boli už počas jeho života vystavené vo viacerých mestách, napríklad v Užhorode, Moskve, Viedni, Rige, Bratislave, Prahe, či Mukače.

1 050 €553Voľný predaj
RodinaVojtech Erdélyi - Rodina

Rok: 20 - te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 55 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok z Múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode.
Pre vyprofilovanie Erdélyiho individuálneho umeleckého programu do progresívneho typu výtvarného umenia sa stalo určujúcim tematické nadviazanie na tradície domácej ľudovej kultúry, ktoré bolo po štýlovej stránke skultivované poučeniami z európskych umeleckých metropol. Autor vo svojich dielach dokázal upozorniť na vizuálnu podstatu domáceho zakarpatského regiónu, popritom vyzdvihnúť dôležitosť jeho tradícii a prezentovať to takými vyjadrovacími prostriedkami, ktoré boli v symbióze s postulátmi aktuálneho európskeho umenia. Hoci sa inšpiroval impresionizmom, nedostatok duchovného obsahu začal jeho pozornosť obracať k symbolizmu, ktorý mu umožnil vypovedať emócie a zážitky pri pozorovaní námetu. Do krajinárskych, či žánrových obrazov tak vnášal magickú snovú atmosféru. Farbu chápal subjektívne a jeho rukopis sa stal nervným, neobmedzeným ani obrysovou líniou.
5 900 €1123Voľný predaj
Portrét matkyJúlius Jakoby - Portrét matky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70,5 x 50,5 cm
Značenie: vpravo hore

K dielu je dodaný znalecký posodok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
14 200 €570Voľný predaj
TatryNándor Katona - Tatry

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 26 x 36,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 560 €700Voľný predaj
Dedina pri riekeVojtech Erdélyi - Dedina pri rieke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 84,5 x 69 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok z Múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode.
Ponúkané dielo predstavuje jednu z typicky expresívne poňatých krajín Vojtecha Erdélyiho. Autor držiac sa zásad svojej tvorby zvýrazňuje obrysy tvarov kontúrami a vyjadruje sa prostredníctvom sýtych farebných tónov, ktoré dodávajú dielu malebnosť a poetickosť. Hoci Erdélyi reálnu podobu krajiny zahaľuje do jasu farebných plôch a vyabstrahovaných foriem, so skutočným majstrovstvom odkrýva vnútornú iskru tohto prostredia. Krajinárska tvorba prostredníctvom nezvyčajne expresívnych farebných kvalít v plnej miere dokumentuje Erdélyiho svojské chápanie sveta.

16 000 €630Voľný predaj
Lady in the TreeLady in the Tree

Painted by Fedor Manajlo around 1939-1940
25 000 €582Voľný predaj
VihorlatVihorlat

The painting was comissoned by Klara Urszenyi in or around 1939.

BY PAINTER FEDOR MANAJLO
25 000 €514Voľný predaj
TatryNándor Katona - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole


Koncepcia Katonovej krajinomaľby bola zacielená na uchopenie atmosférickej nálady – jej vizuálneho a farebného špecifika. Nasledujúc príklad Mednyánszkeho nahliadol na problematiku plenéru z nového hľadiska. Realistické podanie posunul smerom k náladovej krajine vypovedajúcej o psychickom rozpoložení jej tvorcu. Rozľahlé tatranské stráne obklopujúce horami v podvečeri zhmotňujú lyrickosť, ktorá je ešte potvrdená ladnou osnovou maliarovho rukopisu. Nízko posadeným horizontom v zmysle luministických tendencií autor prenecháva značný priestor oblohe, ktorá svojím rozptýleným svetlom mení výraz krajiny a sprostredkúva tíšinu podhorského kraja za večerného súmraku.

1 200 €839Voľný predaj
Krajina s jazeromAnton Jasusch - Krajina s jazerom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 104,5 cm
Značenie: vľavo dole, vzadu autorská pečiatka

7 000 €969Voľný predaj
Svätý kríž v PaludziJanko Alexy - Svätý kríž v Paludzi

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 60 x 45 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
2 800 €701Voľný predaj
V dedineVjačeslav Opanasovič Prichoďko - V dedine

Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 120 cm
Značenie: vľavo dole


Pohľad na večerný život v dedine je v tvorbe Vjačeslava Opanasoviča Prichoďka vskutku ojedinelým záberom. Nezvyčajné je aj formálne spracovanie večernej pohody mladých dedinčanov, ktoré dokazuje autorov záujem o vyjadrovacie možnosti vizuality. Napriek všetkému Prichoďkov rešpekt voči prostej linke a sumarizovanému tvaru pretrváva. Jednoduchá, vecná výtvarná podoba dopĺňa utilitárnosť lodnej techniky. Sila výrazu spočíva v úspornej umeleckej reči, kultivovanom narábaní s umiernenou farebnosťou a prirodzenom rytmickom radení zredukovaných tvarov zabudovaných do pevnej kompozičnej skladby.

3 900 €654Voľný predaj
DedinaRudolf Krivoš - Dedina

Rok: 1978
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 35 x 55 cm
Značenie: dole v strede

3 300 €2109Voľný predaj
Horský parkViera Žilinčanová - Horský park

Technika: olej na plátne
Rozmery: 31 x 27 cm
Značenie: vľavo dole

5 850 €731Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
2 3 4 5 6 7 8 ... 12