Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 204 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
2 3 4 5 6 7 8 ... 11
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Voľný pádVincent Hložník - Voľný pád

Technika: pastel na papieri
Rozmery: 98 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €1386Voľný predaj
ŽienkaMilan Laluha - Žienka

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 42 cm
Značenie: vľavo dole

Obrodenie mýtu slovenskej zeme a jej ľudu v súčinnosti s najaktuálnejšími prejavmi súdobého európskeho výtvarníctva vyústilo do Laluhovho svojbytného obrazového sveta, ktorý sa stal ozajstným ekvivalentom skutočnosti. Majstrova výtvarná osnova spočívala na základoch západného kubizmu, prevzala zúženú, no ráznu farebnosť a priebojnú reč znakov. Figúry i predmety sú ním demontované a znovu vystavané do sochársky pôsobiacich geometrizujúcich foriem združených pod jasne nasadené línie. Triviálna kompozičná stavba dodržiava harmonické zákonitosti prírody, čím sa stáva ľudskému vnímaniu dôverne blízka. Výsledkom vybrúsenej kresby je ostro cizelovaný tvar, ktorý sa stáva výrazným poznávacím prvkom Laluhovej potenciou sálajúcej tvorby. Mohutnosť červených, zelených, a modrých akordov je burácajúca až pudová, pritom však nenarúša hlbokú duchovnosť umelcovej maliarskej výpovede.
9 000 €1878Voľný predaj
Pred dedinouAnton Jasusch - Pred dedinou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 86,5 cm
Značenie: vpravo dole

3 500 €512Voľný predaj
S hrabľamiMilan Laluha - S hrabľami

Rok: 60-te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Milan Laluha (1930 - 2013) ako jeden z profilujúcich zjavov slovenskej výtvarnej kultúry vôbec začal svoju umeleckú cestu na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením profesorov Fullu, Zmetáka, Hoffstädtera a Millyho. V roku 1957 stál pri vzniku legendárnej Skupiny Mikuláša Galandu, ktorej domáca výtvarná scéna vďačí za svoje znovuoživenie po útlme v polovici 20. storočia. Laluhova hlboká snaha maliarsky prerozprávať slovenskú skutočnosť na príklade Dolnej Mičinej, s ktorou bol bytostne zviazaný, našla formálnu oporu vo výdobytkoch tvorby Paula Cézanna. Autor objavil zázrak jednoduchého tvaru a jeho schopnosť komunikovať vždy nanovo v inej, pozmenenej podobe. Tetka II. sa v svojej tvarovej racionálnosti stáva príkladom uplatnenia moderných princípov minimalizmu a vycibreného linearizmu. Progresívnosť spočíva v čistote foriem, zvrchovanosti línie a vzácnej súhre kontrastných farieb, či svetla a tieňa. Laluhovo umenie vychádza z hĺbok srdca tvorcu milujúceho slovenský ľud a ako také má nespochybniteľnú schopnosť civilizovať a estetizovať človeka.
9 000 €1413Voľný predaj
BicyklistiVincent Hložník - Bicyklisti

Technika: tempera na papieri
Rozmery: 48 x 73 cm
Značenie: vpravo dole

5 000 €1345Voľný predaj
Pred domomAntal Neogrády - Pred domom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 74,5 x 100 cm
Značenie: vľavo dole

1 500 €1156Voľný predaj
Krajina s riekouEugen (Jenő) Szepesi-Kuszka - Krajina s riekou

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 81 cm
Značenie: vpravo dole

1 550 €842Voľný predaj
ÚsvitAlbín Brunovský - Úsvit

Technika: grafika, suchá ihla
Rozmery: 28 x 18 cm
Značenie: dole v strede

1 200 €1005Voľný predaj
Portrét chlapcaLadislav Mednyánszky - Portrét chlapca

Technika: kresba uhľom
Rozmery: 31 x 23 cm
Značenie: vpravo dole, vľavo hore pečiatka

2 340 €1108Voľný predaj
DevyVojtech Borecký - Devy

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 34 x 48 cm
Značenie: nie

Vojtech Borecký získal umelecké školenie u takých majstrov, akými boli Erdély, či Bokšay - zakladatelia Užhorodskej školy maľovania. Toto štúdium nepochybne vtlačilo jeho výtvarnému prejavu svojskú atmosféru, vitálnosť a podnietilo umelcov cit pre farebné vyjadrovanie sa. Boreckého vzťah ku krajinomaľbe sa začal formovať už vďaka jeho otcovi, pedagógovi a vzdelancovi. Umelec navyše často trávil voľné chvíle v spoločnosti iných maliarov v prostredí karpatských Polonín. Láska k prírode a dedinskému životu sa tak vinie celým jeho dielom. V predloženej práci podobne ako v ďalších dielach Borecký sprostredkováva svoje pocity cez formu a farbu. V dielach uplatňuje princíp maliarskej výstavby obrazu, čomu prispôsobil i svoj uvoľnený rukopis. Okrem krajinárskych kompozícii sa Borecký stal majstrom figurálnych kompozícií často tematicky spätých s dedinským životom. Diela Vojtecha Boreckého boli už počas jeho života vystavené vo viacerých mestách, napríklad v Užhorode, Moskve, Viedni, Rige, Bratislave, Prahe, či Mukače.

1 050 €654Voľný predaj
Portrét matkyJúlius Jakoby - Portrét matky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70,5 x 50,5 cm
Značenie: vpravo hore

K dielu je dodaný znalecký posodok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
14 200 €698Voľný predaj
Lady in the TreeLady in the Tree

Painted by Fedor Manajlo around 1939-1940
25 000 €681Voľný predaj
VihorlatVihorlat

The painting was comissoned by Klara Urszenyi in or around 1939.

BY PAINTER FEDOR MANAJLO
25 000 €637Voľný predaj
Krajina s jazeromAnton Jasusch - Krajina s jazerom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 104,5 cm
Značenie: vľavo dole, vzadu autorská pečiatka

7 000 €1116Voľný predaj
Svätý kríž v PaludziJanko Alexy - Svätý kríž v Paludzi

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 60 x 45 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
2 800 €838Voľný predaj
Horský parkViera Žilinčanová - Horský park

Technika: olej na plátne
Rozmery: 31 x 27 cm
Značenie: vľavo dole

5 850 €850Voľný predaj
VyhnaníVincent Hložník - Vyhnaní

Rok: 1944
Technika: gvaš, tempera na kartóne
Rozmery: 33 x 87 cm
Značenie: vľavo dole Hložník 44

18 000 €2582Voľný predaj
Tribute MoneyTribute Money

Tribute Money is a seventeen century painting, Expert verification is available.
Not signed.
150 000 €792Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 31,5 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

Pre Bazovského typická prehľadnosť kompozičnej skladby a žiarivosť farebného charakteru sa stala kľúčom k jeho výtvarnému spracovaniu slovenskej vizuálnej výnimočnosti. Autorovo prezentované dielo znázorňujúce drevenice uprostred zimy na vysočine je svojou modernou formou a orientáciou na tradičné národné motívy vyjadrením smerovania priebojnej výtvarnej generácie prvej polovice 20. storočia. Bazovský sa radí k predstaviteľom komornejšej vetvy, pre ktorých bola určujúcou intímnosť motívov a s odstupom času i vygradovanejší kolorit a dynamický rukopis cizelujúci rýdzo slovenskú tvarovú skutočnosť.
1 700 €1251Voľný predaj
Pred dedinouLászlo Neogrády - Pred dedinou

Rok: 1919
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Lászlo Neogrády, ktorý uplatňuje svoje naturalistické nazeranie rovnako pri maľbe podobizní ako i prírody sa zapísal do dejín maďarského umenia predovšetkým svojou krajinárskou tvorbou. Jeho ponúkaná letná atmosférická krajina zobrazuje dievča odchádzajúce z dediny k mostu potoka. V pozadí vidno niekoľko dedinských domčekov obkolesených bujnou zeleňou. Toto dôsledne komponované vegetatívne pásmo opticky farebne i hmotovo oddeľuje popredie od zadného plánu, navyše vnáša i monumentalizujúcu osovú symetriu. Autor dielo ďalej vyvažuje belasou farbou oblohy, ktorá je reflektovaná vodnou plochou v dolnej časti maľby. Celkovo možno potvrdiť, že Lászlo Neogrády pri svojich krajinách vychádzal z podobnej, rokmi overenej schémy, pri ktorej kládol dôraz na harmonickú farebnú štruktúru a vyváženosť kompozície.

1 100 €1130Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
2 3 4 5 6 7 8 ... 11